تست تحمل هماهنگی رنگ

تست تحمل هماهنگی رنگ

برای اینکه محيطی که در آن زندگی می کنند، شرايط مناسب را مطابق با کاربرد مورد نظر خود در نظر بگيرد، لازم است تمام ويژگی های فيزيکی را در نظر بگيريم. رنگها نیز یکی از این عوامل هستند. رنگها باید آگاهانه و منظم باشند. این در ساخت اشیاء اقتصادی و زیبایی شناختی موثر است.

به عنوان مثال، اگر رنگ قرمز در کفپوش استفاده شود، آن را نشان می دهد قدرت، اگر آن را بر روی دیوار استفاده می شود نا امید می شود و اگر آن را در سقف استفاده می شود، آن را به ناآرامی محیط زیست می دهد. از سوی دیگر، اگر رنگ سفید در کفپوش استفاده شود، احساس مصونیت می کند، اگر از روی دیوار استفاده شود، راحتی و فضایی می دهد و اگر در سقف استفاده شود، احساس راحتی و تنگی می کند.

کار انجام شده برای تعیین رنگ خانه ها و دفاتر، طراحی رنگ نامیده می شود و امروزه این مسئله بیشتر اهمیت دارد. طراحی رنگ از ساختار اجتماعی و فرهنگی مردم متفاوت است، ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی منطقه، سلیقه مردم، قدرت اقتصادی و ساختارهای معماری ساختمان. با این حال، تحمل هماهنگی رنگ یک عامل مهم است و رنگ ها با هم سازگار هستند.

تحقیقات نشان می دهد که رنگ ها نیز بر سلامت و خلق و خوی انسان اثر می گذارند. استفاده صحیح و هماهنگ از رنگ نیز به طور مثبت بر بهره وری و انگیزه کارکنان تاثیر می گذارد. استفاده ناخودآگاه از رنگ می تواند خستگی و خستگی برای کارکنان ایجاد کند.

یکی از جنبه های مهم تطبیق رنگ، انتخاب رنگ برای محصولات است. تنظیمات رنگ غلط در محصولاتی که به طعم مصرف کنندگان ارائه می شود بر موفقیت محصول منفی تاثیر می گذارد.

آزمایشات محصول انجام شده در آزمایشگاه های مجاز برای اثبات کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات به مصرف کنندگان مهم هستند. در این زمینه، آزمون های تحمل پذیری رنگ نیز در آزمایشگاه ما انجام می شود. این آزمایش ها بر اساس استانداردهای منتشر شده توسط سازمان های محلی و خارجی است.

آزمایشگاه ما همیشه نتایج سریع، با کیفیت بالا، قابل اطمینان، دقیق و دقیق را در آزمایش های انجام شده با کارکنان با تجربه و آموزش دیده و با استفاده از تجهیزات پیشرفته تست فن آوری پیشرفته ارائه می دهد.

در آزمایشگاه ما، دیگر اندازه گیری، آزمون و تجزیه و تحلیل خدمات همراه با تطابق آزمون رنگ مطابق ارائه شده است.