تست لوازم آرایشی

تست لوازم آرایشی

بدیهی است، محصولات آرایشی تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره شده اند. علاوه بر تاثیر بر ظاهر و حیاتی مردم، از لحاظ نظافت و رفاه، سهم مهمی دارد. در بخش لوازم آرایشی و بهداشتی، تعداد شرکت هایی که در تولید فعالیت دارند بالا است و انواع محصولات در این زمینه بسیار گسترده است. علاوه بر این، این بازار هویت جهانی را به دست آورده است. بنابراین، مقررات موازی با مقررات قانونی در کشور ما، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای خارجی ساخته شده است. شرکت ها از طریق خدمات تست محصول و مطالعات صدور مجوز توسط سازمان های آزمایشی و بازرسی، رقابت در بازارهای بین المللی را به دست می آورند.

تولید کنندگان باید از لحاظ محصولات آرایشی موثر، پایدار و قابل اعتماد باشند. علاوه بر این، نه تنها قانونگذاران، قوانین و معیارها تنظیم می شوند، بلکه استانداردهای بالا برای محصولات توسط سازمان های داخلی و خارجی تعیین می شود. در این زمینه، آزمایشات و تجزیه و تحلیل های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبیولوژیکی برای محصولات آرایشی انجام می شود. این مطالعات آزمایش و تجزیه و تحلیل در بسیاری از نقاط مراقبت از پوست، بدن، آرایش، مراقبت از مو، یک ظاهر طراحی شده مو، مراقبت دهان و دندان انجام می شود. در این زمینه، آزمایش ها و تجزیه و تحلیل های کیفی برای محتوای تمام محصولات آرایشی، مواد افزودنی و آلاینده ها انجام می شود. این مطالعات در چارچوب هماهنگی با مقررات قانونی و مشخصات محصول تولید کنندگان انجام می شود. علاوه بر این، پایداری میکروبی یک معیار کیفیت ضروری برای محصولات آرایشی است. بنابراین خلوص میکروبی محصولات آرایشی بررسی می شود. آزمایشات مسمومیت برای محصولات آرایشی اهمیت خاصی دارند.

در طول مطالعات آزمایش های صنعتی، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمون های محصولات آرایشی را در چارچوب آزمایش های صنعتی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.