آزمايشگاه اندازه گيري تراكم

آزمايشگاه اندازه گيري تراكم

اندازه گیری تراکم، که یک پارامتر کیفیت مهم برای محصولات خام و تمام شده در شرایط جامد و مایع است، توسط تکنیک های مختلف انجام می شود. به طور خاص مواد در حال پردازش است که در تعیین دیگر اندازه گیری تراکم خلوص مهم است، آن در تعیین اینکه آیا یک ماده خارجی مواد اولیه مخلوط مهم است. از سوی دیگر، این مطالعه در درک همگنی مواد اولیه موثر است. نمونه هایی که به طور تصادفی از محصول فرآوری گرفته می شوند، آزمایش می شوند. هدف از این آزمایش ها نظارت بر تداوم کیفیت است. فرآیند انتخاب نمونه تصادفی برای نظارت بر کیفیت یکی از روشهای اساسی و مقرون به صرفه است.

ما می توانیم این واقعیت را که خلاصه تست چگالی ارزان است و استفاده از روش حذف آب را خلاصه می کنیم. به عبارت دیگر، این روش، به نام gravimetric، از نیروی آسان برداشت آب استفاده می کند. این شامل ترکیبی از روش نیروی بالابر، اصل جابجایی و روش های پیکنومتر می باشد. اندازه گیری دقیق اندازه گیری تراکم برای تعیین وزن بسیار مهم است. بیانی ساده را به یک شی غوطه ور در یک مایع با توجه به اصل ارشمیدس شناوری قرار گرفتن در معرض یک مایع، و همچنین هدف از یک مقدار مشخصی از مایع جابجا می شود. محاسبه این جابجایی معادل چگالی جسم است. در فرآیند محاسبه متغیرهایی مانند وزن شی، حجم مایع جابجایی و تراکم مایع در نظر گرفته شده است.

روش های مورد استفاده برای تعیین تراکم و ویژگی های متمایز آن

روش

نیروی گرانشی سنجی، بالادست

جابجایی، جابجایی

Pyknometer

متر متر دیجیتال

       

مخزن با مایع مورد استفاده در اندازه گیری تراکم زیر پلت فرم یا مقیاس واقع شده است

سیال برای اندازه گیری تراکم متوقف می شود در مقیاس

کلاه با حجم مشخص شده

تکنولوژی نوسان لوله

زمینه های موجود

- جامد

- مایع (کیت شیشه ای مورد استفاده باید وزن استاندارد باشد)

- چسباندن مواد (کروی گاما)

- مایعات (کیت شیشه ای مورد استفاده باید دارای وزن استاندارد باشد)

- جامدات

- مایعات، توزیع

- پودر

- ذرات

- مایعات

- گازها

مزایای

- روند پردازش سریع

- انعطاف پذیری در اندازه نمونه

- دستگاه توزین در حال استفاده است

- روند پردازش سریع

- دستگاه توزین در حال استفاده است

- روش صحیح

- دستگاه توزین در حال استفاده است

- روند پردازش سریع

- کنترل دقیق دما با عناصر Peltier

- اندازه گیری تراکم خودکار

- حجم نمونه کوچک

اشکالاتی

- حساس به دما

- باید با دقت قرار داده شود

- حساس به دما

- مورد نیاز حجم نمونه بزرگ

- حساس به دما

- ناراحتی

- وقت گیر

- نیاز به حذف حباب های هوا

- اصلاح ویسکوزیته در نمونه های چسب (موجود در دستگاه های مدرن)

 

استانداردها و استانداردهای مورد استفاده برای محاسبه تراکم

ISO 1183-1: پلاستیک - روش های تعیین چگالی پلاستیک غیر سلولی

OIML G 14: اندازه گیری تراکم با توجه به OIML

ASTM-D-792: روشهای استاندارد برای تراکم و استاندارد جاذبه خاص

ISO 1183-1 نشان می دهد که تعادل تحلیلی 4 با یک رقم اعشار باید استفاده شود.

ذرات موجود در یک حجم معین، مربوط به تراکم فله اندازه گیری، که بستگی به تعداد قطعات موجود در آن دارد. ویژگی تراکم یک ویژگی متمایز برای تمام مواد موجود در دنیای واقعی است. اندازه گیری تراکم مواد خام و محصولات نهایی به عنوان یک پارامتر کیفیت بسیار مهم است. پارامترهای زیادی وجود دارد که باید برای تعیین تراکم دقیق مورد توجه قرار گیرد. مهمترین ابزار اندازه گیری که ما می توانیم برای اندازه گیری تراکم توصیه کنیم، کیت مقیاس و چگالی است.

