آزمون Mist نمکی - MIL-STD 810G روش 509.5

SALT دود آزمون

روش مه نمک برای تعیین اثربخشی پوشش های محافظ مه و مواد تکمیل شده استفاده می شود. همچنین می تواند برای تعیین اثرات رسوبات نمک بر جنبه های فیزیکی و الکتریکی مواد مورد استفاده قرار گیرد.

MIL-STD 810G با استفاده از نمک نمک در روش 509.5 خوردگی شتابی را پوشش می دهد. این روش شامل صفحات 10 است. این یکی از آزمایشات رایج است و برای کالاهای فروخته شده به نیروی دریایی یا برای استفاده در مناطق ساحلی ضروری است. نمک یکی از رایج ترین ترکیبات شیمیایی در جهان است. این در اقیانوس ها و دریاها، جو، سطوح زمین و در دریاچه ها و رودخانه ها یافت می شود. برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض نمک، غیر ممکن است.

روش 509.5 در نظر گرفته شده است تا اثربخشی پوشش ها و پوشش های محافظ روی مواد را ارزیابی کند. تمام فلزات محافظت نشده زنگ زده خواهند شد، اگر از یک سطح مانند پوشش یا رنگ محافظت نشده باشند. پایان ممکن است حفره ها یا ترک هایی داشته باشد که اجازه می دهد خوردگی به مواد زیرین منجر شود و باعث خوردگی شود. این روش همچنین می تواند برای تعیین اثرات رسوبات نمک بر جنبه های فیزیکی و الکتریکی دستگاه استفاده شود.

اثرات یک محیط ساینده عبارتند از:

 • اثرات خوردگی مانند واکنش الکتروشیمیایی، خوردگی استرس و شکل گیری محلول اسیدی / قلیایی
 • اثرات الکتریکی مانند از بین رفتن مواد الکتریکی به علت رسوبات نمک، تولید پوشش های رسانایی باعث ایجاد اتصال کوتاه و خوردگی مواد عایق شده می شود.
 • اثرات فیزیکی مانند مسدود شدن یا مسدود شدن قطعات متحرک و تاول زدن رنگ به علت الکترولیز در پایین.

فقط برای استفاده از روش 509.5 برای ارزیابی کیفیت و کارایی پوشش های محافظ و لاک الکل ها برای اهداف غربالگری استفاده کنید. کوپن ها (نمونه ها) یا مونتاژ نهایی می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. این روش محیط طبیعی را نشان نمی دهد، بلکه شاخص خوبی برای مناطق مشکل احتمالی است. به طور کلی، این روش را فقط برای موادی که ممکن است در معرض سطوح بالای نمک در جو قرار بگیرد، مانند برنامه های کاربردی کشتی، اعمال کنید.

این روش شش محدودیت را به صورت زیر شرح می دهد:

 • بین این آزمون و مدت زمان قرار گرفتن در معرض دنیای واقعی ارتباطی وجود ندارد.
 • رابطه مستقیم بین خوردگی خوردگی نمک و خوردگی از محیط های دیگر ثابت نشده است.
 • این آزمایش به این معنی نیست که مواد در تمام شرایط خوردگی باقی خواهند ماند.
 • این آزمون برای پیش بینی زندگی مواد تحت شرایط خوردگی قابل اعتماد نیست.
 • اثرات رطوبت و رشد قارچی در این آزمون نشان داده نمی شود.
 • این تست در نظر گرفته نشده است برای آزمایش نمونه یا کوپن به جای تست مونتاژ استفاده شود.

