آزمایشات نشت

آزمایشات نشت

نشت یک اقدام است که نباید به طور خاص در دستگاه های پزشکی و پزشکی باشد، نشت ممکن است در طبیعت آشکار شود که منجر به مسمومیت های شیمیایی می شود که بسیاری از انتشار های میکروبی تولید می کند. برخی از نشت ها همچنین ممکن است از درمان مناسب جلوگیری کنند، بنابراین نشت ها می توانند اثرات کشنده ای را برای بیمار یا موجود در طول فرآیند درمان داشته باشند. آزمایشات نشت دستگاه های پزشکی را در آزمایشگاه ما انجام می دهیم.

آزمایشات نشتی در برخی از محصولات صنعتی انجام می دهیم.

یک محصول ایمن به معنی محصولاتی است که در معرض استفاده عادی و یا خطر در حد قابل قبول قرار نمی گیرند. این تعریف نیز برای دستگاه های پزشکی اعمال می شود. در مقررات قانونی مربوطه و استانداردهای داخلی و خارجی، دستگاه های پزشکی اساسا به سه دسته تقسیم می شوند:

  • تجهیزات پزشکی عمومی
  • دستگاه های قابل انتقال فعال فعال
  • تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی in vitro

نظارت بر بازار و فعالیت های بازرسی برای این دستگاه ها انجام می شود تا:

  • تعیین اینکه آیا محصول مطابق با مقررات قانونی مربوطه تولید می شود
  • برای بررسی اینکه آیا برای سلامت انسان ایمن است
  • اطمینان حاصل کنید که محصولات ناامن امن هستند
  • در صورت لزوم مجازات را اعمال کنید

وسایل پزشکی در مقررات قانونی مربوطه به شرح زیر تعریف شده است: دستگاه های پزشکی دستگاه هایی هستند که وقتی که توسط انسان استفاده می شوند، عملکرد اولیه خود را با داروهای دارویی، ایمونولوژیک (سیستم ایمنی بدن) یا متابولیسم (واکنش شیمیایی بدن) تأمین نمی کنند.

به طور کلی، دستگاه های پزشکی برای تشخیص و تشخیص یک بیماری استفاده می شود، برای جلوگیری، نظارت، درمان و یا کاهش اثرات آن. همچنین برای تشخیص، درمان یا کاهش اثرات آسیب و آسیب دیده استفاده می شود.

مسئولیت تولید کنندگان دستگاه های پزشکی برای ارائه محصولات معتبر به بازار در همه زمان ها است.

به طور کلی، بعضی از خطرات مکانیکی که در همه دستگاه ها مواجه می شوند ممکن است به اندازه ای باشد که سلامت انسان را در دستگاه های پزشکی تهدید می کند. این خطرات ممکن است بسته به ساختار دستگاه پزشکی، مواد مورد استفاده و تجهیزات کمکی مورد استفاده متفاوت باشد. با این وجود، خطرات اصلی مواجه هستند: فشرده سازی، ضربه، سیم پیچ، قیچی، سقوط، پاشش و تورم. نشت نیز می تواند به این خطرات افزوده شود.

این امر در درجه اول مسئول تولید کننده برای جلوگیری از اثرات این خطرات مکانیکی بر سلامت انسان است. تجهیزات پزشکی باید در شرایط عملیاتی مورد نظر به اندازه کافی پایدار باشند. این باید در محیط عملیاتی قابل تنظیم مقاوم باشد و این مدت طول عمر دستگاه باید با توجه به شرایط نگهداری که توسط سازنده تعیین شده باشد ادامه یابد.

گازها و گازهای پزشکی که متعلق به دستگاه هستند، اغلب در بیمارستان ها و کلینیک ها دیده می شود. این گازها ممکن است به علت حوادث یا سوءاستفاده در هنگام استفاده، در معرض خطر باشند. در این حالت، گازهایی که در محیط قرار می گیرند، می توانند باعث انفجار، آتش سوزی، مسمومیت یا خفگی فشار بالا در هنگام استنشاق و سوزش در نتیجه تماس با پوست یا چشم ها شوند.

نشت در وسایل پزشکی شامل خطرات مختلف بسته به خواص شیمیایی گازهای خروجی است. بنابراین، خواص گازهای پزشکی باید به خوبی شناخته شده و اقدامات احتیاطی لازم انجام شود.

افرادی که در حضور گازهای پزشکی مشغول به کار هستند، باید از خواص، خطرات، اولویت های کمک و قوانین حفاظت شده مطلع شوند و به طور خلاصه همه قوانین مربوط به ایمنی مربوط به گاز های تولید کننده را شرح دهند.

در صورت نشت، گازهای پزشکی به طور کلی سوزاننده هستند که به بیماران و کارکنان آسیب می رساند. این گازها در واحدهای درمان مانند بیمارستان ها و کلینیک ها، آزمایشگاه ها، تئاتر ها، مراکز تصویربرداری و تشخیصی، واحد های پشتیبانی زندگی و حتی آمبولانس ها، گاهی اوقات برای اهداف درمان و بعضی اوقات در هنگام استفاده از برخی دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال، بیماران ممکن است با اکسیژن، پروتئین نیتروژن و هوای فشرده خشک خشک تهیه کنند. گازهای پزشکی مورد استفاده در این دستگاهها اتیلن اکسید، گاز استیلن خالص، نیتروژن مایع، نیتروژن گاز، هلیوم، دی اکسید کربن و آرگون است. این گازها، که ممکن است از وسایل پزشکی نشت کند، ممکن است خطرات بهداشتی ایجاد کند.

شرکت ما خدمات تست نشت را برای شرکت های تولید کننده دستگاه های پزشکی به طور کامل با زیرساخت های فن آوری قوی و کارکنان فراهم می کند.