آزمایشگاه آزمایشگاه STANAG

آزمایشگاه آزمایشگاه STANAG

یک توافقنامه استانداردسازی ناتو (STANAG) فرآیندها، روشها، شرایط و شرایط روشهای مشترک نظامی یا فنی بین کشورهای عضو اتحادیه را تعریف می کند. هر ناتو یک STANAG را تصویب می کند و آن را در داخل ارتش خود اجرا می کند. هدف آن ارائه رویه های عملیاتی و اداری مشترک و تدارکات است، به همین منظور ارتش یک کشور عضو می تواند از فروشگاه ها و پشتیبانی ارتش یک عضو دیگر استفاده کند. STANAG همچنین پایه ای برای قابلیت همکاری فنی بین ناتو و طیف وسیعی از سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی (CIS) مورد نیاز برای عملیات متفقین فراهم می کند. 5524 (ADatP-34) تحت شبکه داده متفقین تحت STANAG 34 فهرستی از استانداردهای متقابل ناتو و مشخصات، استانداردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات را در اختیار دارد.

استانداردهای STANAG توسط دفتر استاندارد سازی ناتو در بروکسل، دو زبان رسمی ناتو، انگلیسی و فرانسوی منتشر شده است.

در میان صدها قرارداد استاندارد سازی (تنها در دسترس در زیر 1300) کالیبراسیون مهمات اسلحه کوچک، نشانگرهای نقشه، روش های ارتباطی و طبقه بندی پل ها می باشد و آزمایشگاه ما خدمات اندازه گیری، آزمایش و صدور گواهینامه را برای استانداردهای EUROLAB STANAG فراهم می کند.

STANAG (توافقنامه استاندارد سازی) اعلامیه ای است که استانداردهای کشورهای عضو ناتو در زمینه نظامی را تنظیم می کند. تمام تجهیزات نظامی تولید شده توسط کشورهای عضو ناتو باید با این استانداردها هماهنگ باشد. کشورهای دیگر به کشورهایی که نیاز به ارتقای ارتش خود برای دستیابی به استانداردها دارند کمک می کنند. این اتفاق با انتقال فناوری / اطلاعات به جای ارائه مستقیم مواد انجام می شود. STANAG در دو زبان انگلیسی و فرانسه تهیه شده است. آژانس مرکزی تنظیم استانداردهای ناتو در بروکسل است. یک نمونه از STANAG استاندارد مجله STANAG است که ابعاد پرتابه سلاح STANAG را تعیین می کند. بسیاری از این استانداردها معرفی شده و به نام STANAG شناخته می شوند. بعضی از استانداردهای ناتو که ما ساخته ایم، به شرح زیر است:
STANAG 1008 (نسخه 9، 24 اوت 2004): ویژگی های نیروی برق نیروی دریایی در ناوگان جنگی ناوگان پیمان آتلانتیک شمالی
STANAG 1022 (نسخه 6): نمودارهای جنگی، نمودارهای دوزبانه و نمودارهای جنگ / فرود
STANAG 1034 (ویرایش 17، 24 May 2005): پشتیبانی از نیروی دریایی نیروهای متفقین (ATP-4 (E))
STANAG 1040 (نسخه 23، 16 DEC 2004): راهنمایی دریایی و حمل و نقل (NCAGS) (ATP-2 (B) دوره 1)
STANAG 1041 (نسخه 16، 29 مارس 2001): فرماندهی فراموش شده ضد زیردریایی (ATP-3 (B))
STANAG 1052 (نسخه 32، 12 ژوئیه 2006): راهنمای تمرین زیردریایی متقابل و ضد زیردریایی (AXP-01 (D))
STANAG 1059 (نسخه 8، 19 فوریه 2004): فهرست کدهای کشورهای عضو ناتو | نامه های برجسته ملی که توسط نیروهای مسلح ناتو استفاده می شود
STANAG 1063 (نسخه 18): تمرین ارتباطی دریایی متحد (AXP-3 (C) MXP-3 (C))
STANAG 2014 (نسخه 7): برنامه های عملیاتی، سفارشات هشدار و سفارشات اداری / لجستیک
STANAG 2019 APP-6 نمادهای نظامی برای سیستم های زمین
گزارشهای اطلاعات STANAG 2022
پالت و ظروف STANAG 2828 (مورد استفاده برای مقاصد نظامی)
تحقیق STANAG 2033 از زندانیان جنگ (PW)
STANAG 2041 (عملیات 4): عملیات سفارشات، جداول و گرافیک برای عملیات زمین
STANAG 2044 (نسخه 5): روش برای مبارزه با زندانیان جنگ
STANAG 2083 خطرات رادیولوژیک
STANAG 2084: استفاده و گزارش دهی تجهیزات دشمن و اسناد ضبط شده
STANAG 2097 (نسخه 6): نامگذاری و طبقه بندی تجهیزات
STANAG 2116 - این STANAG، در میان موارد دیگر، رتبه بندی رسمی ناتو، از جمله صفوف و نشانه های ناتو را مقایسه می کند.
STANAG 2138 (نسخه 4، May 1996): اصول و رویه های دادگاه خدمت - مبارزه با پوشاک و تجهیزات شخصی
STANAG 2143 (نسخه 4): کشف مهمات انفجاری / انحلال قانون انفجار
STANAG 2149 (نسخه 3): درخواست اطلاعات
STANAG 2175 (نسخه 3): طبقه بندی و تعیین واگن های مسطح مناسب برای حمل تجهیزات نظامی

