تست های پوستی

تست های پوستی

اولین افراد سعی کردند از پوسته حیوانات حیواناتی که آنها را شکار می کنند محافظت کنند. پس از این استفاده، که اولین نمونه از کفش بود، چرم تبدیل به یکی از مواد اولیه به عنوان کفش و لباس مواد به روز شده است. مهم نیست چقدر مواد مصنوعی توسعه پیدا کند، محصولات چرمی همچنان جذاب هستند.

مواد خام اولیه تولید چرم پوست های خام به دست آمده از شنا کردن حیوانات است. اگر چه خواص فیزیکی مخلوط خام بسته به حیوان که از آنها به دست می آید متفاوت است، خواص شیمیایی آنها به طور کلی یکسان است. با این وجود، بدون نیاز به پردازش، پودرهای خام را نمی توان به این طریق استفاده کرد. این عملیات ها عملیات دباغی نامیده می شود.

هنگامی که ما به ساختار شیمیایی پوست خام نگاه می کنیم، از درصد 64 درصد آب و 33 درصد پروتئین تشکیل شده است. باقی مانده روغن، مواد معدنی، نمک و سایر مواد است.

عوامل اصلی موثر بر ساختار پوست خام عبارتند از: گونه، سن، جنس، تغذیه و شرایط مراقبت از حیوانات، ویژگی های آب و هوایی حیوان و بیماری های آن. اگر در پوست به علت اشتباهاتی که پوست خام از دوره حیوانی یا پس از برش گرفته شده است، برخی از مشکلات در پوست وجود داشته باشد، این وضعیت بر چرم پردازش دیده می شود و کیفیت پوست را کاهش می دهد.

خواص چرمی که در بخش نساجی ترجیح داده می شود عبارتند از: طبیعی، سالم، بادوام، انعطاف پذیر، جذب آب، ضد آب، نفوذ پذیر بخار آب (تنفس)، مقاوم در برابر سایش و مقاومت بالا در برابر اشک است.

مواد مورد استفاده در بازار، به نام چرم مصنوعی، شباهتی به چرم طبیعی ندارد. این چرم مصنوعی نامیده می شود زیرا برای جایگزینی چرم طبیعی در نظر گرفته شده است.

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده است، در مطالعات تحلیلی نساجی مورد توجه قرار می گیرند. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایش چرم در چارچوب تجزیه و تحلیل نساجی انجام می دهد.

در عین حال، سازمان ما، TS EN ISO / IEC 17025 آزمایش و آزمایشگاه کالیبراسیون مطابق با الزامات عمومی برای استاندارد، از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.