16 CFR 1632 و CFR 1633 تست تشک تشک

16 CFR 1632 و CFR 1633 تست تشک تشک

آزمایشگاه ما تست های غیر قابل اشتعال و عملکرد عملکرد تشک ها و تشک ها و تشک های تشک را در استانداردهای EUROLAB آمریکا انجام می دهد.

16 CFR 1632 چیست؟

کمیسیون ایمنی کالای مصرف کننده ایالات متحده (CPSC) مایل است نظرات و اطلاعاتی در مورد سودمندی روش جایگزینی برای استاندارد شعله باز (16 CFR 1633) دریافت کند. اطلاعات مورد نیاز استاندارد برای مواد، اجزای و روش های مونتاژ مورد استفاده برای مطابقت با استانداردهای قابل اشتعال تشک و تشک پد (16 CFR 1632) و استاندارد فرایند آتش (Standard Flame) استاندارد (16 CFR) است.
همانطور که می دانید، 16 CFR 1632 یک طبقه بندی طبقه بندی را بر اساس نتایج آزمون تعریف می کند و دامنه و اجرای تعویض این طبقه بندی را تعریف می کند. استاندارد Open Flame (16 CFR 1633) یک روش آزمون خاص برای نشان دادن جایگزینی ندارد. اطلاعات مورد نیاز شامل جزئیات مواد، اجزای سازنده و روش های نصب شده مورد استفاده برای رعایت هر دو استاندارد برای تعیین مناسب بودن محل جایگزینی در نظر گرفته می شود.
علاوه بر این، پرسنل CPSC علاقه مند به مشخصات فنی اجزای مورد استفاده و در دسترس بودن مواد آزمون مورد استفاده برای این روش هستند.

16 CFR 1632 تست اشتعال پذیری برای تشک و تشک تشک، تشک - هدف

این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تست نمونه های اولیه تشک ها و تشک های تشک را قبل از فروش به صورت تجاری و یا برای ورود به تجارت هر پد تشک یا تشک با توجه به استاندارد مشخص می کند. استاندارد پیشنهاد آزمون برای تعیین مقاومت در برابر اشتعال یک تشک یا تشک حرارتی در معرض یک سیگار کشیدن است.

16 CFR 1632 تست اشتعال پذیری برای تشک و پد تشک، تشک - کاربرد

الزامات آزمون نمونه اولیه این استاندارد برای هر "تولیدکننده" یاتاقان یا پد تشکی تحت استانداردهای تجاری موجود (همانطور که در § 1632.1 (i) تعریف شده است) قابل استفاده است. الزامات این استاندارد برای آزمایش نمونه اولیه نیز به تمام افراد یا شرکت های دیگر، از جمله وارد کننده، که در ابتدا تشک های تشک یا تشک را به بازار معرفی کرده اند، اعمال می شود. هر یک از این شرکت به عنوان یکی از تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

16 CFR 1632 تست اشتعال پذیری برای تشک و پد تشک، تشک - روش آزمون

این روش مقاومت کشش یک پد تشک یا تشک را با قرار دادن سطح سیگارهای روشن در محیط محافظت شده پیشین اندازه گیری می کند. سطوح مورد آزمایش شامل صاف، لبه های لبه و مناطق حصیری و یا تاوفت شده، در صورت وجود، روی سطح تشک یا تشک است. آزمون دو صفحه ای نیز در موقعیت های مشابه سطح انجام می شود. در آزمایش دوم، سوزاندن سیگار بین ورق ها قرار می گیرد.