PROCEDURES AND TESTING STANAG 2280 AND CLASSIFICATION OF EFFECTS OF STRUCTURES OF WEAPONS
STANAG 2310 7.62 × 51 ناتو یک استاندارد کارتریج تفنگ پیاده نظام در 1950، تا 1980 محسوب می شود.
STANAG 2324 ایالات متحده MIL-STD-1913 "Picatinny Rail System" را به عنوان استاندارد نوری و الکترونیکی مشاهده و استاندارد راه آهن جانبی
STANAG 2345 (نسخه 34، 13 فوریه 2003): ارزیابی و کنترل کارکنان در معرض میدان های فرکانس رادیویی - 3 kHz - 300 GHz
STANAG 2389: حداقل استانداردها برای کارکنان دفع انفجاری آموزش دیده
STANAG 2404 (پیش نویس): عملیات مشترک ضد زره
STANAG 2832 (محدود 2): محدودیت حمل و نقل ریلی از تجهیزات نظامی به راه آهن های اروپایی
STANAG 2834 (نسخه 2): مرکز فنی اطلاعات برای دفع مهمات انفجاری (EODTIC)
STANAG 2866 اثرات پزشکی تابش یونیزاسیون در پرسنل
STANAG 2868 (نسخه 4): دکترین تاکتیکی نیروهای زمینی (ATP-35 (A))
STANAG 2873 عملیات پشتیبانی پزشکی در محیط NBC
STANAG 2889 (نسخه 3): علامت گذاری و جاده های مناطق خطرناک
STANAG 2920 تصویب استانداردهای سطح حفاظت بالستیک و آزمایشات
STANAG 2961 کلاس های آموزش نیروهای زمینی ناتو
STANAG 2999: استفاده از هلیکوپتر در عملیات زمینی (ATP-1)
STANAG 3277 (نسخه 6): درخواست شناسایی هواپیما / فرم ماموریت
STANAG 3497 (نسخه 1): آموزش Aeromedical Aircrew در تجهیزات و Procedures NBC Aircrew
درخواست STANAG 3596 درخواست کشف هوایی و راهنمای گزارشدهی هدف
STANAG 3680 AAP-6 واژه نامه و تعاریف ناتو
STANAG 3700 (نسخه 4): دکترین هوایی تاکتیکی ناتو (ATP-33 (B))
STANAG 3736 (نسخه 8): حمله عملیات پشتیبانی هوایی (ATP-27 (B))
STANAG 3805 (دکترین و روش های کنترل فضای هوایی در زمان بحران و جنگ) (ATP-4 (A))
STANAG 3838 MIL-STD-1553، ویژگی های مکانیکی، الکتریکی و عملکردی اتوبوس سریال
STANAG 3880 (نسخه 2): عملیات ضد هوایی (ATP-42 (B))
STANAG 4107 (نسخه 7، اوت 2006): پذیرش متقابل تضمین کیفیت دولت و استفاده از انتشارات اطمینان متفقین
STANAG 4172 پذیرش 5.56 x 45mm دور ناتو به عنوان اتاق استاندارد از کل تفنگ ناتو
STANAG 4179 M16 تفنگ ساچمه ای | پذیرش مجله سبک M16 به عنوان رابط استاندارد مجله 5.56 ناتو. صرف نظر از طراحی، تمام مجلات و مخازن باید سازگار با مجله باشند.
