تست کفش

تست کفش

همانطور که در هر بخش، اولین اصل ساخت کفش با کیفیت است که از مواد با کیفیت استفاده شود. کیفیت کفش ها مطابق با استانداردهای داخلی و خارجی تهیه و کنترل می شود و همه آنها بدون هیچ شانسی فرصت می گیرند.

اولین ماده ای که در میان مواد پایه طبیعی ذهن دارد، چرمی است. چرم، چرم گاو با استفاده از روش های برنزه کردن گیاهی به دست می آید. در گذشته، کف هر کفش چرمی بود. با این حال، به خصوص از 1950، محصولات مصنوعی به عنوان مواد پایه استفاده شده است. علاوه بر این، پایه های مصنوعی ترجیح داده شده اند زیرا آنها هزینه بیشتری دارند.

یکی دیگر از مواد پایه طبیعی، لاستیک طبیعی است. سیب یک درخت گرمسیری در تولید لاستیک استفاده می شود. این نمک انعقاد می یابد و یک ماده خام به نام لاتکس بدست می آید.

امروزه، به طور عمده کف پلاستیکی، کف پلی اورتان، کف گرمانرم، کفپوش EVA لاستیک های مصنوعی و مواد مشابه استفاده می شود.

آزمون اصلی انجام شده توسط سازمان های آزمون و بازرسی در محدوده آزمون های کفش عبارتند از:

  • استحکام کششی و درصد کشش مواد پایه (استاندارد TS EN ISO 12803)
  • مقاومت در برابر لغزش در کف (استاندارد TS EN ISO 13287)
  • استحکام کششی کف (استاندارد TS EN ISO 17707)
  • مقاومت سایشی مواد پایه (استاندارد TS EN 12770)
  • تعیین مقاومت سایش چرم در برابر آب (استاندارد TS EN ISO 5404)
  • کفش ضد آب (استاندارد SATRA TM 230)
  • تعیین قدرت شانه تنها (TS EN ISO 20344 استاندارد)

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده است، در مطالعات تحلیلی نساجی مورد توجه قرار می گیرند. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات کفش را در چارچوب تجزیه و تحلیل نساجی انجام می دهد.

در ضمن، سازمان ما، TS EN ISO / IEC 17025 آزمون و آزمایشگاه کالیبراسیون مطابق با الزامات عمومی برای استاندارد است. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.