آزمایشگاه تست خودرو و آزمایش خودرو ECE / UNECE

آزمایشگاه تست خودرو و وسایل نقلیه ECE / UNECE

در آزمایشگاه ما، تمام فعالیت های تست ECE "انجمن جهانی هماهنگ سازی خودرو و وسایل نقلیه" را انجام می دهیم.

مطابق با کمیته CARS 21 کمیسیون گزارش کار سالانه مربوط به توسعه و فعالیت های نظارتی مربوط به خودرو را در مجمع جهانی برای هماهنگ سازی قوانین خودروی یو ان ای ایفا منتشر می کند. علاوه بر این، کمیسیون گزارش وضعیت سالانه ای را در مورد عضویت اتحادیه اروپا به مقررات UNECE در مورد تصویب خودرو منتشر می کند.
هماهنگ سازی قوانین مربوط به وسایل نقلیه پیشرفت های انجمن جهانی در مورد فعالیت های 2014
وضعیت عضویت اتحادیه اروپا در مقررات UNECE برای تصویب خودرو از 31.12.2014

مقررات فنی جهانی
مقررات جهانی فنی تحت کنوانسیون بین المللی 1998 برای ساخت وسایل نقلیه، که اتحادیه اروپا یک طرف متعاهد است، توسعه یافته است. مقررات ایمنی و محیط زیست وسایل نقلیه را تایید می کند. این انجمن توسط مجمع جهانی هماهنگی قوانین خودرو اداره می شود، یک گروه دائمی مشغول به کار از UNECE. کمیسیون و کشورهای اتحادیه اروپا در آماده سازی فنی مجمع شرکت می کنند و کمیسیون از حق رای دادن در مجمع به نمایندگی از اتحادیه اروپا استفاده می کند.

استانداردهای آزمون ECE که در آزمایشگاه خود انجام داده ایم.

تایید ECE R-1 وسایل نقلیه موتور با چراغهای نامتقارن و یا پرتوهای کم و رشته در R2 و / یا HS1 دسته بندی ها
ECE R-2
ECE R-3 تصویب بازتابنده وسایل نقلیه موتور
ECE R-4 تصویب لامپ های مجاز خودرو عقب خودرو
ECE R-5 تأیید نوع پرتوهای نامتقارن اروپا یا پرتوهای کم یا هر دو لامپهای اتمی (SB) وسایل نقلیه موتور
ECE R-6 تصویب چراغ های سیگنال خودرو
ECE R-7 چراغهای خودرو (عقب، عقب، توقف) تصویب
ECE R-8 تصویب چراغ های هالوژن برای وسایل نقلیه موتور
تصویب صدای ECE R-9 در وسایل نقلیه سه چرخ
ECE R-10 تصویب وسایل نقلیه موتور برای سازگاری الکترومغناطیسی
ECE R-11 تصویب عناصر برگزاری درب
ECE R-12 تصویب وسایل نقلیه موتوری برای حفاظت راننده در برابر چرخ دنده فرمان در صورت برخورد
ECE R-13 تصویب ترمز خودرو
ECE R-14 کمربند ایمنی اتصالات تصویب موتور وسایل نقلیه
ECE R-15 NO PARTY
کمربند صندلی ECE R-16 تایید شده است
ECE R-17 تصویب وسایل نقلیه موتور برای صندلی ها، اتصالات و بالش های عقب
ECE R-18 تصویب پیشگیری از وسایل نقلیه موتوری در برابر استفاده غیر مجاز
ECE R-19 تصویب لامپ های لامپ فضای جلو خودرو
چراغ ECE R-20
ECE R-21 تصویب موتور وسایل نقلیه برای تجهیزات داخلی
ECE R-22 دو یا سه چرخ موتورهای تصویب کلاه های حفاظتی
ECE R-23 وسایل نقلیه موتور عقب عقب
وسایل نقلیه ECE R-24؛ تصویب موتورهای احتراق فشرده (CI) برای انتشار آلاينده های قابل مشاهده تصویب وسایل نقلیه موتور برای قرار دادن موتورهای موتور؛ اندازه گیری قدرت موتور
ECE R-25 تصویب سرنشین خودرو
