مقاومت در برابر آتش و تست واکنش

تست مقاومت در برابر آتش

در حوزه تلاش های هماهنگ سازی با اتحادیه اروپا در کشور ما، تغییرات بنیادی در بسیاری از مناطق وجود دارد. یکی از این مناطق بخش ساخت و ساز است. در این زمینه، طبقه بندی ها و رویه های جدیدی که در کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با مقاومت مقاومتی ساختمان عناصر تصویب شده است، به مقررات قانونی کشور ما اقتباس شده است. در این چارچوب، در زمینه ایمنی آتش سوزی در بخش صنعت ساختمان ما، تغییر قابل توجهی دیده شده است.

در واقع، در کشورهای توسعه یافته، مقررات قانونی جدی و استانداردهای محلی در مورد اقدامات ایمنی آتش سوزی برای مصالح ساختمانی وجود دارد. این اصول هدف را برای به حداقل رساندن خطر آتش سوزی. همچنین در مورد شرایطی که اقدامات مناسب و موثر را برای شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی ارائه می دهد، راهنمایی می شود. در واقع، اکثر مقررات قانونی در مورد اقدامات ایمنی آتشسوزی کشور مربوط به مصالح ساختمانی و عناصر ساختمانی است.

با این حال، ارزیابی هر سازمانی از مواد و مصالح ساختمانی در قوانین قانونی خود و استانداردهای محلی منجر به ظهور استانداردهای مختلف، روشهای طبقه بندی و معیارهای ارزیابی برای هر کشوری شده است. بنابراین، دستورالعمل مصالح ساختمانی 89 / 106 / EEC به منظور تنظیم رویکردهای متفاوت بین کشورهای اتحادیه اروپا و تضمین حرکت آزاد مواد ساختمانی در میان کشورهای عضو منتشر شده است. این دستورالعمل یک رویکرد کلی برای ساخت مواد و عناصر ساختمانی را فراهم می کند.

این دستورالعمل یکی از بیش از بیست گروه محصول است که در چارچوب دستورالعملهای رویکرد جدید اعمال شده در کشورهای اتحادیه اروپا ایجاد شده است. دستورالعمل ساخت محصولات شامل شش اصل اساسی است. به منظور اهمیت، این الزامات عبارتند از:

 • قدرت و ثبات مکانیکی
 • ایمنی در صورت آتش سوزی
 • بهداشت، سلامت و محیط زیست
 • ایمنی عملیاتی
 • حفاظت در برابر سر و صدا
 • صرفه جویی در انرژی و حفظ حرارت

این موارد شامل پنج مورد الزامی برای ایمنی در صورت آتش سوزی می باشند. اول از این زیر الزامات این است که ظرفیت تحمل ساختار ساخته شده برای یک دوره معینی از زمان، به عنوان مثال مقاومت در برابر آتش و مقاومت در برابر زباله، کاهش نمی یابد. عملکرد مقاومتی یا مقاومت در برابر آتش مقاومت در کشورهای اتحادیه اروپا و در کشور ما یک مسئله مهم در این رابطه است و آزمایشات مقاوم در برابر آتش در آزمایشگاه های مجاز انجام شده است که هدف آن افزایش مقاومت آتش مصالح ساختمانی است.

کلاس های مقاومت مقاومتی مقاومت مصالح ساختمانی در تصمیم 2000 / 2000 / EC در 367 منتشر شده است. این طبقه بندی در استانداردهای EN 13501-2، EN 13501-3 و EN 13501-4 صادر شده توسط کمیته استاندارد اروپا (CEN) است.

در ترکیه، این استانداردها توسط موسسه استاندارد ترکیه (TSE) تحت عنوان زیر منتشر شده است:

