تست های لوازم التحریر

تست های لوازم التحریر

تعدادی از خطرات نامرئی وجود دارد که در مواد بی عیب و نقص مورد استفاده قرار می گیرند. این خطرات را می توان به شرح زیر ذکر کرد: رنگ های آزو، رنگ های آلرژن، رنگ سرطانزا، فلزات سنگین، فتالات، فرمالدئید، هیدروکربن های آروماتیک نیکل و چند حلقه ای (یعنی PAH ها).

از آنجائیکه رنگدانه های آزو دارای خواص سرطانی هستند، استفاده آنها در کشورهای اتحادیه اروپا با دستورالعمل 2004 / 21 / CE ممنوع است. این ممنوعیت نه تنها در محصولات کاغذی، بلکه در محصولات نساجی، پوشاک چرمی و مصنوعی نیز ممنوع است. در این چارچوب، استفاده از رنگ های آزو در کیسه ها، جعبه های ناهار، جعبه مداد، رنگ پاستل، آبرنگ و بسیاری از محصولات دیگر لوازم التحریر ممنوع است.

به همین ترتیب، استفاده از رنگ های آلرژن (با دستورالعمل 2002 / 371 / EC) و رنگ سرطان زایی (با دستورالعمل 2002 / 371 / EC) در اتحادیه اروپا ممنوع است.

فلزات سنگین نیز در بدن انسان، به ویژه در کبد، کلیه ها و مفاصل انباشته می شوند و باعث آسیب می شوند. فلزات سنگین در مواد لوازم التحریر نباید وجود داشته باشد.

فتالات به طور کلی به عنوان پلاستیک در رنگ و محصولات پلاستیکی استفاده می شود. با این حال، دستورالعمل های 1999 / 815 / EEC و 2005 / 84 / EC در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع است، زیرا آنها سرطانی هستند، باعث آسم و آسیب سیستم هورمون انسانی می شوند.

در بخش لوازم التحریر، فرمالدئید به طور کلی برای محافظت از رنگ و چاپ استفاده می شود. با این حال، این ماده شیمیایی باعث ایجاد حساسیت، تحریک، خارش و سرطان ریه می شود. 2002 / 371 / CE در کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع است.

این ممنوعیت ها در ترتیبات قانونی ما در محدوده مطالعات هماهنگ سازی با اتحادیه اروپا گنجانده شده است.

در طول مطالعات آزمایشی خاص، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، سازمان ما نیز آزمایشات لوازم التحریر را در چارچوب آزمایش های خاص انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.