آزمایشات گاز طبیعی نفت

آزمایشات گاز طبیعی نفت

سازمان های نفت و گاز ممکن است در تمام یا بخشی از فعالیت های اکتشاف، استخراج، پالایش، حمل و نقل و بازاریابی دخیل باشند. با این وجود، بدون توجه به نوع فعالیت، ممکن است برای پشتیبانی و کارآیی آنها کار خاصی انجام شود. بحران های اقتصادی در سال های اخیر، نوسان قیمت ها، رویدادهای مهم در کشور ما و در جهان که بر سیاست تاثیر می گذارد و در نتیجه اقتصاد نیز بر بهره وری شرکت ها در فرآیندهای کسب و کار تاثیر می گذارد.

برخی از سازمان های آزمایشی و بازرسی خدمات آزمایشی را در مسائل بسیار تکنولوژیکی ارائه می دهند، سطح بسیار بالایی از دقت اندازه گیری را ارائه می دهند، خدمات کالیبراسیون ارائه می دهند، اندازه گیری های انتشار و انجام کارهای تشخیص نشت و تعمیر و نگهداری را انجام می دهد. این همچنین تجزیه و تحلیل مخازن و مایعات تولید، آزمایش خوبی و تجزیه و تحلیل متان زغال سنگ را برای حمایت از فعالیت های پس از تولید فراهم می کند.

علاوه بر این، تدارکات نفت و گاز یک تجارت بسیار پیچیده است. ما همچنین از حمل و نقل محصولات به جایی که باید آنها، ایمن و مطابق با استانداردهای داخلی و خارجی حمایت کنیم.

ارسال نفت خام به پالایشگاه مناسب برای شرکت های نفت و گاز طبیعی از لحاظ کارایی، کیفیت و تولید مهم است. آزمایشات نفت برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل نفت خام را تضمین می کند که نفت خام با فرایندهای پالایشگاه سازگار است. تست نیز در خدمت به منظور ارائه محصول نهایی در زمان، به کیفیت مطلوب و بدون وقفه است.

در طول مطالعات آزمایش های صنعتی، مقررات فعلی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیازهای شرکت ها، شرکت ما آزمایشات نفت و گاز را در چارچوب آزمایش های صنعتی انجام می دهد.

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.