تست پارچه

تست پارچه

محصولات نساجی تا حد زیادی آزمایش می شود تا ببینند که چقدر دوام دارند. مهمترین عامل تاثیر دوام محصول بر کیفیت، دوام فیبرهای مورد استفاده در ساخت و ساز بافت پارچه است. علاوه بر این، drapability، انعطاف پذیری، رطوبت، رنگ نگه داشتن قدرت و مانند آن از ویژگی هایی هستند که کیفیت پارچه را تعیین می کنند.

به طور کلی، عوامل موثر بر دوام پارچه:

  • خصوصیات فیبر که بر اساس نخ، یعنی نوع، ظرافت، طول و مقاومت فیبر است
  • خواص نخ مورد استفاده در بافت پارچه، به عنوان مثال خواص پیچ و تاب، تعداد و ناهموار نخ
  • ساختار بافت پارچه، به عنوان مثال، درصد آسیاب کردن، بافندگی و اثر حرارت های خیس و خشک استفاده می شود
  • اتمام پارچه، یعنی فرآیندهای مورد استفاده با مواد فیزیکی و شیمیایی برای به دست آوردن خواص مورد انتظار پارچه

دوام نخ هایی به خودی کمتر از قبل است که پارچه بافته شده است. همانطور که نخ های طناب در طول بافندگی موضوع نخ را به هم متصل می کنند، قدرت پارچه افزایش می یابد.

آزمایش دیگری که برای پارچه ها انجام می شود، آزمون های مقاومت پارگی است. استحکام کششی مقاومت است که باید در پارچه قرار داشته باشد تا در شرایط خاصی رشد کند و گسترش یابد. این آزمایش ها نیز برای پارچه های بافته شده اعمال می شود.

علاوه بر این، قدرت شکستن پارچه، مقاومت در برابر سایش، باز شدن سوزن و مقاومت در برابر لغزش نخ، پیلینگ (پیلینگ)، مقاومت سایشی، نفوذپذیری هوا، دفع آب چین و چروک، آزمایش هایی مانند الکتریسته استاتیک و سختی (مقاومت خمشی) نیز انجام می شود.

مقررات و استانداردهای قانونی کنونی که توسط بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی منتشر شده است، در مطالعات تحلیلی نساجی مورد توجه قرار می گیرند. در راستای نیازهای شرکت ها، شرکت ما همچنین آزمایش های پارچه را در چارچوب تجزیه و تحلیل نساجی انجام می دهد.

در عین حال، سازمان ما، TS EN ISO / IEC 17025 آزمایش و آزمایشگاه کالیبراسیون مطابق با الزامات عمومی برای استاندارد، از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.