آزمایشگاه آزمایشگاه استاندارد SASO

آزمایشگاه آزمایشگاه استاندارد SASO

مطالعات صحت سنجی SASO (CoC) توسط سازمان مجاز صدور گواهینامه یا آزمایشگاه های مجاز تحت مسئولیت قانونی آن انجام می شود. این مطالعات در سه مرحله انجام می شود و به ویژه در آزمایشات بهداشت و ایمنی تمرکز می کنند. این سه مرحله عبارتند از: بررسی اولیه، معاینه فنی و معاینه فیزیکی.

امتحان اولیه در اسناد ارائه شده توسط شرکت انجام می شود که کالاها و کالاها را به عربستان سعودی ارسال می کند. در این مرحله، استانداردها و مقررات فنی مربوط به کالاها و محصولات تعیین می شود و اقداماتی که باید انجام شود برنامه ریزی شده است. اول از همه بررسی شده است که آیا استاندارد SASO برای محصولات وجود دارد. اگر هیچ استاندارد SASO وجود نداشته باشد، استانداردهای بین المللی و استانداردهای استانداردهای ترکی (TSE) به عنوان پایه مورد استفاده قرار می گیرند.

گام دوم معاینه فنی است. در این مرحله یک معاینه فنی انجام می شود تا تعیین کند آیا کالاها و محصولات مطابق با الزامات استاندارد SASO مربوطه باشد. اگر یک گواهی TSE مربوط به محصول وجود داشته باشد و استاندارد که در آن این سند بر اساس استاندارد SASO مطابقت دارد، فرآیند معاینه فیزیکی که مرحله بعدی است، ادامه می یابد. با این حال، اگر استاندارد که در آن گواهی TSE به دست آمده است با هر استاندارد SASO مطابقت ندارد، یک گزارش آزمون معتبر باید برای موارد موجود از استاندارد بدست آمده باشد. از سوی دیگر، اگر هیچ استاندارد SASO یا استانداردهای ملی یا بین المللی برای محصولات ارسالی در دسترس نباشد، باید یک گزارش آزمایش معتبر به دست آید.

سرانجام مرحله سوم معاینه فیزیکی است. در این مرحله، بدن تعیین شده توسط صدور گواهینامه (CB) بازرسی، بازرسی و بازرسی کمیت، مارک، برچسب گذاری و بسته بندی را در منطقه تولیدی یا در منطقه سهام محصولات قبل از حمل و نقل انجام می دهد.

برخی از سازمان های معتبر در کشور ما، عربستان استاندارد، اندازه شناسی و سازمان کیفیت (SASO) و زیر و مسئولیت قانونی را به توافقات دوجانبه آزمایشگاه عربستان معتبر توسط SASO در چارچوب استانداردهای اطمینان حاصل شود که انتصاب به عنوان یک آزمایشگاه تایید شده است. ماشین لباسشویی در این راه خواهد شد به مانند عربستان سعودی، تهویه مطبوع، یخچال، موتورهای الکتریکی و محصولات روشنایی فرستاده می شود، در حالی که تست و بازرسی کار، از یک طرف درگیر در مطالعات عملکرد انرژی و برچسب انرژی. بررسی تست و ارزیابی از محصولات، گواهی SASO SASO بر اساس استانداردهای بهره وری انرژی و برچسب انرژی اجباری انجام شده است آورده شده است. هنگامی که این سند را دریافت می کنند، صادرکنندگان می توانند بدون هیچ مشکلی در گمرکات صادرات خود را تکمیل کنند.

اعتبار اسناد و گزارش به این جنبه از موسسات معتبر، عربستان استاندارد، اندازه شناسی و سازمان کیفیت (SASO) گواهینامه تطابق با برنامه به رسمیت شناختن متقابل آماده می شود و باید با کیفیت از نام تجاری امضا شود. با این حال، در این مورد، گواهی سازگاری، CoC و گواهی SASO معنی دار می شود.

SASO استاندارد ISO 9000 را در سازمان داخلی اش پذیرفته و اجرا کرده است. این سازمان به عنوان یک نهاد اعتباربخشی عمل می کند و استانداردهای زیر را پذیرفته است:

  • ASTM (انجمن آمریکایی آزمایش مواد)
  • NEMA (انجمن تولید کنندگان برق ملی، انجمن ملی تولید برق)
  • ANSI (موسسات استاندارد ملی آمریکا، موسسه استاندارد ملی آمریکا)
  • UL (آزمایشگاههای تحت تأیید)
  • NFPA (انجمن ملی حفاظت از آتش، انجمن ملی حفاظت از آتش سوزی)

SASO، استانداردهای عربستان، اندازه شناسی و سازمان کیفیت، و اطلاعیه ها گاه به گاه را برنامه های کاربردی جدید برای تغییر محدوده کار از بین بردن ارزیابی انطباق. برای مثال، در آخرین سال 2018 در ماه ژوئن، صادرات به عربستان سعودی به کار گرفته شد.

سازمان ما نیز خدمات آزمایشگاهی استاندارد SASO را در حوزه خدمات صدور گواهینامه ارائه می دهد. با تشکر از این خدمات، شرکت ها قادر به تولید ایمن، سریع و بدون وقفه، کاراتر، با کارایی بالا و با کیفیت بالا هستند.

خدمات آزمایشگاهی استاندارد SASO تنها یکی از خدمات صدور گواهینامه ارائه شده توسط سازمان ما است. جدا از این، بسیاری از خدمات صدور گواهینامه دیگر نیز ارائه می شود.