تست های سبزیجات میوه

تست های سبزیجات میوه

فرایندهای تولید میوه ها و سبزیجات تا برداشت محصولات، حتی از رسیدن به مصرف کنندگان، مهم هستند. میوه ها و سبزیجات که از مراحل مختلف نباید ارزش غذایی خود را در این فرایندها از دست بدهند باید تحت شرایط سالم و بهداشتی نگهداری شوند و باید به مصرف کنندگان در محیط های تمیز ارائه شوند. تمام میوه ها و سبزیجات حاوی کربوهیدرات، چربی، پروتئین و تعدادی از ویتامین ها، مواد معدنی و پالپ هستند که عامل مهمی در تغذیه مناسب و سلامت مردم است.

میوه و صنعت پردازش سبزیجات، است برای جلوگیری از زوال فیزیکی و شیمیایی این مواد غذایی از نقطه نظر کشاورزی پس از تلاش های مجموعه ساخته شده را به کمتر آسیب پذیر است. امروزه این بخش بیشتر و بیشتر موثر است. از آنجا که تغذیه سالم و متعادل مردم و نسل های آینده باید سالم باشند. شرایط محیطی و تنوع زیستی باید حفظ شود. در این زمینه، زیرساخت های کشاورزی باید بهبود یابد.

منطقه تولید این شرکت در این زمینه، اتخاذ مکان ها، سیستم های ذخیره سازی مواد اولیه، قبل از درمان انجام شود، کنترل کیفیت، کار حمل و نقل و بسیاری از فعالیت های بیشتر باید مطابق با مقررات قانونی تاسیس و ضوابطی باشد.

برای افزایش بهره وری در تولید میوه ها و سبزیجات محافظت در برابر آفات و دوره رشد با هدف استفاده از داروهای شیمیایی، متاسفانه به دلیل حرص و طمع بیش از حد و استفاده غیر مسئولانه تاثیر منفی در سلامت افراد مصرف این محصولات است. در این راستا، آزمایش ها و تجزیه و تحلیل میوه ها و سبزیجات شیمیایی، فیزیکی، حساسیت و میکروبیولوژیکی در آزمایشگاه انجام می شود.

مقررات قانونی کنونی و استانداردهای منتشر شده توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی در مطالعات آزمایش مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایشات میوه و سبزی را در چارچوب آزمون های غذایی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.