آزمون پایداری

آزمون پایداری

آزمایش عمر مفید، همچنین به عنوان آزمون پایداری شناخته شده است، در لوازم آرایشی و محصولات پزشکی انجام می شود.
تست پایداری؛ استانداردهای کیفیت فیزیکی، شیمیایی، میکروبیولوژیکی محصولات آرایشی در طول عمر مفید آنها، و همچنین پایداری آنها در شرایط مناسب نگهداری می شود. تست پایداری؛ 1، 28 و 90. محصولات به رنگ، بویایی، ظاهر، pH، تغییر وزن، ویسکوزیته، بار میکروبی و اثرات ضد میکروبی و بسته بندی مطابق با روش های تجزیه و تحلیل بین المللی فارماکوپه اروپا مورد استفاده قرار می گیرند. آزمونهای شکست، ترک خوردگی و انعطاف پذیری مواد بسته بندی همانند آزمون های محصول اهمیت دارند.
محصولات زیبایی نمی توانند روش های استاندارد آزمایش ثبات باشند زیرا آنها بسیار متنوع هستند. پروتکل های تست را می توان با ایجاد پایه های علمی بسته به محصول تعیین نمود. نوع آزمایش مورد آزمایش (مثلا آزمایشگاه، خلبان یا نمونه تولید) تعیین می شود که ممکن است یک نمونه نمایشی از محصول باشد که به صورت تجاری در دسترس باشد.

هنگامی که آزمون ثبات در زمان واقعی یا تحت شرایط شتابی انجام می شود؛

· بوی، رنگ، ظاهر
· تغییرات در بسته بندی
· PH
· ویسکوزیته
· تغییر وزن
· سایر آزمایش های خاص، در صورت لزوم، و آزمایش های میکروبی نشان دهنده توانایی محصول برای مهار رشد میکروبیولوژیک در طول استفاده طبیعی
· برای انواع محصول خاص، داده های تحلیلی باید براساس پارامترهای دیگر ارزیابی شوند.

همچنین با انتخاب معیار مناسب برای هر نوع محصول، باید بر اساس داده های علمی در دماهای بالا و زمان یا دمای مشخص شده باشد. این پارامترها و روش ها باید توسط کارشناسان و بر اساس تجربه مورد ارزیابی قرار گیرد.

ما می توانیم شما را در مرحله کنترل کیفیت مواد خام و ایمنی محصولات تمام شده خود را ثابت کنیم.

آزمایشات پایداری عموما برای تعیین و تایید عمر مفید محصول آزمایش می شوند. انتظار می رود آزمایشات پایداری، ساختار فیزیکی و شیمیایی محصول را نابود نکنند و برای جنبه های میکروبیولوژیکی مناسب باشند.
تست های پایداری را می توان با نگهداری محصول برای عمر مفید نرمال و با تغییر شرایط محیط (مانند افزایش دمای برای سرعت بخشیدن) انجام می شود. تستهای پایداری با افزایش دمای نیز به تستهای پیری تسریع می شوند.
در تست پیری سریع، زمان آزمون با قرار دادن آن به درجه حرارت بالاتر از دمای عمر استریل، و نتایج در زمان کوتاهتر به دست می آید.

آزمونهای پایداری معمولا در دو مرحله انجام می شود.

- آزمایش ثبات ایزوترمال در دمای ثابت:
آزمونهای پایداری بلند مدت (UST)،
آزمایشهای پایدار تست (HST) (آزمایشهای استرس)،
تفاوت بین این دو آزمایش این است که دمای عملیاتی متفاوت از 15 ° C است. به عبارت دیگر، دمای مورد استفاده در HST باید 15 ° C بالاتر از دمای مورد استفاده در UST باشد. در هر دو روش، انرژی فعال سازی محاسبه شده و عمر مفید محصول تعیین می شود.

تست استرس:
شرایط ذخیره سازی بر اساس نوع ماده فعال و فرم دارویی تعیین می شود
شرایط ذخیره سازی تغییر می کند؛
در دمای بالا مانند 50 ° C، 60 ° C، 70 ° C، شرایط رطوبت بالاتر از 75٪ ارائه می شود، اکسیداسیون مشاهده می شود، Hydrolysis در pH های مختلف مشاهده می شود، نور در معرض (عکسبرداری).
شناسایی محصولات تخریب، اعتبار سنجی روش تحلیلی را می توان در یک دسته واحد انجام داد.
آزمایشات پایداری آماسی "انجام شده برای اطمینان از ایمنی محصول لوازم آرایشی، که بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما است. تستهای پایداری نشان دهنده تغییرات در مواد فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی محصول در طول عمر مشخص شده است.

