تست استاندارد SAE

تست استاندارد استانداردهای خودرو SAE

SAE International نامی از انجمن مهندسان خودروهای بینالمللی است که به معنی انجمن مهندسان خودرو است. SAE International یک انجمن جهانی نزدیک به 1000 مهندس و متخصصان فنی در بخش های هوافضا، خودرو و خودرو تجاری است. این اطلاعات و راه حل های تحرک را برای نفع بشریت تولید می کند. بخش های حمل و نقل هوایی، خودرویی و تجاری هنوز به تغییر و توسعه ادامه می دهند. این تغییرات جدید و در حال توسعه فن آوری ها و برنامه های کاربردی کسب و کار را با یکدیگر همراه می کند. SAE International اطلاعات فنی در مورد انواع وسایل نقلیه موتوری، از جمله هواپیما، هواپیما، اتومبیل، تجهیزات جاده ای، وسایل نقلیه دریایی، وسایل نقلیه راه آهن، کامیون ها و اتوبوس ها را توسعه می دهد.

استانداردهای SAE International مطابق با دیدگاه آن می توان تحت دسته بندی های زیر دسته بندی شد:

  • استانداردهای AeroPaks بیش از هشت هزار استانداردهای حمل و نقل هوایی SAE، مشخصات، شیوه های توصیه شده و اسناد منابع را پوشش می دهد.
  • استانداردهای JPAKS بیش از دو هزار استاندارد SAE زمین را پوشش می دهد.
  • استانداردهای کیفیت هوا فضا مجموعه ای از استانداردهای است که به طور گسترده ای توسط صنعت حمل و نقل پذیرفته شده است. این ابزار بهبود مستمر را برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و تامین کنندگان فراهم می سازد تا باقی بماند و کیفیت را که مشتریان تقاضا می کنند، اطمینان دهند.
  • استانداردهای J1939 شبکه های استاندارد شبکه خانوادگی کنترل کننده SAE International برای وسایل نقلیه سنگین است.

این استانداردها شامل قطعات، تجهیزات و سیستم ها می باشند. همه این استانداردها نوآوری را در بخش های مربوطه ترویج می دهند و اصول طراحی، تولید و قابلیت همکاری را تنظیم می کنند. فعالیت های تولید بر اساس یکپارچگی، کیفیت بالا و حداکثر عملکرد است.

همانطور که فن آوری های تولید خودرو تولید می شود، تعداد خودرو نیز افزایش می یابد. این باعث شده است که بیشترین نیاز انرژی را به خود اختصاص دهد. در این زمینه، به ویژه این واقعیت است که منابع فسیلی در آیندۀ نزدیک خسته می شوند، استفاده از منابع انرژی بیشتر در جهان را ضروری ساخته است. برای استفاده از انرژی در وسایل نقلیه موتوری، یکی از روش هایی که می تواند استفاده شود، کاهش تلفات در هنگام استفاده از وسایل نقلیه است. از لحاظ تئوری، نیروهای مختلفی که بر روی وسایل نقلیه عمل می کنند باعث از دست رفتن انرژی می شوند شاید مهمترین این نیروها نیروی مقاومت نورد باشد. شرایط عملیاتی که بر میزان نوردی تاثیر می گذارد سرعت، فشار تورم و بار است. اگر این نیروها را می توان کنترل کرد، صرفه جویی در سوخت را می توان در اتومبیل به دست آورد. این تکنیک های اندازه گیری استاندارد کشش نهایی در استاندارد SAE J1269 و SAE J1270 شامل:

  • J1269-200609 روش اندازه گیری مقاومت نورد برای اتومبیل های سواری، کامیون های سبک و کامیون های دنده و اتوبوس

این استاندارد برای اندازه گیری مقاومت نورد مسافر پنوماتیک، کامیون سبک و تایر کامیون و اتوبوس در آزمایشگاه کاربرد دارد. این روش فقط برای لاستیکهای راننده آزاد است که در یک حالت پایدار با زاویه لغزش و زاویه صفر کار می کنند.

  • J1270-201710 اندازه گیری مقاومت نورد اتومبیل های سواری، کامیون های سبک و کامیون های دنده و اتوبوس

با توجه به این استاندارد، روش های اندازه گیری نیرو، گشتاور و قدرت همه مورد استفاده مشترک هستند و باید نتایج آزمون های مشابه را ارائه دهند. اثرات فرمان، کشش، بافت سطح و پردازش های ثابت تایر از برنامه های توصیه شده حذف می شوند، زیرا هنوز در مرحله تحقیق هستند.

علاوه بر این دو نمونه، هزاران استانداردهای طراحی شده و منتشر شده توسط SAE International وجود دارد و خدمات اندازه گیری، آزمایش و تجزیه و تحلیل توسط موسسات معتبر مطابق با این معیارهای استاندارد ارائه می شود.

شرکت ما همچنین خدمات تست استانداردهای SAE را در محدوده خدمات تست دیگر ارائه می دهد. با تشکر از این خدمات، شرکت ها قادر به تولید محصولات کارآمد، با کارایی بالا و با کیفیت به شیوه ای ایمن، سریع و بدون وقفه می باشند.

خدمات تست استاندارد SAE ارائه شده در محدوده خدمات تست دیگر فقط یکی از خدمات ارائه شده توسط سازمان ما در این رابطه است. بسیاری از خدمات تست دیگر نیز در دسترس هستند.