این روش مستلزم آن است که تورم نمک٪ 5 (+/-٪ 1) تولید و توزیع شود (با حداقل سرعت هوا) در اطراف محصول مورد آزمایش قرار می گیرد. چگالی به مواد آزمون تلقی نمی شود. این یک آزمایش مه است، نه یک آزمون قرار گرفتن در معرض آب شور. اگر چه چرخه آزمایش 24 جایگزین (مخلوط 24، خشک کردن 24، غبار 24، خشک کردن 24) اثبات کرد که بیشتر مخرب است، توصیه می شود که این آزمایش برای ساعت 48 ساعت با زمان خشک شدن 48 ساعت باشد. دمای آزمایش به صورت 35 ° C تعیین شد که از لحاظ تاریخی پذیرفته شده و لزوما نشانگر محیط واقعی نیست. به طور متناوب، می توان از دماهای مناسب استفاده کرد.

PROCEDURE FOR TEST FOG SALT

 1. گام در حالی که ماده تست در محفظه است، دمای اتاق آزمایش را به 35 درجه سانتی گراد تنظیم کنید و ماده تست را حداقل دو ساعت قبل از اضافه کردن نمک نمک آماده کنید.
 2. گام اسپری ترکیبی که در پاراگراف 4.5.1.1b داده شده است را برای یک دوره 24 ساعت یا به طور مداوم به محفظه آزمایش به عنوان مشخص شده در طرح آزمون (نگاه کنید به بند 2.2.3). اندازه گیری میزان اسپری شدن نمک نمک نمک و pH محلول اسپری حداقل فواصل زمانی ساعتی 24 را در طول دوره قرار گرفتن در معرض کامل قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که اسپری بین 4 به 1 میلی لیتر / 3 cm80 / ساعت است.

      3 مرحله ماده مورد آزمایش را در دمای استاندارد محیط و به مدت 24 ساعت در کمتر از 50 درصد یا رطوبت نسبی که در غیر این صورت مشخص شده خشک کنید (بند 2.2.3 را ببینید). استفاده از ماده آزمایش یا تنظیم خصوصیات مکانیکی در طول زمان خشک کردن را به حداقل برسانید.

 1. گام اگر گزینه 48 / 48-clock انتخاب شده باشد، به مرحله 5 بروید. در غیر این صورت، مراحل 1 تا 3 را حداقل در پایان دوره خشک کردن تکرار کنید.

نام من 5 است. پس از اتمام بررسی های فیزیکی و الکتریکی، نتایج را با عکس ها ثبت کنید. 5 برای تجزیه و تحلیل نتایج. پاراگراف را ببینید اگر لازم است که در بازرسی خوردگی پیگیری، از یک شستشوی ملایم در آب در حال اجرا در شرایط محیطی استاندارد استفاده کنید، یک بررسی خوردگی انجام دهید و نتایج را با عکس ها مستند کنید.

 1. گام به صورت بصری، مورد تست را مطابق با قوانین مندرج در بند 4.5.1.2 بررسی کنید.

به طور کلی، نمونه های آزمایش شده از آزمون امواج نمک نباید در آزمایش های دیگر استفاده شود. اگر فقط یک نمونه در دسترس باشد یا اگر یک نمونه برای سایر آزمونها مجددا استفاده شود، قبل از آزمون امواج نمک و آزمون شن و ماسه و گرد و غبار پس از آزمون نمک نمک، باید آزمایش رشد رطوبت و قارچ انجام شود.

پس از آزمایش، این ماده باید برای اثرات فیزیکی، الکتریکی و خوردگی مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است نتایج شگفت انگیزی وجود داشته باشد. ما یک پانل پشتی از یک نمونه نیکل را در مقایسه با یک پوشش گالوانیزه آزمایش کردیم. ظاهرا، نیکل گرانتر سوراخ هایی را در حفره ها نشان داده بود و بدبختانه شکست خورده بود؛ پوشش روی بسیار ارزانتر نشان داد که خوردگی سطحی خفیف بدون آسیب رساندن به فلز پایه است.

EUROLAB® با چندین مشتری به منظور تعریف رویه های آزمون به عنوان MIL-STD-810G مورد نیاز برای اعتبارسنجی سیستم های رایانه ای و نمایشگرهای سخت افزاری مورد نیاز ما، کار می کند.