به غیر از استفاده کاربردی از لوازم آرایشی، بسیار مهم است که آنها پایدار باشند. آزمایشات پایداری ما را قادر می سازد تا در مورد کیفیت فیزیکی، میکروبی و شیمیایی محصول و نیز کفایت بسته بندی در طی ذخیره سازی، حمل و نقل، فروش و مصرف کاربر نهایی یاد بگیرند.

تستهای پایداری به دو صورت انجام می شود: "آزمایش های زمان واقعی و تسریع پیری ..

در آزمون پايداري در زمان واقعی، محصول در محيطی نگهداری می شود که مطابق شرايط فروش عادی است و تغييرات فيزيکی، ميکروبيولوژيک و شيميايی که ممکن است در محصول اتفاق بيفتد نظارت شود. از آنجایی که در انجام آزمایشات پایدار در زمان واقعی در محصولات با عمر مفید 1-2، که توسط کالاهای مصرفی بادوام تحت پوشش قرار می گیرند، "تست های سریع تست پیری که معمولا در مدل سازی ریاضی مورد استفاده قرار می گیرند، امروزه مورد استفاده قرار می گیرند.

آزمایشات پیری سریع انجام شده در محیط های مصنوعی حاوی دما و رطوبت در خارج از شرایط فروش و مصرف معمول است. پس از آزمون های پیری سریع، تجزیه و تحلیل فیزیکی، میکروبی و شیمیایی محصول لازم است تا اطمینان حاصل کنیم که دانش پایدار بودن محصول را داشته ایم.

مدت زمان نگهداری محصولات پزشکی:
آزمایش سریع پیری در محصولات پزشکی به عنوان تست پیری سریع انجام می شود. روش مورد استفاده برای آزمایش انبارداری در محصولات پزشکی استاندارد ASTM F 1980 است. این همچنین قدرت محصول را تعیین می کند و تا چه مدت می تواند ما را بگیرد.
طبق این استاندارد، زمان پیری محصول محصول با توجه به درجه حرارت و زمان واقعی بودن زمان انبارداری محاسبه می شود که محصول می تواند بر اساس ساختار و خصوصیات بسته بندی محصول مقاومت کند.
یک محاسبه مثال در زیر داده شده است.
مدت زمان نگهداری محصول در حالت واقعی: 3 سال (1095 روز)
دماي محصول مورد نظر: 65 ° C
زمان تجزیه و تحلیل آزمون ثبات: روز 56
در نتیجه این محاسبات انجام شده با معادله Arrhenius، زمان پیری محصول محاسبه می شود. در پایان این دوره، آزمایش های عملکردی و آزمایش های فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژیکی انجام می شود.
پس از آزمون پایداری در محصولات پزشکی، آزمایش ستیللیت و آزمون نشت، آزمون اصلی می باشد.

