تست های مربوط به محصول

تست های مربوط به محصول

تست های انطباق محصول در طیف گسترده ای از بخش ها از جمله محصولات غذایی، محصولات نساجی، گروه های مختلف ماشین آلات، محصولات الکتریکی و الکترونیکی و بسیاری از بخش های دیگر انجام می شود.

اساسا، آزمون های مربوط به هماهنگی محصول برای ارزیابی اینکه آیا محصولات و خدماتی که توسط یک شرکت به بازار عرضه می شوند یا مورد نیاز یک گروه مصرف کننده مطابق با انتظارات مشتریان است انجام می شود. این به این دلیل است که افراد یا سازمان هایی که از این محصولات و خدمات درخواست می دهند ممکن است دانش و تجربه نداشته باشند تا به طور کامل خطرات محصول یا خدمات را درک کنند.

در مواد غذایی که اغلب در زندگی روزمره در معرض خطر جدی قرار می گیرند، آزمایش های سازگاری برای مثال برای بسته بندی و بسته بندی انجام می شود. بسته بندی مواد غذایی قابل اعتماد است؟ آزمایش مواد مواد تماس با مواد غذایی در حال حاضر در سراسر جهان انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی در تماس با مواد آلوده نیستند. آزمایش مواد غذایی بسته بندی و بسته بندی مواد بر اساس مقررات قانونی در نیروی. مواد در تماس با مواد غذایی نه تنها مواد بسته بندی، بلکه همچنین کارد و چنگال، گلدان، شیشه و مواد سرامیکی و ظروف ذخیره سازی، آزمایش می شود تا اطمینان حاصل شود که این مواد برای سلامت انسان ایمن هستند. هدف از این آزمایش ها کنترل مقادیر ناخواسته اجزای موجود در این مواد است.

در طول مطالعات آزمون انطباق، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. شرکت ما تست های انطباق محصول را در چارچوب آزمایش های انطباق انجام می دهد.

در عین حال، شرکت ما با استانداردهای TS EN ISO / IEC 17025 برای الزام آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون مطابقت دارد. از آژانس اعتباربخشی ÖSAS اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.