آزمایشات عملکرد باکتریایی

آزمایشات عملکرد باکتریایی

به طور کلی، باکتری ها میکروارگانیسم های زنده هستند که از یک سلول واحد تشکیل شده اند. باکتری ها می توانند در گیاهان، حیوانات و بدن انسان و همچنین در هوا، آب و خاک بسیار سریع و زنده بمانند. باکتریها در انسان سبب ایجاد پنومونی، مننژیت باکتریایی، عفونت زخم، لارنژیت (التهاب طنابهای صوتی) و اویت (التهاب کانال شنوایی خارجی) می شوند. به طور کلی، عفونت باکتری به رشد باکتری های مضر در بدن انسان اشاره دارد.

عفونت های باکتری ها مسری هستند. به طور خاص، شایعترین عفونت های باکتریایی مربوط به مسمومیت غذایی است. به عنوان مثال، باکتری Escherichia coli، که معمولا به نام e.coli شناخته می شود، باعث تب، استفراغ، گرفتگی شکمی و تهوع می شود. باکتری سالمونلا اختلالات مشابهی را نشان می دهد. باکتری لیستریا باعث تب بالا، درد عضلانی و اسهال می شود. سالمندان، زنان باردار، کودکان و افراد مبتلا به سیستم ایمنی ضعیف بیشتر از باکتری ها تحت تاثیر قرار می گیرند.

توانایی باکتری ها برای آلوده شدن به بیماری بستگی به حالت انتقال، چسبندگی به سطح سلول و توانایی گسترش آن به بافت ها، پاسخ محافظ بدن و طول زمان باکتری ها در سلول می تواند زنده بماند. این ویژگی های عملکرد باکتریایی است. ویژگی های عملکرد باکتریایی در آزمایشگاه های معتبر مورد آزمایش قرار می گیرند.

زیر گروه های باکتری با تفاوت های ژنتیکی به نام سویه ها نامیده می شود. سویه ها در طول آزمایش های باکتریایی استفاده می شود. به طور کلی، سویه های مورد استفاده در آزمایش ها عبارتند از:

  • ATCC 15442 سودوموناس آئروژینوزا
  • ATCC 10536 Escherichia coli
  • ATCC 6538 استافیلوکوک اورئوس
  • ATCC 10541 Enterococcus hirae
  • ATCC 13311 Salmonella typhimurium

آزمایشات محصول انجام شده در آزمایشگاه های مجاز برای اثبات کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات به مصرف کنندگان مهم هستند. در این زمینه آزمایشات عملکرد باکتریایی در آزمایشگاه انجام می شود. این آزمایش ها بر اساس استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های محلی و خارجی است.

آزمایشگاه ما همیشه نتایج سریع، با کیفیت بالا، قابل اطمینان، دقیق و دقیق را در آزمایش های انجام شده با کارکنان با تجربه و آموزش دیده و با استفاده از تجهیزات پیشرفته تست فن آوری پیشرفته ارائه می دهد.

در آزمایشگاه ما، دیگر خدمات اندازه گیری، تست و تجزیه و تحلیل ارائه شده همراه با آزمایش های عملکرد باکتری است.