ECE R-26 تصویب سرنشین خارجی خودرو
ECE R-27 تصویب بازتابنده مثلث برای وسایل نقلیه موتور
ECE R-28 دستگاه های هشدار قابل شنیدن
ECE R-29 تصویب وسایل نقلیه تجاری موتورسیکلت برای حفاظت از مسافران در کابین
ECE R-30 تایوان تایوان خودروهای مسافری
ECE R-31 تصویب چراغ های اتمی هالوژن وسایل نقلیه موتور با عبور متقاطع و / یا پرتو تابشی
ECE R-32 تصویب رفتار ساختار خودرو در اثرات عقب وسایل نقلیه موتور
ECE R-33 تصویب رفتار ساختار خودروی وسایل نقلیه موتوری در جلوی اثرات
ECE R - 34 تصویب وسایل نقلیه برای پیشگیری از خطرات آتش سوزی
ECE R-35 پدال تاییدیه موتور وسایل نقلیه
تصویب وسایل نقلیه مسافری بزرگ در شرایط ECE R-36 ساختار عمومی
تصویب لامپهای ECE R-37 وسایل نقلیه خودرو
ECE R-38 تصویب لامپ های عقب خودرو مرسدس بنز
تصویب سختافزار سرعت سنج ECE R-39 و نصب وسایل نقلیه موتور
تصویب موتور سیکلت ECE R-40 مجهز به موتور احتراق مثبت برای انتشار آلاینده ها از موتور
ECE R-41 تصویب صدای موتور سیکلت
ECE R - 42 تصویب قطعات جلو و عقب خودروهای جاده ای (ضربه گیر و غیره)
ECE R-43 تصویب ایمنی شیشه برای وسایل نقلیه موتور
ECE R - 44 تصویب دستگاه رفع برای صندلی های کودک در وسایل نقلیه موتوری
ECE R-45 تصویب واشر و وسایل نقلیه با چراغ جلو
ECE R-46 آینه های عقب و آینه های عقب نصب تصویب موتور وسایل نقلیه
تصویب موتورسیکلت ECE R - 47 مجهز به موتور احتراق مثبت برای انتشار گازهای آلاینده از موتور
ECE R-48 روشنایی و روشنایی دستگاه قرار دادن
ECE R-49 (R-49) در مورد مقررات مساعدت برای تصویب آلاینده های ناشی از موتورهای موتور احتراق فشرده و موتورهای گاز طبیعی و موتورهای احتراق پره با موتور گاز مایع و وسایل نقلیه مجهز به این موتورها
ECE R-50 تصویب سیستم های روشنایی موتور سیکلت و موتور سیکلت
تصویب ECE R-51 برای انتشار موتوری در وسایل نقلیه موتوری
ECE R-52 8-16 تصویب سازه های وسایل نقلیه موتور
ECE R-53 تصدیق الگوی سیگنال موتورسیکلت
ECE R-54 تصویب تایرهای تجاری و تریلر
ECE R-55 تأیید مکانیکی مکانیکی مکانیکی
تصویب چراغ های موتو ECE R-56
ECE R-57 تصویب چراغ جلو موتور سیکلت
ECE R-58 گارد پشتی
ECE R-59 تصویب موتور خودرو برای سیستم های خنک کننده قطعات یدکی
ECE R - 60 تصویب موتورهای دوچرخه و موتورسیکلت برای کنترل های راننده از جمله معرفی کنترل، هشدارها و شاخص ها
ECE R-61 تصویب لایسنس موتور کابین خودرو
تصویب استفاده غیر مجاز از ECE R-62
تصویب صدای ECE R-63 در دوچرخه سواری
ECE R-64 کشور ما نیست
ECE R-65 تایید چراغ های ویژه برای وسایل نقلیه موتور
تصویب وسایل نقلیه مسافری وسیع برای طول عمر ساختار فوق العاده ECE R-66
ECE R-67 <> R-67.01 تصویب تجهیزات ویژه وسایل نقلیه موتوری با استفاده از LPG
ECE R-68 در مورد تنظیمات فنی (R-68) برای تایید اندازه گیری حداکثر سرعت وسایل نقلیه، از جمله وسایل نقلیه الکتریکی.
