تست قطره

تست قطره

آزمایشات قطره ای از محصولات صنعتی یا پزشکی می تواند یک اثر کشنده از یک محصول سقوط یا تغییر شکل هایی است که ممکن است بر روی محصول با مقاومت کششی ایجاد شود. همچنین برخی از موارد نیز برای آزمایش های قطره ای در آزمایشگاه ما آزمایش شده اند.

با کشف اشعه ایکس در پایان قرن نوزدهم، بسیاری از پیشرفت های مهم در زمینه پزشکی در قرن بیستم صورت گرفت. در نتیجه، کیفیت خدمات در تشخیص و درمان بیماری ها بسیار بهبود یافته است. در زمینه پزشکی، دوربین های گاما در 1950s، توموگرافی های کامپیوتری در 1970 ها و دستگاه های رزونانس مغناطیسی در 1980s شروع به استفاده می شوند. با پیشرفت در فن آوری های کامپیوتری، ریزپردازنده ها شروع به استفاده از آنها کردند و صلاحیت دستگاه های پزشکی به تدریج افزایش یافت. با پیشرفت در فن آوری های الکترونیکی و کامپیوتر، انواع و تعداد دستگاه های پزشکی پیشرفته شروع به افزایش می کنند. در این زمینه، دستگاه های رزونانس مغناطیسی، دستگاه های کامپیوتری توموگرافی، آندوسکوپ های فال رنگ اولتراسونیک رنگی، پزشکی هسته ای و سیستم های تصویربرداری اولتراسونیک، انواع مختلف دستگاه های لیزر و بسیاری از کاربردهای دیگر در زمینه پزشکی معرفی شده است.

هنگامی که هزینه های تولید چنین دستگاه های پزشکی نیز در نظر گرفته شده است، دستگاه های پزشکی پیشرفته تکنولوژی در جهان پزشکی بیشتر استفاده می شود. انتظار می رود این تحولات به طور فزاینده ادامه یابد.

با این وجود، بزرگترین خطر در ساخت وسایل پزشکی، در حین حمل و نقل و در طول استفاده از آنها، خطر سقوط یا افتادن است. این دستگاه های پزشکی که اندازه گیری های بسیار دقیق را انجام می دهند، باید حفاظت شده و اقدامات قابل اطمینان در برابر خطر ضربه، نزول یا افتادن باشد.

آزمایشات قطره ای از انواع دستگاه های پزشکی در موسسات آزمون و بازرسی معتبر انجام می شود و ابعاد تغییرات ناشی از استحکام کششی ناشی از افتادگی تعیین می شود. چنین آزمایش هایی همچنین نشان می دهد که مقدار کالیبراسیون این دستگاه های پزشکی کاهش یافته است.

همانطور که شناخته شده است، محصولاتی که در کشورهای اتحادیه اروپا راه اندازی می شوند در این کشورها واردات آزاد را وارد می کنند. به همین دلیل، در کشور ما در حوزه مطالعات انطباق، مقررات قانونی اساسی زیر مطرح شده است:

  • دستورالعمل دستگاه های پزشکی (93 / 42 / EEC)
  • دستورالعمل دستگاه های پزشکی ایمن فعال (90 / 385 / EEC)
  • مقررات دستگاه های تشخیصی پزشکی استفاده شده در خارج بدن (98 / 79 / EC)

آزمایشگاه های معتبر خدمات آزمایش و کالیبراسیون را ارائه می دهند و از مطالعات ارزیابی انطباق انجام شده مطابق با این مقررات قانونی حمایت می کنند. این که دستگاه های پزشکی مطابق با استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های داخلی و خارجی مطابق با آزمایش ها و آزمایشات انجام شده توسط آزمایشگاه های مجاز آزمایش و کالیبراسیون انجام می شود. در این زمینه، آزمایشگاه ها نیز آزمایشات سرریز و رها کردن دستگاه های پزشکی انواع مختلف و مشخصات را انجام می دهند.

برای اینکه بتوانید اعلام کنید که دستگاه های تولید شده مطابق با الزامات مقررات قانونی مربوطه مطابقت دارند، باید توسط سازنده آزمایش و تأیید شود که این محصولات مطابق با معیارهای شرح داده شده تولید می شوند.

مهم این است که چنین تست هایی را در آزمایشگاه های معتبر انجام دهیم که صلاحیت و شایستگی خود را ثابت کرده اند تا آسیب نرسند به تولید کنندگان و موسسات بهداشتی با استفاده از این دستگاه های پزشکی. آزمایشگاه ها مطابق با الزامات عمومی استاندارد برای کفایت آزمایشگاه های آزمایش و کالیبراسیون TS EN ISO / IEC 17025، یکی از سازمان های معتبر داخلی و خارجی است. این استاندارد معیارهای عمومی برای بی طرفی، شایستگی و عملکرد سازمانی آزمایشگاه را توصیف می کند. نتایج آزمایشات آزمایشگاه های معتبر پذیرش پذیری و قابلیت اطمینان بین المللی را ارائه می دهد.

آزمایش های قطره ای که توسط آزمایشگاه انجام می شود، تولیدکنندگان جزئیات و نقاط ضعف محصول را نشان می دهد، اطلاعات مربوط به پیشرفت های فنی و علمی مربوط به محصول را ارائه می دهند و فرصت های مهمی را در زمینه بهبود و بهبود فرایندهای تولید ارائه می دهند.

کشور ما واردات 85 درصد از وسایل پزشکی که از خارج استفاده می شود. امکانات تولید داخلی هنوز محدود هستند. افزایش تعداد و دامنه آزمایشگاه های معتبر، نقطه مهمی در معرفی محصولات قابل اعتماد پزشکی به بازار است.

شرکت ما همچنین ارائه خدمات آزمون قطره برای شرکت های تولید دستگاه های پزشکی به طور کامل با زیرساخت های فن آوری قوی و کارکنان.