 • TS EN 13501-1 محصولات ساخت و ساز و عناصر ساختماني، طبقه بندي آتش سوزي - بخش 1: طبقه بندي با استفاده از داده هاي آزمايش رفتار آتش سوزي
 • TS EN 13501-2 ... بخش 2: طبقه بندی با استفاده از داده های به دست آمده از آزمون های مقاومت در برابر آتش (به غیر از تاسیسات تهویه)
 • TS EN 13501-3 ... بخش 3: طبقه بندی با استفاده از داده ها از آزمون های مقاوم در برابر آتش بر روی محصولات و اجزای مورد استفاده در تاسیسات خدمات ساختمان: کانال های آتش مقاوم در برابر آتش و آستر آتش نشانی
 • TS EN 13501-4 ... بخش 4: طبقه بندی با استفاده از داده ها از آزمون های مقاومت در برابر آتش بر اجزای سیستم های کنترل دود
 • TS EN 13501-5: 2016 ... بخش 5: طبقه بندی سقف ها با استفاده از داده ها از قرار گرفتن در معرض آتش سوزی های خارجی
 • TS EN 13501-6 ... بخش 6: طبقه بندی با استفاده از داده ها از واکنش های آزمایش آتش بر روی کابل های برق
 • TS EN 1634-1 تست مقاومت در برابر آتش - درب ها و کرکره ها - قسمت 1: درب های آتش و کرکره
  این استاندارد یک روش برای تعیین مقاومت به آتش درب و درب طراحی شده برای نصب در بازها در عناصر جداسازی عمودی را مشخص می کند.
 • TS EN 16034 مجموعه درب های چوبی، صنعتی، تجاری، درب های گاراژ و پنجره های باز - استانداردهای محصول، عملکرد و ویژگی های ویژگی های کنترل و کنترل angFire
 • TS EN 14351-1 + A1 ویندوز و درب - استاندارد محصول، ویژگی های عملکرد - بخش 1: ویندوز و درب های بیرونی آماده برای عبور عابر پیاده - بدون مقاومت آتش و / یا نشت دود
 • TS EN 1191 ویندوز و درب - مقاومت به باز و بسته شدن مکرر - روش تست
 • TS EN 1634-3 تست مقاومت در برابر آتش - درب ها و کرکره ها - بخش 3: درب های کنترل دود و کرکره
 • TS EN 1634-1 - تست مقاومت در برابر آتش - Integrity (E)، عایق (I1 یا I2)، مقادیر رادیاتور (W) برای درب های آتش و کرکره ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و طبقه بندی در یک دقیقه برای طبقه بندی مقاومت مقاومتی محصول ساخته می شود.
 • TS EN 1366-4 + A1 - تست مقاومت در برابر آتش برای نصب و راه اندازی سرویس - اتصالات خطی آزمایش های واشر به عنوان آزمایش های مقاوم در برابر آتش برای دیواره ها و واشر های واشر خطی انجام می شود و طبقه بندی آزمون بر اساس استاندارد TS EN 13501-2 انجام می شود. )، شعاع (W) با توجه به مقادیر آزمون خاص انجام می شود.
 • TS EN 81-58 - تست مقاومت در برابر آتش برای درب های طبقه بالابر

معیارهای اساسی زیر برای تعیین کارایی یک ماده مصالح ساختمانی بر علیه:

 • ظرفیت باربری: توانایی حفظ ثبات ساختاری، یعنی ثبات، برای یک دوره زمانی مشخص زمانی که مواد ساختمانی در معرض آتش سوزی قرار دارند.
 • یکپارچگی: مقاومت گرمایی گاز و مقاومت در برابر شعله زمانی که مواد ساختمانی در معرض آتش سوزی قرار دارند.
 • عایق: استحکام مواد ساختمان برای مقاومت در برابر افزایش درجه حرارت در سطح در معرض خطر در معرض آتش سوزی.

در کشور ما ، در چارچوب مطالعات هماهنگی ، مقررات مصالح ساختمانی توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی مطابق با آیین نامه شماره 305/2011 / EU مصالح ساختمانی که در کشورهای اتحادیه اروپا منتشر شده است ، صادر شده است. این آیین نامه ویژگی های اساسی مصالح ساختمانی ، اعلامیه های عملکرد و اصول مارک گذاری CE بر روی مصالح ساختمانی را تنظیم می کند. این آزمایشات عمدتا در مورد محصولاتی مانند درب های ضد حریق ، دیوارهای ضد حریق ، درب های فلزی ، درب های پلی استایرن ، موانع آتش سوزی ، سایر درها ، پنجره ها ، مواد عایق ، مصالح ساختمانی ، مواد عایق حرارتی ، محصولات صنعتی ، زیور آلات مورد استفاده در ساختمان ، لوازم جانبی و گچ ها اعمال می شود. اجرا می شود

شرکت ما تست مقاومت مقاوم در برابر انواع محصولات صنعتی، کابل ها و مصالح ساختمانی مشابه و عناصر ساختمان را مطابق با مقررات قانونی محلی و خارجی و استانداردهای مرتبط انجام می دهد.