تست لباس

تست لباس

در میان لباس های تولید شده در بخش نساجی، آنها برای استفاده خاص استفاده می شود. برای مثال، لباس های محافظ برای آتش نشانان که در معرض خطر سوزش هستند ساخته شده است. یا لباس های محافظتی برای کارگران است که باید در مواجهه با درجه حرارت بالا کار کنند. در بخش های مختلف، لباس محافظ برای کسانی که به علت کار یا کار در برابر اثرات مکانیکی در معرض قطعات فلزی هستند، تولید می شود. یا پوشاک هدایت برای کارگران ولتاژ بالا ساخته شده است. علاوه بر این، لباس های غواصی برای غواصان زیر آب طراحی شده اند.

استاندارد های تعیین شده توسط سازمان های داخلی و خارجی برای این لباس های ویژه وجود دارد و کارهای آزمایشی توسط موسسات آزمون و بازرسی مطابق با محدودیت ها و شرایط مندرج در این استانداردها انجام می شود.

برخی از این استانداردها می توانند به شرح زیر ذکر شوند:

  • TS EN 1486 لباس محافظ - برای آتش نشان ها - مشخصات و روش های آزمایش لباس مخصوص آتش نشانان
  • TS EN 469 لباس های محافظ برای آتش نشانان - مشخصات و روش های آزمون برای لباس های محافظ ضد آتش
  • TS EN ISO 9151 کت و شلوار محافظ - حفاظت در مقابل گرما و شعله - روش تعیین انتقال گرما در معرض شعله
  • TS EN ISO 11612 لباس محافظ - لباس محافظ در مقابل گرما و شعله - حداقل الزامات عملکردی
  • TS EN 863 لباس محافظ - خواص مکانیکی - آزمون مقاومت ضربه
  • TS EN 348 کت و شلوار محافظ - روش تست: تعیین رفتار مواد در برابر اشباع قطعات فلزی مذاب
  • TS EN ISO 15027-1 لباس زیر آب - بخش 1: لباس های مداوم، از جمله قوانین ایمنی
  • TS EN 60895 عامل تحت ولتاژ - کت ولتاژ برای ولتاژ نامی تا 800 kv AA و ± 600 kv DA
  • TS EN 14225-1 لباس های غواصی - قسمت 1: لباس های مرطوب - قوانین و روش های آزمون

در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما نیز آزمایشات لباس را در چارچوب تجزیه و تحلیل نساجی انجام می دهد.