تست شیمیایی

تست شیمیایی

آزمایشات شیمیایی در بخش های مختلف از صنایع غذایی به بخش نساجی، از بخش داروسازی به بخش مراقبت شخصی و لوازم آرایشی و برای حفظ سلامت و حفاظت از محیط زیست کارکنان و مصرف کنندگان اهمیت دارد. با تجزیه شیمیایی به معنای کار تشخیص و شناسایی یک ماده، به عنوان مثال یک فیبر، مواد شوینده یا مواد غذایی است که موضوع بررسی است. کسب و کارها از این اطلاعات برای از بین بردن خطرات بالقوه برای سلامت کارکنان یا سلامت مصرف کنندگان یا محیط طبیعی و به دست آوردن محصولات با کیفیت استفاده می کنند.

در عین حال، کارایی شرکت ها توسط کنترل و ممیزی انجام می شود. این عملیات کنترل باید در هر مرحله از تولید و در راستای اهداف مورد نظر انجام شود. آزمایشات و تجزیه و تحلیل های شیمیایی و شیمیایی تعیین می کند که آیا تولید مطابق با هدف مورد نظر انجام می شود. بعضی از شرکت ها آزمایشگاه های Candi را برای انجام این مطالعات نسبت به ظرفیت و قدرت خود دارند. با این حال، گاهی اوقات به دلیل اهمیت و حساسیت آزمایش ها و عدم امکان فنی و فنی بودن داشتن یک آزمایشگاه از این ظرفیت، آزمایشگاه های خود موسسات ناکافی هستند. در این مرحله نیاز به سازمان های تست و بازرسی وجود دارد که فقط برای این منظور خدمت می کنند.

تجزیه و تحلیل شیمیایی در تجزیه و تحلیل کیفی و کمی انجام می شود. تجزیه و تحلیل کیفی برای تعیین اینکه کدام مولفه در یک ماده وجود دارد انجام شده است. برای تعیین نسبت، به عبارت دیگر، مقدار ماده ای که مولفه های آن شناسایی شده اند، تجزیه و تحلیل کمی انجام می شود.

در طول مطالعات آزمایش های صنعتی، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایش های شیمیایی را در چارچوب آزمایش های صنعتی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.