STANAG 4184 (نسخه 3، 27 نوامبر 1998): سیستم فرود فرود مایکروویو (MLS)
قابلیت همکاری دیجیتال STANAG 4232 بین پایانه های مخابرات ماهواره ای تاکتیکی SHAN
قابلیت اتصال دیجیتال بین پایانه های ارتباطی ماهواره ای تاکتیکی STANAG 4233 EHF
STANAG 4406 تصویب یک استاندارد پیام نظامی بر اساس استاندارد X.400 غیر نظامی
STANAG 4420 نمایندگی نمادها و رنگ ها برای واحدهای دریایی ناتو
STANAG 4545 (ویرایش 1، تغییر 1، 14 آوریل 2000): فرمت تصویر ثانویه ناتو (NSIF)
STANAG 4559 (نسخه 1، 7 آوریل 2003): رابط کتابخانه استاندارد تصویر استاندارد ناتو
STANAG 4565 (نسخه 1، 26 سپتامبر 2003): گیرنده چند حالته هواپیما برای رویکرد دقیق و فرود
مقادیر حفاظتی STANAG 4569 برای لجستیک و محافظ وسایل نقلیه زرهی سبک [1]
STANAG 4575 (نسخه 2، 8 مارس 2005): رابط ذخیره سازی ناتو پیشرفته (NADSI)
STANAG 4579 شناسایی فرد دوست هویت استاندارد و یا دشمن دوست یا نیروی دریایی دشمن که می تواند در میان تمام کشورهای عضو ناتو شناخته شده و پردازش شود
رابط استاندارد STANAG 4586 از سیستم کنترل بدون سرنشین (UCS) برای ناو هواپیمابر بدون سرنشین | قابلیت همکاری UAV
STANAG 4607 (نسخه 1، 11 مارس 2005): قالب شاخص شاخص حرکت جنبش ناتو (GMTIF)
STANAG 4609 (نسخه 1، 23 مارس 2005): استاندارد ناتو برای تصاویر حرکت دیجیتال
STANAG 5066 تکرار انتخاب ARQ یک پروفایل برای ارتباطات داده HF که پشتیبانی از بررسی خطا، HF E-Mail و پردازش IP-over-HF
گزارش STANAG 6004 Meaconing، Intrusion، Jamming و Interference
STANAG 6010 EW در نبرد زمین (ATP-51)
STANAG 7023 (3 نسخه، 16 September 2004): فرمت تصویر اولیه ناتو (NPIF)
STANAG 7024 (نسخه 2، 2 اوت 2001): ضبط ویدئو دیسک های ضبط ویدئو استاندارد
استاندارد دیجیتال جغرافیایی دیجیتال STANAG 7074 (DIGEST)،
STANAG 7141 (نسخه 4، 20 دسامبر 2006): مشترک دکترین ناتو برای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های نظامی تحت رهبری ناتو

استانداردهای STANAG برای انتشار
STANAG 4179 USGI M16 یک نوع از مجله تفنگ ساچمهای قابل جدا شدن است که برای استاندارد سازی بر اساس مجله تفنگ توصیه می شود.
STANAG 4181 USGI M16 با استفاده از یک clip clip و tool guide برای بارگذاری نشریات توصیه شده برای استاندارد سازی بر اساس کلیپ های تفنگ ساچمه ای و مجموعه های هدایت می کند.