تست های نوشیدنی

تست های نوشیدنی

نوشیدنی ها مواد ضروری برای سلامت انسان و نوشیدنی هستند. به طور طبیعی، آب نوشیدنی پیشرو است. با این حال، علاوه بر آب، بسیاری از نوشیدنی ها مانند چای، قهوه، چای گیاهی و میوه ای و آبمیوه ها در زندگی روزانه مصرف می شود. علاوه بر رعایت نیازهای آب بدن انسان، این نوشیدنی ها برای بخش مواد غذایی نیز مهم هستند. نه تنها در کشور ما، بلکه در کل جهان، بخش نوشیدنی، بخش فرعی بخش مواد غذایی، به سرعت در حال رشد است. با این حال، در طول تولید، ذخیره سازی، فروش و مصرف نوشیدنی ها، سلامت انسان باید در خط مقدم نگهداری شود و باید اقدامات لازم صورت پذیرد. آب استفاده شده در تهیه نوشیدنی ها باید با معیارها و شرایط مطابق مقررات قانونی مطابقت داشته باشد.

نوشیدنی های غیر الکلی به طور کلی در دو گروه قرار می گیرند:

  • نوشیدنی های گرم (این گروه شامل نوشیدنی هایی مانند چای، قهوه، چای گیاهی و شکلات داغ)
  • نوشیدنی های سرد (این گروه شامل کولا، نوشابه، پاستور، لیموناد، آب میوه، لیموناد و سودا)

طبق قوانین غذایی ترکیه، نوشیدنی ها بسته به محتوای میوه ها به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

  • آب میوه (میوه 100 درصد)
  • شهد میوه (درصد میوه بین 25-99)
  • نوشیدنی میوه (درصد میوه بین 10-24)
  • نوشابه طعم دار (کمتر از 10 درصد میوه)

نوشیدنی های گازدار شامل نوشیدنی هایی هستند که حاوی آب، شکر، عصاره میوه، دی اکسید کربن، تنظیم کننده اسید، اسانس، عصاره کولا و مواد نگهدارنده هستند.

با پیشرفت های تکنولوژیکی، مصرف این نوشیدنی ها افزایش می یابد، زیرا شرایط تولید، ذخیره سازی، بسته بندی و توزیع نوشیدنی ها بهبود می یابد. با این وجود، مهم است که کنترل های لازم و آزمایش ها در فرایندهای تولید انجام شود.

قوانین و مقررات قانونی کنونی و استانداردهای منتشر شده توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی در مطالعات آزمایش مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایش های نوشیدنی را در چارچوب آزمایش های غذایی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.