تست های کنسرو شده

تست های کنسرو شده

مواد غذایی کنسروی طیف گسترده ای از غذاهای فرآوری شده ای است که برای ذخیره و استفاده آسان و طولانی مدت هستند. کیفیت مواد غذایی کنسرو شده بستگی به مواد اولیه انتخاب شده، قوطی های مورد استفاده و آزمایش ها و تجزیه و تحلیل ها در مراحل تولید دارد. خطاهایی در فرایندهای تولید منجر به تخریب مواد غذایی کنسرو (تخریب فیزیکی، شیمیایی و میکروبی) خواهد شد. در این مورد، این امر به سلامت انسان منجر خواهد شد.

به طور کلی، قوطی قلع در تولید مواد غذایی کنسرو شده ترجیح داده می شود. به لحاظ فنی، در تولید مواد غذایی کنسرو شده، مواد غذایی از طریق گرما توسط میکروارگانیسم ها پاک می شوند و در شرایط انحصاری و جعبه های انفجاری ذخیره می شوند. قوطی های مورد استفاده برای این منظور با لایه پوشش داده می شوند و برای خوردگی مقاوم می باشند. به این ترتیب، محتوای کنسرو شده با تکه تکه نمی شود.

مقاومت در برابر خوردگی قلع لاک الکل توسط برخی از روش های آزمون تعیین می شود. در طول تولید، جعبه ساخته شده از قلع لاکی مناسب برای مواد غذایی کنسرو باید استفاده شود. برای این منظور، هنگام انتخاب جعبه، اندازه جعبه، فشار، رنگ و ویژگی های مواد غذایی که باید در جعبه قرار داده شود باید مورد توجه قرار گیرد.

بسته شدن جعبه یکی از مهمترین موارد است. بنابراین، با انجام تجزیه و تحلیل قیچی جعبه، لازم است از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود. علاوه بر این، آزمون خوردگی ورق قلع نیز در جعبه های کنسرو شده انجام می شود.

تجزیه و تحلیل های فیزیکی اصلی انجام شده در قوطی های قلع عبارتند از: تعیین سرریز خالص، تعیین وزن فیلتراسیون، وزن خالص و تعیین میزان پر شدن.

همه این مسائل در Codex Food Code و استانداردهای مربوطه موجود است.

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده است، در مطالعات آزمایشی مواد غذایی مورد توجه قرار می گیرند. مطابق با نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمایش های کنسرو را در چارچوب آزمون های مواد غذایی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.