تست پالت و کانتینر

تست پالت و کانتینر

ما آزمایشات پالت را در آزمایشگاه EUROLAB انجام می دهیم با ویژگی های عمومی پالت های خاص و ظروف مورد استفاده برای اهداف صنعتی و نظامی و روش های آزمایش بار بار.

هدف از اجرای این الزامات برای برنامه ریزی پالت ها، بسته ها و ظروف جدید است. این همچنین شامل اصلاح پالت ها، بسته ها و ظروف موجود و یا سایر وسایل حمل بار استفاده می شود.

TS ISO 6780 پالت های فلزی برای دست زدن به مواد بین قاره ای - ابعاد و تحمل های اساسی
TS 7003 تجهیزات حمل و نقل هوایی - پالت
TS EN 13626 بسته بندی - پالت های جعبه - قوانین عمومی و روش های آزمون
TS 3766 بسته های حمل و نقل ابعاد بسته های حمل و نقل به شکل مستطیلی شکل منسوخ شده است
TS 11508 تجهیزات بارگیری و تخلیه مواد (مورد استفاده برای اهداف نظامی)
STANAG 2828 ED.6: 2009 پالت نظامی، بسته ها و ظروف

 

پالت
یک ورق که پایه تخت برای تجهیزات حمل و نقل مواد را برای ارائه یک بار واحد برای ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری و تخلیه تشکیل می دهد. پالت وسایل نقلیه حمل و نقل است. جزئیات ساخت پالت تنها در جلوگیری از کارایی حمل و نقل و تضمین یکپارچگی بار یک بار مهم هستند. پالت ها از یکدیگر جدا می شوند و با بلوک ها یا متشکل از یک شبکه تک لایه با دستگاه های دیگر در جداول پایین و بالایی و پایین تر مونتاژ می شوند. TS 5005 Timber - چوب کاج، اتصالات یا اتصالات باید با پایین متصل شود و برنامه های بالابر وسایل حمل و نقل باید تحت هر یک از چهار تاپس متصل شوند.

پالت عمومی هدف
یک پالت از دو صفحه پایه یا یک پایه با پشتیبانی، گوه، بلوک یا سایر قسمت های مکانیکی ساخته شده است که با اتصال قطعات به هم متصل می شوند.

پالت های ویژه
پالت های ویژه، پالت های ویژه برای استفاده با انواع خاصی از حمل و نقل و / یا حمل و نقل هوایی

ظرف
ظرف یک ماده حمل و نقل است که برای جلوگیری از تخلیه و بارگیری مجدد در حین حمل بار یا مواد طراحی شده است.

پالت عمومی هدف
پالت های عمومی شامل چهار پالت و پالت جعبه هستند. مفاصل پالت های دو طرفه و قطعات مکانیکی در لبه پایین پالت های یکپارچه باید برای جابجایی لبه های بار کامیون های پالت (انبساط، کامیون های پالت، و غیره) در تمام چهار طرف پالت مناسب باشد. پالت عمومی ابعاد و تحمل ها در مقررات مشخص شده است.

پالت فلزی روغن، روغن و روان (POL)
قاب مستطیلی ساخته شده از آهن و پروفیل باید به ساخت و ساز متشکل از یک ورق فولادی تخت و نوار گرد بخش مناسب برای حمل کانتینر لیتر 20 نصب شود. ورق فولادی جوش داده شده و گاهی سوراخ شده باید بر روی پایه استفاده شود تا مایع های تخلیه را تخلیه کند. چهار گوشه ساخت باید دارای شاخه ها، نگهدارنده ها و سیستم های قفل باشند تا مانع از افتادن درام در حین حمل و نقل شوند. هر پالت باید قادر به حمل ظروف 21 (420 لیتر) باشد.