16 CFR 1632 پد تشک و تشک، تست اشتعال پذیری روی تشک - استاندارد نسبی

 • 16 CFR بخش 1633 تشک و تشک تشک، تشک / آتش سوزی مجموعه های پایه (شعله باز) استاندارد
 • الزامات TB 106، روش تست و دستگاه برای آزمایش مقاومت احتراق یک پاشش یا تشک پد از یک سیگار غیر سیگاری
 • روش تست اشتعال پذیری TB 121 برای تشک های مورد استفاده در شرکت های ریسک بالا
 • روش تست اشتعال پذیری TB 129 برای کوسن های مورد استفاده در ساختمان های عمومی
 • NFPA 267 تشک و ویژگی های آتش سوزی در معرض شعله های آتش است
 • آزمون استاندارد استاندارد ASTM E1590 برای آزمون آتلیه ی تشک (شعله ی باز)
 • روش آزمون و دستگاه برای مقاومت در برابر شعله TB 604 پر شده با پوشش

16 CFR 1633 چیست؟

هنگامی که یک تختخواب چند دقیقه بعد، پس از یک فلاش اتفاق می افتد، آتش می گیرد. کمیته ایمنی محصولات مصرفی (CPSC) شعله آتش را تعریف می کند، به طوریکه تمام محتویات یک اتاق در همان زمان با حرارت تابشی احاطه می شود، شرایط اتاق را غیرقابل انعطاف می کند و اتاق را به طور ایمن از گنونلی خارج می کند.

در طول شعله آتش، درجه حرارت اتاق به طور معمول بیش از 1100 فارنهایت و 1470 فارنهایت است. چنین گرما مسئول حدود دو سوم کل مرگ و میر مربوط به آتش سوزی است.

تست اشتعال پذیری 16 CFR 1633 بر روی تشک، پد تشک و تشک / کیت پایه - هدف

این بخش از الزامات اشتعال پذیری که 1633 قبل از ورود یا فروش تمام ملافه ها ملاقات می کند را مشخص می کند. هدف از این استاندارد کاهش تلفات و آسیب های ناشی از آتش سوزی بستر با محدود کردن اندازه آتش سوزی ایجاد شده توسط یک بستر در طی آزمون سی دقیقه است.

تست اشتعال پذیری 16 CFR 1633 بر روی تشک، پد تشک و تشک / کیت پایه - خلاصه روش آزمون

 • روش آزمون که در 1633.7 مشخص شده اندازه گیری قابلیت اشتعال (ویژگی های پاسخ آزمایش آتش) بستر را با قرار دادن نمونه به یک منبع خاص احتراق و اجازه می دهد آن را به طور آزاد در معرض تهویه خوب تحت کنترل شرایط محیطی. منبع احتراق یک جفت مشعل پروپان خواهد بود. این مشعل ها جریان های مختلف برای زمان های مختلف در بالا و دو طرف نمونه استفاده می شود. در طی و پس از این قرار گرفتن، اندازه گیری میزان انتشار حرارت وابسته به زمان از نمونه باید با اندازه گیری انرژی تولید شده توسط آتش ساخته شود. میزان انتشار حرارت باید با کالری سنج مصرف اکسیژن اندازه گیری شود

16 CFR 1633 آزمون اشتعال پذیری برای تشک، تشک و تشک تشک - الزامات فنی

حداکثر سرعت آزاد شدن حرارت نباید بیش از 30 کیلووات ("کیلو وات") در هر زمان در آزمون دقیقه 200 باشد؛

انتشار کل حرارت در دقیقه اول آزمایش 10 نباید بیش از 15 مگاجولا ("MJ") باشد.

ماتریس 16 CFR 1633، پد تشک و تشکل های قابل اشتعال - استاندارد نسبی

 • 16 CFR SECTION 1632 - STANDARD FOR FLAMMING BED AND BED PADS
 • الزامات TB 106، روش تست و دستگاه برای آزمایش مقاومت احتراق یک پاشش یا تشک پد از یک سیگار غیر سیگاری
 • روش تست اشتعال پذیری TB 121 برای تشک های مورد استفاده در شرکت های ریسک بالا
 • روش تست اشتعال پذیری TB 129 برای کوسن های مورد استفاده در ساختمان های عمومی
 • NFPA 267 تشک و ویژگی های آتش سوزی در معرض شعله های آتش است
 • آزمون استاندارد استاندارد ASTM E1590 برای آزمون آتلیه ی تشک (شعله ی باز)
 • روش آزمون و دستگاه برای مقاومت در برابر شعله TB 604 پر شده با پوشش