تست لوازم جانبی

تست لوازم جانبی

شرکت های فعال در بخش نساجی در طیف گسترده ای از رشته های مختلف از الیاف تا تولید نخ، از نخ به پارچه های بافته، از پارچه های بافته شده به کارهای پوشاک ادامه می دهند. یک شاخه از این فعالیت ها لوازم جانبی است. به خصوص بخش های فرعی بخش نساجی، hلوازم جانبی در صنعت پوشاک و پوشاک جایگاه مهمی است. لوازم جانبی عناصر ضروری از محصولات نساجی هستند. آنها اشیا مکمل هستند که به عنوان جزئیات در نظر گرفته می شوند. این لوازم جانبی برای ساختن محصول مفیدتر یا جذاب تر شدن آن استفاده می شود.

لوازم جانبی مورد استفاده در بخش نساجی عمدتا برای ساخت مکان هایی هستند که از آنها استفاده می شود. برای مثال، دکمه ها، زیپ ها، گیره های ضربه گیر، لوازم جانبی اصلی هستند. کیفیت، قوی و قابل اطمینان از این مواد تضمین می کند که محصولات نساجی که در آن آنها با همان نرخ استفاده می شود با کیفیت بالا، قوی و قابل اعتماد است. در این راستا، لوازم جانبی مناسب، شیک و مدرن لوازم جانبی همچنین این ویژگی ها را بر روی محصولات نساجی که در آنها از همان روش استفاده می شود، منعکس می شود.

در این راستا، تعدادی از آزمایش ها توسط سازمان های تست و بازرسی برای تعیین دوام و قابلیت استفاده از لوازم جانبی انجام می شود. اغلب زمان ها، ماشین های مخصوص و دستگاه های آزمون برای انجام این آزمایش ها استفاده می شود. به عنوان مثال، دستگاه هایی برای اندازه گیری قدرت کشش از دکمه ها برای تعیین دوام دکمه استفاده می شود. با کمک این ماشین ها، قدرت شکستن دکمه های مورد استفاده در لباس و یا اثاثه یا لوازم داخلی آزمایش می شود.

باز هم برای اتصال دهنده های مورد استفاده در لباس و یا اثاثه یا لوازم داخلی، تعدادی از تست ها انجام می شود، از قبیل قدرت پیک بالا، قدرت پایانه پایین، قدرت ثابت نگهدارنده و مقاومت زنجیره ای.

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده است، در مطالعات تحلیلی نساجی مورد توجه قرار می گیرند. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات لوازم جانبی را در چارچوب تجزیه و تحلیل نساجی انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.