مهمترین خطا در تعیین تراکم، مرطوب بودن محدود مواد اولیه یا محصول در طول اندازه گیری است. به عبارت دیگر، حضور حباب های هوا که به دیواره های نمونه یا دستگاه هنگامی که تراکم انجام می شود، مهم ترین عامل است که اندازه گیری را در معرض خطر قرار می دهد. کاهش حباب هوا به صفر همچنین نشان دهنده قابلیت اطمینان آزمون است. در غیر این صورت، حضور حباب های هوا موجب افزایش شناوری می شود، که به نوبه خود باعث تخریب تراکم می شود. با فرض اینکه هر حباب هوا در دیوار شیء یا ظرف آزمایش شده در سن mm 1 است، این حباب هوا نیروی بالادستی 0.5 mg تولید می کند. چیزهایی که باید انجام شود؛

  • استفاده از عامل مرطوب یا مایعات آلی برای حذف حباب های هوا. چند قطره از عامل مرطوب استفاده می شود به دلیل پیش آزمون که برای آزمایش چگالی نادیده گرفته می شود، نباید نادیده گرفته شود.
  • جامدات مقاوم در برابر حلال باید به طور کامل برداشته شوند.
  • تمام تجهیزات تحت آزمایش باید مرتبا تمیز شوند.
  • هدف به غوطه ور شدن در مایع نباید با دست های خالی به هیچ وجه لمس شود.
  • برای حذف حباب های حیرت انگیز، یک برس نازک لازم است.

عوامل موثر بر تراکم

  • دما: مواد در فازهای مختلف حساسیت نسبت به دما را نشان می دهند. دما معمولا کمتر از خواص تراکم مواد جامد است. تغییراتی که ممکن است به علت نوسانات دما اتفاق بیافتد هیچ تاثیری بر تراکم مواد جامد ندارد. با این حال، درجه حرارت دارای یک اثر بزرگتر از مایع، به طوری که هر درجه 0,1 درصد از مایع می شود برای اندازه گیری چگالی جامدات در غلظت از خود استفاده می شود - 1 kadarlık٪ تغییر رخ می دهد. این نیز حاشیه خطا را با مایع گسترش یافته افزایش می دهد. حاشیه خطا در اندازه گیری موجب تغییر قابل توجهی در نقطه اعشاری سوم نتیجه می شود. برای به دست آوردن نتیجه صحیح با توجه به کیفیت، باید از مایع هایی که در اندازه گیری تراکم استفاده می شود استفاده شود. مهمترین مایع مرجع مورد استفاده برای تعیین چگالی جامدات، آب یا اتانول است.
  • توزین: وزن برای تعیین چگالی درست مهم است و به همین دلیل نیز قادر به برآوردن نیازهای مقیاس چگالی نرم افزار استفاده می شود از اهمیت ویژه ای. اگر نمونه یک نمونه کوچک باشد، حداقل وزن خالص تعادل باید در نظر گرفته شود. نتایج دقیق حاصل می شود اگر مرجع به حداقل وزن خالص باشد، در غیر این صورت نتایج در اندازه گیری نمونه های کوچک قابل اطمینان نیست.
  • استفاده از داده ها: ضبط دستی مقادیری که در محاسبه در تعیین مقدار چگالی نمونه مورد استفاده قرار می گیرد، طول می کشد و خطر خطا را افزایش می دهد.

METTLER TOLEDO روش برای تعیین چگالی

این مطالعه با استفاده از مقیاس با دقت در 1mg در مقیاس دقت انجام می شود. با چند کیت چگالی که در مقیاس دقت بالا استفاده می شود، شناور بودن مایع در چند مرحله ساده محاسبه می شود. پس از محاسبه، تراکم در سطح میلیگرام به دست می آید و مقدار قابل توجهی به دست می آید.

این روش برای تعیین چگالی دیگر از بزرگترین مقیاس های دقت مختلف، اندازه گیری سطح میلی گرم است. در این روش حجم قطعات به طور مستقل از وزن آن تعیین می شود و در نتیجه محاسبات، محاسبه حجم سیال بیش از حد و مقادیر وزن کمک می کند تا نتیجه قابل اعتماد را بدست آوریم.

این عملیات از نظر ساده و آسان بودن برجسته هستند. برای افزودن کیت تراکم به تعادل استاندارد آزمایشگاه نیازی به خرید تجهیزات یا قطعات ویژه نیست. برعکس ، خرید چند لوازم جانبی کیت چگالی کم هزینه به تبدیل تعادل دقیق شما به ابزاری برای تعیین چگالی کمک می کند. یک لیوان با حجم مشخص به کیت چگالی مورد استفاده اضافه می شود و چگالی نمونه ها با مایعی که در این دستگاه شیشه با وزن استاندارد استفاده خواهید کرد ، تعیین می شود.