16 CFR 1632 و CFR 1633 تست تشک تشک

16 CFR 1632 و CFR 1633 تست تشک تشک

آزمایشگاه ما تست های غیر قابل اشتعال و عملکرد عملکرد تشک ها و تشک ها و تشک های تشک را در استانداردهای EUROLAB آمریکا انجام می دهد.

16 CFR 1632 چیست؟

کمیسیون ایمنی کالاهای مصرفی ایالات متحده (CPSC) به دنبال نظر و اطلاعات در مورد سودمندی روش جایگزینی پاس برای استاندارد Open Flame (16 CFR 1633) است. اطلاعات مورد نیاز استاندارد برای مواد ، اجزا و روشهای مونتاژ مورد استفاده برای انطباق با استاندارد تشعشع تشک و تشک (16 CFR 1632) و استاندارد قابل اشتعال ست تشک (شعله باز) (16 CFR) است.
همانطور که می دانید ، 16 CFR 1632 نمودار طبقه بندی را براساس نتایج آزمون تعریف می کند و دامنه و کاربرد جایگزینی برای این طبقه بندی ها را تعریف می کند. روش استاندارد مشخصی برای جایگزینی مارک در Open Flame Standard (16 CFR 1633) وجود ندارد. اطلاعات مورد نیاز شامل جزئیات مواد ، اجزا and و روشهای مونتاژ استفاده شده برای مطابقت با هر دو استاندارد برای تعیین مناسب بودن محل تعویض در نظر گرفته می شود. 
علاوه بر این، پرسنل CPSC علاقه مند به مشخصات فنی اجزای مورد استفاده و در دسترس بودن مواد آزمون مورد استفاده برای این روش هستند.

16 CFR 1632 تست اشتعال پذیری برای تشک و تشک تشک، تشک - هدف

این استاندارد الزامات آزمایش طرح های اولیه تشک ها و تشک های تشک را قبل از فروش تجاری یا ورود به تجارت هر تشک یا تشک تشک که مشمول استاندارد باشد ، مشخص می کند. استاندارد آزمایشی را برای تعیین مقاومت در برابر اشتعال تشک یا تشک هنگام قرار گرفتن در معرض سیگار روشن پیشنهاد می کند.

16 CFR 1632 تست اشتعال پذیری برای تشک و پد تشک، تشک - کاربرد

الزامات آزمایش نمونه اولیه مندرج در این استاندارد برای هر "تولید کننده" (همانطور که در 1632.1 § (i) تعریف شده است) تشک های استاندارد یا تشک تشک قابل استفاده است. الزامات این استاندارد برای آزمایش نمونه اولیه در مورد هر شخص یا شرکتی دیگر که در ابتدا تشک یا تشک تشک در بازار قرار می دهد ، از جمله وارد کننده ، نیز اعمال می شود. هر یک از این بنگاه ها برای اهداف این استاندارد "تولید کننده" تلقی می شود.

16 CFR 1632 تست اشتعال پذیری برای تشک و پد تشک، تشک - روش آزمون

این روش با قرار دادن سطح در معرض سوختن سیگارها در محیط ضد برش ، مقاومت در برابر اشتعال یا تشک تشک را اندازه گیری می کند. سطوح مورد آزمایش شامل مکانهای صاف ، لبه دار ، و لحاف دار یا منگوله ای روی سطح تشک یا تشک ، در صورت وجود ، می باشد. یک آزمایش دو صفحه ای نیز در موقعیت های مشابه سطح انجام می شود. در آزمایش دوم ، سیگارهای روشن بین لایه ها قرار می گیرند.

