آزمایشات محصولات مراقبت از پوست

آزمایشات محصولات مراقبت از پوست

مراقبت شخصی یک فعالیت مراقبت شخصی برای افراد برای حفاظت و حفظ سلامتی خود است. به عبارت دیگر، می توان آن را به عنوان مجموعه ای از رفتارها تعریف کرد که تاثیر مثبتی بر سلامت انسان ها دارد.

هدف از فعالیت های مراقبت شخصی، سالم بودن، ایجاد ظاهر مثبت و افزایش اعتماد به نفس است. بسیاری از میکروارگانیسم ها به راحتی به افرادی که به پاکیزگی خود توجه ندارند، راحت تر می شوند. برای سالم بودن، بدن، مو، دهان و دندان باید مرتبا تمیز شوند و لباس ها باید بطور مرتب شسته شوند.

عوامل موثر بر فعالیت های مراقبت شخصی در کل امروز عبارتند از: فرهنگ، خانواده، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، شخصیت و بیماری. در حالی که تمیز کردن اساس سلامت شخصی را تشکیل می دهد، همچنین سطح توسعه جامعه را بیان می کند.

در سال های اخیر بخش محصولات مراقبت شخصی به یک بخش تبدیل شده است که نه تنها زنان بلکه مردان و کودکان را شامل می شود. با این حال، از آنجا که سلامت درگیر است، بسیاری از محصولات مراقبت شخصی تحت شرایط قانونی به علت نگرانی های بهداشتی و عملکرد قرار می گیرند. علاوه بر این، تعدادی از محدودیت ها و روش های آزمون برای محصولات مراقبت شخصی و لوازم آرایشی و بهداشتی، با REACH (مقرراتی که مقررات قانونی برای مواد شیمیایی در اتحادیه اروپا را بهمراه می آورد)، GMP (روش های تولید خوب) و مقررات مشابه، توسعه یافته است.

برای مثال، شرکت های تولید کننده محصولات مراقبت شخصی، برای آزمایش های بحث برانگیز بسیار مهم هستند. این باعث کاهش خطر مشکلات ناشی از واردات، صادرات و بازاریابی محصولات می شود. کشورها دارای مقررات قانونی مختلف هستند و ممکن است توسط یک کشور دیگر ممنوع باشد.

در طول مطالعات آزمایش های صنعتی، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات مراقبت از محصولات شخصی را در چارچوب آزمایش های صنعتی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.