ECE R-69 وسایل نقلیه آهسته (آخرین نسخه 9.3.2000 تاریخ و 23988 شماره RG منتشر شده.)
تصویب ECE R-70 برای نشانه های عقب و سنگین وسایل نقلیه سنگین و بلند
ECE R-71 تصویب تراکتورهای کشاورزی یا جنگل در زمینه رانندگی
ECE R-72 موتور سیکلت تصویب چراغ جلو هالوژن
ECE R-73 تصویب وسایل نقلیه باربری، تریلر و نیمه تریلر برای حفاظت جانبی
تصویب دستگاه های نورپردازی و سیگنال موشک های ECE R-74
ECE R-75 موتورسیکلت و تایرهای موتوری
تصویب چراغهای رانندگی و سوئیچینگ ECE R-76
ECE R-77 تصویب چراغ پارکینگ برای وسایل نقلیه موتور
ECE R-78 L تایید سیستم ترمز کلاس
ECE R-79 سیستم فرمان
ECE R - 80 صندلی های وسایل نقلیه مسافری بزرگ و تأیید قدرت صندلی ها و اتصالات این وسایل نقلیه
ECE R-81 تصدیق آینه های عقب خودرو با دو چرخ
تصویب چراغ های هالوژن ECE R-82 Mopeds
ECE R-83 تصویب انتشار آلاینده با توجه به مشخصات سوخت موتور
ECE R - 84 تصویب اتومبیل های سواری با مجهز به موتور احتراق داخلی برای اندازه گیری مصرف سوخت
ECE R-85 تصویب موتورهای احتراق داخلی یا موتور الکتریکی پیشرو برای طراحی رانندگی وسایل نقلیه کلاس M و N برای اندازه گیری قدرت خالص و 30 دقیقه حداکثر قدرت مجمع درایور الکتریکی
ECE R-86 تصویب تراکتورهای کشاورزی یا جنگل برای نصب و راه اندازی روشنایی و روشنایی دستگاه های سیگنال
ECE R - 87 تصویب چراغ های دفاعی برای وسایل نقلیه موتور
ECE R-88 تاییدیه لاستیکهای بازتابنده برای وسایل دو چرخ
ECE R-89 تصویب محدودیت سرعت وسایل نقلیه موتور
ECE R-90 تسلیحات جایگزین ترمز موتور
ECE R-91 تصویب لامپ های مارکر جانبی برای وسایل نقلیه و تریلر
تصویب ECE R-92 برای جایگزینی سیستم های خنک کننده اگزوز در خودروهای دو یا سه چرخ
ECE R - 93 1 - حفاظت از دسترسی به جلو به پایین (FUPD ها) 2- نصب یک تایید FUPD نوع به وسیله نقلیه نه: SGM - 3 / 93)
ECE R - 94 تصویب وسایل نقلیه برای حفاظت از مسافران در صورت ضربه جلو
ECE R-95 تصویب وسایل نقلیه موتور برای حفاظت از مسافران از ضربه جانبی
تصویب موتورهای احتراق فشرده (CI) موتورهای کشاورزی و جنگلداری برای انتشار آلاینده ها از موتور ECE R-96 (ترکی و انگلیسی)
ECE R-97 سیستم های هشدار دهنده و تصویب وسایل نقلیه موتور در سیستم های زنگ هشدار
تصویب چراغهای ECE R-98 وسایل نقلیه موتوری وسایل نقلیه مجهز به منابع نور گسیل گاز
ECE R-99 تصویب منابع گاز خروجی گاز برای استفاده در واحد تأیید گاز خروجی گاز وسایل نقلیه موتوری
ECE R-100 تصویب الزامات ویژه ای برای ساخت، ایمنی عملکرد و انتشار هیدروژن از وسایل نقلیه با باتری های الکتریکی
