عایق صدا و آزمایش های نفوذ پذیری

عایق صدا و آزمایش های نفوذ پذیری

صدا تغییرات فشار دوره ای است که می تواند توسط ارگان های شنوایی از چیزهای زندگی درک شود. بعد فیزیکی یک اختلال مکانیکی ساده است که در محیط صدا، هوا، مایع جامد یا گازهای گازی اتفاق می افتد. این امر به دلیل لرزش مولکول ها در یک ماده اتفاق می افتد.

عایق بندی کاهش جریان انرژی از محیط زیست به خارج یا از محیط زیست به محیط زیست با استفاده از هر ماده عایق است. چند نوع از مواد عایق وجود دارد: عایق حرارتی برای کاهش جریان گرما.

بیایید به طور خلاصه نگاهی به ضرورت عایق صوتی و آزمایش نفوذپذیری صدا که برخی از مواد در آزمایشگاهها با تجهیزات تکنولوژیکی در مورد عایق صدا انجام داده اند، نگاه کنید.

اثرات سر و صدا بر سلامت انسان

سر و صدا یک مشکل است که همه را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات آستانه دائمی توسط بسیاری از محققان در افراد بلند مدت در محیط با سطوح سر و صدای زیاد یافت شده است. اگر چه مشخص نیست که شنوایی قابل توجهی در سطح پایین یا تأثیرات کوتاهمدت وجود دارد، اثرات منفی صدا بر سلامت، رفتار و خوشبختی انسان مشخص می شود. در گزارش منتشر شده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در 1996، یافته های مندرج در جدول زیر بدست آمده است.

روز (Leq) (dBA)

اثر

55-60

سر و صدای مزاحم

60-65

اختلال به طور قابل توجهی افزایش می یابد

بیش از 65

مهار در رفتار رخ می دهد، نشانه های مضر از نویز رخ می دهد

 

قرار گرفتن در معرض صدای بلند باعث مرگ سلولهای گوش داخلی می شود که بسیار حساس هستند و نقش کلیدی در عملکرد شنوایی دارند. با توجه به مرگ سلول هایی که نمی توانند بازسازی و تکثیر شوند، افت شنوایی بعد از مدتی می تواند دائمی شود.

عایق صدا اکنون می تواند به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات فضاهای زندگی در نظر گرفته شود. دیوارهای نازک مورد استفاده در ساختمان های جدید باعث ایجاد مشکلات عایق صدا و همچنین سلامت انسان می شوند. نشستن در خانه ما، سر و صدا از خارج و یا صداهای بلند ساخته شده توسط یک شرکت پخش صداهای مزاحم به محیط زیست و یا سر و صدا که ماشین ما در داخل است. این و دلایل دیگر ما را برای عایق صدا اجتناب ناپذیر می کند.

به عنوان آزمایشگاه EUROLAB ما این آزمایش ها را با تیم ما از کارشناسان و پرسنل مجرب در اندازه گیری نفوذپذیری صدا از مواد عایق صدا مانند عایق صدا، مقاومت صدا و عایق صدا، انجام می دهیم و از تماس با آزمایشگاه ما برای آزمایش عایق صدا استفاده نمی کنیم.