تست ارتعاش و شوک

تست ارتعاش و شوک

آزمایشگاه آزمایش محیط زیست مطابق با استاندارد MIL-STD-810، MIL-STD167-1A، DO-160، EN 60068، ISO 16750-1، ISO 16750-2 و ISO 16750-3، 5-2000 هرتز 76X750 میلی متر، جدول تست افقی و عمودی و خدمات ارتعاش و شوک تا دامنه متغیر.
برای رعایت الزامات آزمایش لرزش و شوک به شرایط آزمون محیط زیست، نیاز به استفاده از تست ارتعاش خاص مربوط به محصول تست شده است، که در فرکانس های پایین تشدید نمی شود.
با سیستم تست زندگی ارتعاش ما در مرکز آزمایش ما، تجهیزات الکترونیکی، قطعات خودرو، لوازم خانگی و غیره ما قادر به انجام تست های زندگی شتاب بالا برای ساختمان های کوچک و متوسط ​​می باشیم.
با استفاده از این سیستم تست ارتعاش، ما می توانیم تست هایی را انجام دهیم که به استانداردهای نظامی و بین المللی نظیر MIL، ASTM، IEC، ISO، BS و JIB برسند.
محاسبات قدرت و محاسبات سازه با آزمایشات تایید شده است. اندازه گیری فشار سیستم، سیستم، زیرسیستم و تست خستگی صفحه، چرخ دنده خنثی، اندازه گیری های موتور درایو متصل شده به مدار متغیر یا ثابت، پردازش داده ها، آزمایشات چکشی و اندازه گیری های فرکانس ساختاری طبیعی (آزمون FRF)، اندازه گیری های ضربه لرزش انجام می شود.
دفاع، هوا فضا، خودرو، برق، الکترونیک و غیره تست ها می توانند برای تست ارتعاش و شوک بر اساس جزء، زیر سیستم یا سیستم مورد نیاز در بخش ها ارائه شوند.
سیستم های مکانیکی / الکترونیکی / الکترومکانیکی و سیستم های توسعه یافته در TUBITAK-SAGE در زیرساخت تست ارتعاش و مودال (TMTA) و صنایع مختلف دفاع و دیگر سازمان های صنعتی (صنعت هواپیما، صنایع کالاهای سفید، صنعت خودرو، فن آوری هوا فضا، صنعت کشتی، آزمایشهای لرزش، تست شوک، آزمایشهای مدال و آزمایشهای ارتعاش بر روی زمین برای نیازهای صنعت مخابرات، صنایع الکترونیک و غیره انجام می شود.
آزمایشهای لرزش و شوک برای تعیین استحکام ساختاری و ضعف طراحی تحت بارهای پویای انجام شده است که مورد آزمایش در شرایط عملیاتی قرار گرفته است. شرایط آزمون و بارهای آزمون مورد استفاده با استفاده از استانداردهای نظامی / غیر نظامی و یا اطلاعاتی که به دست آمده در نتیجه جمع آوری داده ها تحت شرایط عملی یا واقع گرایانه مورد آزمایش قرار می گیرند تعیین می شود. با استفاده از بارهای فوق الذکر؛ تست ها با استفاده از دستگاه های تولید / پردازش داده ها، تجهیزات کنترل، سنج ها، شیکرها و در صورت لزوم یک کابینت گرم انجام می شود.
آزمون ارتعاش، نمونه آزمون؛
1) قادر به حفظ عملکرد آن است اگر آن را در معرض ارتعاش با متفاوت است
2) مورد استفاده قرار می گیرد تا بررسی شود که آیا ارتعاشاتی که در طول چرخه عمر با آن روبرو می شوند، به دلیل استفاده سریع از روش های هم افزایی آسیب پذیر خواهد بود.

شاکر، مبدل های شتاب، تحلیلگر Datalogger / FFT و کنترل کننده هایی که شاکر را درایور می دهند می توانند برای آزمایش استفاده شوند.

آزمایشات لرزش برای دلایل زیر انجام می شود:

مواد مورد نیاز برای تعیین خطرات یک لرزش چرخه عمر، از جمله تاثیر عوامل محیطی بر روی مواد، چرخه شارژ مواد و تعمیر و نگهداری، باید توسعه یابد. این روش محدود به بررسی آزادی یک مدرک مکانیکی در یک زمان است. روش 527 برای کمک بیشتر به آزمایش های مختلف محرک را ببینید.
برای تعیین طول عمر مواد مورد استفاده در ارتعاش مداوم.
نرم افزار:

از این روش برای انواع مواد به غیر از MIL-STD-810G استفاده کنید، همانطور که در بخش 1.3 در پاراگراف مشخص شده است و همانطور که در پاراگراف زیر 1.3 ذکر شده است. قابل اجرا برای تست زیست محیطی ترکیب شده. با استفاده از این روش برای تعیین سطح مناسب آزمون ارتعاش، مدت زمان، کاهش داده ها و جزئیات روش آزمایش برای انجام آزمایش ها مطابق با مواد.
هدف از آزمون تست های مختلف موجود در ضمیمه A می تواند برای اهداف خود جهت هدایت توسعه مواد، قابلیت اطمینان و تعاریف شایستگی طراحی شده باشد.
چرخه عمر لرزش همراه با پلت فرم برای تنوع ارتعاش، ارائه یک مرور کلی از چرخه زندگی شرایطی که ممکن است مواجه می شوند.
آزمایش های تولید و پذیرش مواد تولیدی خطرات ارتعاش را در بر می گیرد. این خطرات به طور مستقیم در اینجا مورد خطاب نیستند. فرض بر این است که مواد مورد آزمایش در محیط زیست همانند مواد مورد استفاده برای تهیه مواد تکمیل تولید و پذیرش فرآیند تحویل هستند. بنابراین، مواد قادر به تست آسیب انباشته قبل از زایمان خواهند بود. پس از آزمایشات ارتعاش محیط، طول عمر مواد را بررسی می کند. در صورت تغییر، قرار گرفتن در معرض ارتعاش بعد از اتمام مواد افزایش یافته به فرایند تولید مجددا مورد آزمایش قرار می گیرد تا بررسی کند که مواد از زندگی کوتاه نیست. توصیه می شود پس از مونتاژ نهایی که در آن واحدهای تولیدی در یک محل در یک محل جمع شده اند، مجددا بررسی شوند و سپس برای مونتاژ نهایی به منطقه دیگری منتقل شوند. پس از هر تغییر در فرایند یا روش تولید، ارتعاش باعث تغییر در محیط می شود، بنابراین با توجه به طراحی و نیاز به مجوز (مجدد) مجددا ارزیابی می شود.
استرس زیست محیطی (ESS). بسیاری از مواد قبل از روش های آزمایش محصول به کنترل منتقل می شوند. گاهی اوقات آنها تحت حمایت قرار می گیرند. فرض بر این است که هر دو واحد آزمایشی و واحدهای استانی همانند فرایندهای تولید اولیه همان خطرات ارتعاش را دارند، به طوری که نتایج آزمایش های محیطی در مورد واحدهای دریافتی اعمال می شود. در مواردی که واحد ها لزوما همان قرار گرفتن در معرض را دریافت نمی کنند، چندین بار از طریق ESS عبور می کنند، پیش آمادگی برای آزمایش محیط زیست باید با حداکثر شرایط لرزش مورد استفاده قرار گیرد برای موارد مورد استفاده برای آزمایش محیط زیست.

تست تجهیزات مرتبط
سیستم های آزمایش ارتعاش
کابینت های آب و هوا سازگار با ارتعاش
سیستم های جمع آوری داده ها