تست های صدور گواهینامه

تست های صدور گواهینامه

تست های صدور گواهینامه انطباق در محدوده مطالعات صدور گواهینامه سیستم، مطالعات گواهی صدور گواهینامه، مطالعات صدور گواهینامه کیفیت یا مطالعات گواهینامه غذایی مورد نیاز است

برای مثال، در حوزه صدور گواهینامه های سیستم، خدمات زیر ارائه می شود:

 • ISO 14001 سیستم مدیریت محیط زیست
 • ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • سیستم مدیریت رضایت مشتری ISO 10002
 • سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001
 • OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • سیستم مدیریت جنگل FSC-COC

اما البته این به اینها محدود نیست. در طول این مطالعات، هر یک از سیستم های مدیریت ذکر شده دارای مطالعات اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی منحصر به فرد خود است.

برای صدور محصول، خدمات زیر ارائه می شوند:

 • FCC (صدور گواهینامه نشان دهنده مقادیر انتشار شده توسط منبع تغذیه، گیرنده های تلویزیون، تجهیزات فناوری اطلاعات، دستگاه های پزشکی، فرستنده های کم قدرت، رایانه ها و مانیتورها)
 • گواهینامه CE (صدور گواهینامه استانداردهای فنی مربوط به محصولات برای حرکت آزاد محصولات در گروه های خاصی از محصولات در بازار اروپا)
 • GMP Cosmetics (صدور گواهینامه از شیوه های تولید خوب که شرایط تولید محصولات آرایشی را تعیین می کنند)
 • گواهی EEE (گواهی استفاده از مواد مضر برای سلامتی انسان و محیط زیست در تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی)

در مطالعات صدور گواهینامه، برای هر گواهینامه محصول، مطالعات خاص، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی انجام می شود.

برای مثال، در حوزه فعالیت های صدور گواهینامه کیفیت، خدمات زیر ارائه می شود:

 • ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت
 • HOTEQ 500 هتل سیستم مدیریت کیفیت
 • TS EN ISO 13485 سیستم های مدیریت کیفیت دستگاه های پزشکی

فعالیت های گواهینامه غذایی شامل موارد زیر است:

 • ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • BRC سیستم ایمنی غذا
 • HACCP سیستم مدیریت کیفیت ایمنی غذا

در طول مطالعات آزمون انطباق، مقررات قانونی کنونی و استانداردهای مربوطه که توسط بسیاری از سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. شرکت ما همچنین آزمونهای گواهی انطباق را در چارچوب تست های انطباق انجام می دهد.

 

در همین حال، سازمان ما مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 برای صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمایش و کالیبراسیون، UAF از آژانس اعتباربخشی اعتبار داده شده است و در این چارچوب قرار دارد.