مدت زمان نگهداری محصولات آرایشی
بسیار مهم است که لوازم آرایشی علاوه بر کاربرد کاربردی آنها پایدار باشد. آزمایشات پایداری ما را قادر می سازد تا در مورد کیفیت فیزیکی، میکروبی و شیمیایی محصول و نیز کفایت بسته بندی در طی ذخیره سازی، حمل و نقل، فروش و مصرف کاربر نهایی یاد بگیرند.
تستهای پایداری به دو صورت انجام می شود: "آزمایش های زمان واقعی و تسریع پیری ..
تولید کنندگان باید نشان دهند که تغییرات غیر قابل قبول در محصولات آرایشی در طول عمر مورد تجدید وجود دارد.
این یک آزمایش برای تأیید اینکه حداقل دوام مواد آرایشی در شرایط ذخیره سازی خاص و حفظ قابلیت اطمینان در این زمان است.
در پایان آزمون پایداری، باید نشان داده شود که محصول ایمنی میکروبی است و در تجزیه و تحلیل هیچ تغییری در جنبه فیزیکی و شیمیایی وجود ندارد.
راهنمای کنترل میکروبیولوژیکی مواد آرایشی ماده 5.2 می گوید: "تولید کننده باید دانش را برای حمایت از ثبات میکروبیولوژیک محصول داشته باشد. سازنده باید نشان دهد که تغییرات غیر قابل قبول در محصول در طول عمر مورد تجدید وجود دارد. »ضرورت مطالعات عمر مفید را نشان می دهد.
آزمایشات پیری سریع انجام شده در محیط های مصنوعی حاوی دما و رطوبت در خارج از شرایط فروش و مصرف معمول است. پس از آزمون های پیری سریع، تجزیه و تحلیل فیزیکی، میکروبی و شیمیایی محصول لازم است تا اطمینان حاصل کنیم که دانش پایدار بودن محصول را داشته ایم.
قبل از شروع آزمونهای پیری سریع باید تمام اطلاعات لازم در مورد محتوا، بسته بندی و ساختار فیزیکی محصول را بدست آورید و از قبل از تولید کننده باید از این اطلاعات مطلع شوید. آزمایشات پیری محصولات آرایشی
37، 40، 45، 1، 2، 3،٪ 6،٪ 10،٪ 55،٪ 75،٪ XNUMX، XNUMX ° C، XNUMX ° C، XNUMX ° C، XNUMX ° C، XNUMX ° C متفاوت است بعضی از محصولات نیز در دمای پایین کاربرد دارند.
در پایان دوره نگهداری محصولات به رنگ، بوی، ظاهر، pH، تغییر وزن، ویسکوزیته، بار میکروبی و، در صورت لزوم، آزمایش های ضد میکروبی و آزمایش بسته بندی بر اساس روش های تجزیه و تحلیل فارماکوپه بین المللی انجام می شود و از لحاظ جسمی، میکروبیولوژیکی و شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرند. آزمونهای شکست، ترک خوردگی و انعطاف پذیری مواد بسته بندی همانند آزمون های محصول اهمیت دارند.
در مطالعات پیری زود هنگام، باید درک کرد که پارامترهای تجزیه و تحلیل بر اساس نوع محصول تعیین می شوند، در صورتی که نتایج آزمایش ها منفی را نشان دهند، ثبات محصول را در طول عمر مفید پیش بینی نمی کنند و تولید کننده باید تغییرات لازم را در محتوای و بسته بندی محصول ایجاد کند.
به عنوان مثال، برای تمیز کردن مرطوب که طول عمر سال 2 را دارد، X X Accelerated Aging Test X در درجه 40 و 50 اعمال می شود. مدت زمان انتظار محصول در رتبه 2 برای مدت زمان نگهداری 40 روزانه 210 است. 2 سال انبارداری محصول مشابه 50 و 105 است. همانطور که می بینید، "سیر تست پیری تسریع شده به طور معکوس متناسب با درجه حرارت است. دمای بالاتر، زمان کوتاه تر است. با این حال، لازم به ذکر است که در پایان این دوره، هیچ گونه مشکل فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی وجود ندارد. بنابراین، هنگام تعیین این درجه حرارت، دمای نرم شدن بسته بندی محصول، دمای تجزیه محتوای محصول و غیره. پارامترها باید در نظر گرفته شوند.

در پایان دوره نگهداری محصولات به رنگ، بوی، ظاهر، pH، تغییر وزن، ویسکوزیته، بار میکروبی و، در صورت لزوم، آزمایش های ضد میکروبی و آزمایش بسته بندی بر اساس روش های تجزیه و تحلیل فارماکوپه بین المللی انجام می شود و از لحاظ جسمی، میکروبیولوژیکی و شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرند. آزمونهای شکست، ترک خوردگی و انعطاف پذیری مواد بسته بندی همانند آزمون های محصول اهمیت دارند.

در مطالعات پیری زود هنگام، باید درک کرد که پارامترهای تجزیه و تحلیل بر اساس نوع محصول تعیین می شوند، در صورتی که نتایج آزمایش ها منفی را نشان دهند، ثبات محصول را در طول عمر مفید پیش بینی نمی کنند و تولید کننده باید تغییرات لازم را در محتوای و بسته بندی محصول ایجاد کند.

به عنوان یک نتیجه، تست های پیری تسریع شده، آزمون هایی هستند که باید برای جلوگیری از مشکلات بالقوه ای که ممکن است در محصول ایجاد شود و برای جلوگیری از آسیب های مادی و اخلاقی مانند جمع آوری و فراخوانی محصول، انجام شود.
در نتیجه، آزمایشهای عمر مفید (آزمونهای ثبات / تستهای پیری سریع) آزمایشاتی ضروری برای جلوگیری از مشکلات احتمالی که ممکن است بعدا در محصول اتفاق بیافتد و برای جلوگیری از آسیبهای مادی و اخلاقی مانند جمع آوری و فراخوانی محصول.

شما می توانید از آزمایشگاه EUROLAB آزمایشهای پایداری و پایداری خود را دریافت کنید.