تست های خودرو

تست های خودرو

خودرو یک بخش بسیار رقابتی است که به طور مداوم در حال رشد و توسعه است. به همین دلیل، تولید کنندگان و تامین کنندگان همیشه باید با استانداردهای ایمنی و کیفیت پایدار در تلاش های خود برای دستیابی به موفقیت باشند. سازمان های تست و بازرسی باید دارای اطلاعات و تجربه دقیق در ایمنی خودرو باشند. به طور کلی در این مطالعات دو استاندارد زیر استفاده می شود:

  • TSE ISO / TS 16949 سیستم های مدیریت کیفیت - الزامات خاص برای اجرای ISO 9001: 2008 برای تولید خودرو و تولید کنندگان قطعات یدکی مرتبط
  • ایزو 26262 استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه - وضعیت کلی و اصول کلی

این دو استاندارد بهینه سازی کیفیت و ایمنی در صنعت خودرو.

آزمایش اتموتومی، عملکرد، رطوبت و دما و آزمونهای دوام، و نیز سایر آزمایشات شیمیایی انجام می شود. تمام سیستم های ترمز داخلی، از جمله سیستم های روشنایی و صدا و پانل های درب، از جمله پانل های جلو و صندلی های خودرو، آزمایش می شوند.

خواص مکانیکی خودروها از یک سو بر اساس استانداردهای بین المللی مربوطه و از سوی دیگر با توجه به روش های آزمایش خاص تولید کنندگان آزمایش می شود.

در زمینه آزمایش مواد خودروی وسایل نقلیه، آزمایشات زیر انجام می شود: آزمایش های نور و پیری، آزمایش مواد، آزمایش های مقاوم در برابر آتش، آزمایش های مقاوم در برابر سایش و تست خوردگی آب شور. آزمایشات ELV / SOC، آزمایش VOC (ترکیبات آلی فرار)، آزمایشات فتالات، تست های هیدروکربن های polyaromatic (PAH) در زمینه آزمایشات شیمیایی تحلیلی وسایل نقلیه انجام می شود.

در طول مطالعات آزمایشی خاص، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات خودرو را در چارچوب آزمایش های خاص انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.