ECE R-101 CO2 و اندازه گیری مصرف سوخت خودروهای سواری با مجهز به موتورهای احتراق داخلی و تایید مصرف انرژی الکتریکی و اندازه گیری محدوده وسایل نقلیه کلاس N1 و M1 مجهز به یک منبع برق الکتریکی
تصویب وسایل نقلیه مجهز به بکسل ECE R-102 و تأیید هوابرد
ECE R-103 تصویب کنتورهای کاتالیزوری قابل تعویض برای وسایل نقلیه موتوری
ECE R-104 تصویب علائم بازتابنده در وسایل نقلیه سنگین و بلند
ECE R-105 تصویب ویژگی های ساختاری ویژه وسایل نقلیه طراحی شده برای حمل کالاهای خطرناک
ECE R-106 تصویب رینگ های پنوماتیک برای وسایل نقلیه کشاورزی و تریلر
تصویب ECE R - 107 برای ساختار عمومی دوچرخه سواری وسایل نقلیه مسافری بزرگ
ECE R - 108 تصویب تولید تایر های پنوماتیک پوشش داده شده برای وسایل نقلیه موتور و تریلر
ECE R-109 تصویب تولید تایر های پنوماتیک پوشش داده شده برای وسایل نقلیه تجاری و تریلر
ECE R-110 تأیید نصب برای قطعات خاصی از وسایل نقلیه موتوری با استفاده از گاز طبیعی فشرده در سیستم های درایو و قسمت های خاصی از نوع تایید شده برای استفاده از گاز طبیعی فشرده در سیستم های درایو
ECE R-111 تصویب تانک های گروه N و O برای پایداری رولورور
ECE R - 112 تصویب چراغهای خودروی وسایل نقلیه مجهز به پرتوهای نامتقارن یا پرتو پرقدرت یا هر دو و لامپ های رشته ای
تصویب ECE R - 113 متقارن کم پرتو یا پرتو پرچم یا چراغهای جلو خودرو مجهز به چراغ های رشته
تصویب ماژول Airbag برای ECE R-114 سیستم کیسه هوا قابل تعویض، فرمان قابل تعویض مجهز به ماژول Airbag نوع تایید شده و سیستم کیسه هوا قابل تعویض واقع در چرخ فرمان
تصویب سیستم های ویژه LPG برای نصب وسایل نقلیه برای استفاده از LPG (گازهای روغنی) در ECE R-115 سیستم های درایو
ECE R - 116 تصویب دستورالعمل های فنی برای حفاظت از وسایل نقلیه موتوری در برابر استفاده غیر مجاز
ECE R - 117 تصویب صدای نورد
ECE R - 118 تصویب دستورالعمل های فنی (اطلاعات) در مورد رفتار احتراق مواد مورد استفاده در ساختار داخلی کلاس های خودروی خاص
ECE R - 119 تصویب لامپ های گوشه ای برای وسایل نقلیه موتوری
ECE R-120 تاییدیه برای اندازه گیری قدرت خالص، تورم خالص و مصرف سوخت خاص موتورهای احتراق داخلی که باید بر روی تراکتورهای کشاورزی و جنگلداری و ماشین آلات خارج از جاده نصب شوند
ECE R - 121 تایید نوع برای محل و شناسایی هشدارها و شاخص های وسایل نقلیه موتوری
ECE R - 122 تایید نوع سیستم های گرمایش وسایل نقلیه رده M، N و O
ECE R-123 تأیید نوع سیستم های نورپردازی پیشنهادی برای وسایل نقلیه موتور
ECE R-124 تایید نوع برای چرخ های اتومبیل های سواری و تریلر