16 CFR 1632 پد تشک و تشک، تست اشتعال پذیری روی تشک - استاندارد نسبی

 • 16 CFR بخش 1633 تشک و تشک تشک، تشک / آتش سوزی مجموعه های پایه (شعله باز) استاندارد
 • الزامات TB 106، روش تست و دستگاه برای آزمایش مقاومت احتراق یک پاشش یا تشک پد از یک سیگار غیر سیگاری
 • روش تست اشتعال پذیری TB 121 برای تشک های مورد استفاده در شرکت های ریسک بالا
 • روش تست اشتعال پذیری TB 129 برای کوسن های مورد استفاده در ساختمان های عمومی 
 • NFPA 267 تشک و ویژگی های آتش سوزی در معرض شعله های آتش است
 • آزمون استاندارد استاندارد ASTM E1590 برای آزمون آتلیه ی تشک (شعله ی باز)
 • روش آزمون و دستگاه برای مقاومت در برابر شعله TB 604 پر شده با پوشش

16 CFR 1633 چیست؟

هنگامی که یک تختخواب چند دقیقه بعد، پس از یک فلاش اتفاق می افتد، آتش می گیرد. کمیته ایمنی محصولات مصرفی (CPSC) شعله آتش را تعریف می کند، به طوریکه تمام محتویات یک اتاق در همان زمان با حرارت تابشی احاطه می شود، شرایط اتاق را غیرقابل انعطاف می کند و اتاق را به طور ایمن از گنونلی خارج می کند.

در طول شعله آتش، درجه حرارت اتاق به طور معمول بیش از 1100 فارنهایت و 1470 فارنهایت است. چنین گرما مسئول حدود دو سوم کل مرگ و میر مربوط به آتش سوزی است.

تست اشتعال پذیری 16 CFR 1633 بر روی تشک، پد تشک و تشک / کیت پایه - هدف

این بخش 1633 شرایط اشتعال پذیری را که کلیه ملافه ها باید قبل از ورود به فروش یا تجارت رعایت کنند ، بیان می کند. هدف این استاندارد كاهش مرگ و جراحات مرتبط با آتش سوزی تختخواب با محدود كردن اندازه آتش تولید شده توسط یك تخت خواب در طی یك آزمایش XNUMX دقیقه ای است.

تست اشتعال پذیری 16 CFR 1633 بر روی تشک، پد تشک و تشک / کیت پایه - خلاصه روش آزمون

 • روش آزمایشی مشخص شده در 1633.7/XNUMX ، با قرار دادن نمونه در معرض منبع خاصی از احتراق و اجازه سوزاندن آزادانه آن در شرایط تهویه مناسب و کنترل شده محیط ، قابلیت اشتعال یاتاقان را اندازه گیری می کند (ویژگی های پاسخ آزمایش آتش). منبع احتراق سوزان مشعل دو پروپان خواهد بود. این مشعلها جریانهای مختلفی را برای زمانهای مختلف در بالا و کناره های نمونه اعمال می کنند. در حین و پس از این قرار گرفتن در معرض ، اندازه گیری میزان انتشار گرما از نمونه با اندازه گیری انرژی تولید شده توسط آتش انجام می شود. میزان آزاد سازی گرما باید با استفاده از یک کالری متر مصرف اکسیژن اندازه گیری شود.

16 CFR 1633 آزمون اشتعال پذیری برای تشک، تشک و تشک تشک - الزامات فنی

حداکثر سرعت آزاد شدن حرارت نباید بیش از 30 کیلووات ("کیلو وات") در هر زمان در آزمون دقیقه 200 باشد؛

انتشار کل حرارت در دقیقه اول آزمایش 10 نباید بیش از 15 مگاجولا ("MJ") باشد.

 

ماتریس 16 CFR 1633، پد تشک و تشکل های قابل اشتعال - استاندارد نسبی

 • 16 CFR SECTION 1632 - STANDARD FOR FLAMMING BED AND BED PADS
 • الزامات TB 106، روش تست و دستگاه برای آزمایش مقاومت احتراق یک پاشش یا تشک پد از یک سیگار غیر سیگاری
 • روش تست اشتعال پذیری TB 121 برای تشک های مورد استفاده در شرکت های ریسک بالا
 • روش تست اشتعال پذیری TB 129 برای کوسن های مورد استفاده در ساختمان های عمومی 
 • NFPA 267 تشک و ویژگی های آتش سوزی در معرض شعله های آتش است
 • آزمون استاندارد استاندارد ASTM E1590 برای آزمون آتلیه ی تشک (شعله ی باز)
 • روش آزمون و دستگاه برای مقاومت در برابر شعله TB 604 پر شده با پوشش