تست مقاومت در برابر خراش

تست مقاومت در برابر خراش

مقدار سختی به طور کلی ارزش مقاومت یک ماده به مخاطب سخت دیگری است. با سختی، مقاومت مواد به برش، اصطکاک و تغییر شکل دائمی درک می شود. به این معنی که سطح مواد به طور دائمی در هر ضربه تغییر شکل می دهد. در آزمایشگاه های پیشرفته، مقادیر سختی و قدرت مقاومت در برابر خراش مواد با استفاده از دستگاه های خاص آزمایش می شوند. اگرچه در این آزمایشات روش های مختلف و دستگاه های آزمون مورد استفاده قرار می گیرند، اما نقطه مشترک همه آنها این است که با توجه به علامت های دائمی بر روی سطح مواد اندازه گیری می شوند. مقدار اندازه گیری شده در این روش ها مقدار مقاومت مواد مورد آزمایش در برابر تغییر شکل پلاستیک است.

تست مقاومت در برابر خراش معمولا برای تعیین خواص مواد استفاده می شود. این آزمایش ها به سادگی انجام می شود و آسیب زیادی به مواد نمی زند. علاوه بر این، رابطه ی موازی بین مقدار مقاومت خراش ماده و دیگر خواص مکانیکی وجود دارد.

در اندازه گیری های سختی، یک انتهای به طور کلی مخروطی یا گرد با مواد غوطه ور می شود و مقاومت مواد اندازه گیری می شود. در طول این روند، ردیابی بر روی مواد باقی می ماند. مواد سخت تر، کوچکتر اندازه مجاز است. یکی دیگر از روشهای اندازه گیری سختی این است که سطح مواد را خراشیده کند. مواد سخت مواد دیگری را که کمتر از آن سخت است، تسلیم می کند. تست مقاومت در برابر خراش از یک مقیاس خاص (مقیاس سختی MOHS) استفاده می کند که توسط سختی مواد معدنی مرتب می شود.

علاوه بر این، دستگاه های خاصی مانند تسترهای سختی خراش برای تعیین مقادیر مقاومت خراش سطوح شیشه ای، روکش یا پلاستیکی استفاده می شود.

آزمایشات محصول انجام شده در آزمایشگاه های مجاز برای اثبات کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات به مصرف کنندگان مهم هستند. در این زمینه، آزمونهای مقاومت خراش در آزمایشگاه ما انجام می شود. این آزمایش ها بر اساس استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های محلی و خارجی است.

آزمایشگاه ما همیشه نتایج سریع، با کیفیت بالا، قابل اطمینان، دقیق و دقیق را در آزمایش های انجام شده با کارکنان با تجربه و آموزش دیده و با استفاده از تجهیزات پیشرفته تست فن آوری پیشرفته ارائه می دهد.

در آزمایشگاه ما، دیگر اندازه گیری، آزمون و تجزیه و تحلیل خدمات همراه با تست مقاومت خراش ارائه شده است.