صرفه جویی در انرژی و تست های بهره وری

تست های بهره وری صرفه جویی در انرژی

با بهره وری انرژی، به معنای کاهش مصرف انرژی در هر واحد خدمات یا محصول در صنایع صنعتی بدون کاهش کیفیت و کمیت تولید است. به عنوان یک واقعیت، پتانسیل صرفه جویی در انرژی 20 در بخش صنعت، 15 در بخش حمل و نقل و 30 در بخش مسکونی با مطالعات آموزش، مطالعه و آگاهی در کشور ما وجود دارد.

استفاده صحیح از انرژی از بسیاری جهات مهم است. اول از همه، سوختهای فسیلی مانند نفت و زغال سنگ که منابع مهم انرژی هستند، فاقد انرژی هستند. انتشار گازهای گلخانه ای که در جریان تولید و مصرف انرژی تولید می شود، به علت تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی است.

از نقطه نظر اقتصادی، 70 از مصرف انرژی از کشورهای خارجی تامین می شود. ضروری است که از انرژی صرفه جویی شود تا وابستگی کشور ما به منابع خارجی کاهش یابد و دنیا را برای نسل های آینده ترجیح دهد.

بزرگترین عامل که بهره وری انرژی را تامین می کند عایق حرارتی است. در کشور ما 26 انرژی برای گرم کردن مصرف می شود. مصرف سوخت کمتر به معنای آزاد کردن گاز مضر کمتر در جو است.

جلوگیری از انفجار از محیط زیست با استفاده از هر ماده عایق، عایق بندی می شود. عایق بندی در ساختمان ها، خطوط لوله گرم و سرد یک روش صرفه جویی در انرژی است. در بسیاری از کشورها، مقدار زیادی انرژی برای گرم کردن و خنک نگهداری می شود. عایق برای صرفه جویی در انرژی نه تنها مهم است، بلکه برای ایمنی و آسایش در محل کار نیز اهمیت دارد. اگر کارخانه ها، ساختمان های کارا و اقامت ها با کارآیی و دقیق عایق بندی شوند، بهره وری انرژی افزایش می یابد، در حالی که صرفه جویی در هزینه های قابل توجهی در عین حال به دست می آید. علاوه بر این، کار عایق دائمی و به طور کلی تعمیر و نگهداری نیست. اما مهمتر از همه، صرفه جویی در انرژی باعث جلوگیری از انتشار گازهای زائد مضر و جلوگیری از گرمایش جهانی می شود.

امروزه به علت کمبود منابع انرژی فسیلی در سراسر جهان، منابع تجدیدپذیر و جایگزین انرژی بیشتر در حال توسعه هستند. با این حال، مطالعات در این راستا به سطح رسیده است که هنوز نیازمند آن است.

  1. قرن، زندگی انسانی با توسعه فن آوری راحت تر شده است، اما مصرف انرژی افزایش یافته است. امروزه محصولات تکنولوژیکی در همه حوزه های زندگی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. همانطور که در کشورهای دیگر نیز وجود دارد، با افزایش جمعیت در کشور ما، مصرف انرژی نیز به طور قابل توجهی افزایش می یابد. بهره وری انرژی در کشور ما به ابعاد بسیار مهمی رسیده است، به ویژه از آنجا که کشور ما به شدت وابسته به انرژی خارجی است. مقررات اصلی قانونی در این موضوع، قانون انرژی بهره وری است که توسط وزارت انرژی و منابع طبیعی در 2007 منتشر شده است. اهداف زیر در تصویب این قانون دنبال شد:
  • برای اطمینان از استفاده موثر از انرژی
  • اجتناب از مصرف انرژی غیر ضروری
  • کاهش هزینه های انرژی در اقتصاد را کاهش دهید
  • حفاظت از محیط طبیعی

این قانون با هدف حفاظت از منابع انرژی و افزایش بهره وری در مصرف انرژی است.

رشد اقتصادی پایدار درازمدت کشور ما بستگی به گام های جامع در بهره وری انرژی دارد. افزایش هزینه های انرژی در اقتصاد ما بدین معنی است که کسری حساب جاری با توجه به اینکه این انرژی از خارج وارد می شود، افزایش می یابد. از طرف دیگر وابستگی به صادرات افزایش می یابد.

دو راه برای از بین بردن این چرخه وجود دارد. از سوی دیگر، برای افزایش تعداد منابع انرژی و میزان تولید انرژی، از سوی دیگر، افزایش آگاهی مصرف کنندگان و استفاده از انرژی موجود در موثر، جلوگیری از زباله های غیر ضروری.

بهره وری انرژی به کاهش مصرف انرژی در هر واحد خدمات و یا مقدار محصول بدون کاهش کیفیت و کمیت تولید در شرکت های صنعتی اشاره دارد. طبق آمار، جمعیت کشور ما 2050 میلیون در 95 به دست می آید. به منظور رفع نيازهاي انرژي اين افراد از منابع داخلي و كاهش وابستگي به منابع خارجي، افزايش توليد انرژي و بهره گيري از انرژي بسيار مهم است.

انرژی پایدار به معنای حفاظت از منابع محدود، استفاده کارآمد از منابع انرژی و صرفه جویی در انرژی است. هنگامی که سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد درخواست کرد که استاندارد سیستم مدیریت انرژی آماده شود، یک سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک مطالعه فوری را آغاز کرد. در نتیجه این تلاش ها، استاندارد ISO 2011 سیستم مدیریت انرژی در 50001 تهیه شد. این استاندارد بر اساس استانداردهای زیر است: سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و سیستم مدیریت انرژی ایزو 16001.

استاندارد ISO 50001 شامل فرایندهایی است که کنترل مصرف انرژی شرکت ها را کنترل می کند. به این ترتیب، کسب و کارها،

  • طرح های عملیاتی برای مصرف انرژی،
  • تعیین اهداف برای کاهش مصرف انرژی،
  • نظارت بر مصرف انرژی و
  • شاخص های عملکرد انرژی.

شرکت ما تست های بهره وری انرژی را از انواع دستگاه ها با استفاده از یک منبع انرژی مطابق با مقررات قانونی داخلی و خارجی و استانداردهای مرتبط انجام می دهد.