ASTM E84 آزمایشگاه تست اشتعال پذیری مصالح ساختمانی

ASTM E84 آزمایشگاه تست اشتعال پذیری مصالح ساختمانی

آزمایشگاه EUROLAB آزمایش های انجام شده را طبق استاندارد آزمون ASTM E84 برای ویژگی های احتراق سطحی مصالح ساختمانی در استانداردهای آمریکایی انجام می دهد.

این روش آزمون در نظر گرفته شده است تا اندازه گیری های نسبی انتشار شعاعی سطح و اندازه گیری تراکم دود ساخته شده از سطوح تخته بلوط و فیبر سیمان را تنها تا حد معینی تحت شرایط خاص قرار گرفتن در معرض آتش سوزی توصیف شده در اینجا ارائه دهد.

این روش آزمایشی مقدار اسمی 20 اینچ طول ، 24 فوت فوت (7.32 متر) را نشان می دهد. (508 میلی متر) ، نمونه گسترده جریان هوا کنترل شده و قرار گرفتن در معرض آتش شعله 5 درجه قابل تنظیم برای پخش شدن شعله در کل طول نمونه بلوط اسکراب 1 / 2  دقیقه.

 • این روش تست ارائه نمی دهد:
 • اندازه گیری هدایت گرما از سطح مورد آزمایش.
 • اثر شعله ی تشدید شده، رفتار دستگاه را منجر به نزدیکی دیوارها و سقف های قابل اشتعال می شود.
 • طبقه بندی یا شناسایی مواد به عنوان قابل احتراق با استفاده از شاخص گسترش شعله.

استاندارد استاندارد ASTM E 84

1.1 این استاندارد آزمون پاسخ آتش برای رفتار نسبی نسبی مصالح ساختمانی را می توان در سطوح باز مانند دیوارها و سقف ها اعمال کرد. این آزمایش با نمونه در موقعیت سقف انجام می شود ، در حالی که سطح باید به سمت پایین به سمت منبع احتراق تصفیه شود. مواد ، محصول یا مونتاژ را می توان در هنگام آزمایش در موقعیت آزمون نصب کرد. بنابراین ، نمونه باید با کیفیت ساختاری خاص خود از خود پشتیبانی کند ، یا با تکیه گاه های اضافی در امتداد سطح آزمایش در محل نگه داشته شود یا از پشت ثابت شود.

1.2 هدف از این روش آزمایش تعیین رفتار نسبی مواد با مشاهده شعله پخش شده روی نمونه است. گسترش شعله و شاخص توسعه دود گزارش شده است. با این حال ، لزوما رابطه ای بین این دو اندازه گیری وجود ندارد.

1.3 استفاده از مواد پشتيباني در نمونه آزمايشي اين قابليت را دارد كه شاخص پخش شعله را از نمونه هايي كه مي توان در صورت آزمايش نمونه بدون چنين پشتوانه اي بدست آورد ، كاهش داد. این نتایج آزمون لزوماً مربوط به شاخص های بدست آمده توسط مواد آزمون بدون چنین پشتیبانی نیستند.

1.4 آزمایش موادی که ذوب ، چکه یا لایه لایه می شوند به گونه ای که تداوم جبهه شعله از بین برود منجر به ایجاد شاخص های پخش شعله کم می شود که ارتباط مستقیمی با شاخص های بدست آمده از آزمایش مواد درجا ندارند.

مقادیر مشخص شده در واحد 1.5 اینچ پوند استاندارد در نظر گرفته می شود. مقادیر داده شده در پرانتز تبدیل ریاضی به واحدهای SI است که فقط برای اطلاعات ارائه می شوند و استاندارد محسوب نمی شوند.

1.6 متن این استاندارد بین المللی به یادداشت ها و پاورقی هایی اشاره می کند که اطلاعات توضیحی را ارائه می دهند. این یادداشت ها و پاورقی ها ، به جز آنچه در جدول ها و شکل ها وجود دارد ، به عنوان الزامات استاندارد پذیرفته نخواهند شد.

1.7  این استاندارد برای اندازه گیری و توصیف واکنش مواد، محصولات یا گروه ها به گرما و شعله تحت شرایط کنترل شده است، اما شامل تمام عوامل لازم برای ارزیابی خطر آتش سوزی یا خطر آتش سوزی مواد، محصولات یا مجموعه ها در شرایط واقعی آتش نمی شود.

1.8  این استاندارد ادعا نمی کند ، در صورت وجود ، تمام نگرانی های مربوط به استفاده از آن را برطرف می کند. مسئولیت استفاده از این استاندارد برای ایجاد ایمنی ، بهداشت و اقدامات مناسب زیست محیطی و تعیین کاربرد محدودیت های قانونی قبل از استفاده به عهده کاربر است.

1.9  آزمایش آتش ذاتاً خطرناک است. در اجرای این آزمایشات اقدامات امنیتی کافی برای پرسنل و دارایی انجام خواهد شد.

1.10  این استاندارد بین المللی مطابق با اصول بین المللی شناخته شده در زمینه استاندارد سازی مطابق با استانداردهای بین المللی، دستورالعمل ها و توصیه هایی که توسط کمیته فنی موانع تجاری تجارت (TBT) سازمان تجارت جهانی مطرح شده است، توسعه یافته است.

استانداردهای مرجع برای ASTM E 84

 • استانداردهای ASTM
 • پارچه نرده بال فولادی (گالوانیزه) A390 با روکش گالوانیزه (شش ضلعی و مستقیم) مشخصات
 • مشخصات C1186 برای تخته های فیبر-سیمان تخت
 • مشخصات C1288 برای ورق های سطح داخلی سیمان الیاف
 • مشخصات C1396 / C1396M برای گچ بری
 • روش های آزمون D4442 برای اندازه گیری میزان رطوبت مستقیم چوب و مواد مبتنی بر چوب
 • روش آزمون استاندارد سازی و کالیبراسیون آزمایشگاهی دستگاه های اندازه گیری رطوبت دستی D4444
 • روش آزمون E69 برای خواص قابل اشتعال چوب تصفیه شده با دستگاه های لوله های آتش نشانی
 • E160 روش آزمایش گهواره برای خواص قابل اشتعال از 3 چوب تصفیه شده
 • روش آزمون E162 برای اشتعال پذیری سطح مواد با استفاده از منبع انرژی گرمای تابشی
 • اصطلاحات استانداردهای آتش نشانی E176
 • روش آزمون برای اشتعال پذیری سطحی مصالح ساختمانی با استفاده از کوره تونل E286 8 فوت (2.44 متر)
 • E2231 تهیه و نصب نمونه مواد عایق لوله و مجاری برای ارزیابی خصوصیات سوختن سطح
 • برنامه E2404 برای تهیه نمونه و مونتاژ پارچه ، کاغذ یا پلیمری (از جمله وینیل) و دیوارها یا سقف های چوبی ، پوشش ها و پوشش ها برای ارزیابی خصوصیات سوختن سطح
 • E2573 تهیه و مونتاژ نمونه سیستم های کششی ساخت میدانی برای ارزیابی خصوصیات سوختن سطح
 • E2579 تهیه و مونتاژ نمونه محصولات چوبی برای ارزیابی خصوصیات سوختن سطح
 • E2599 نمونه کاربری برای تهیه و نصب عایق های بازتابنده ، مانع تابشی و سقف های کشسان وینیل در کاربردهای ساختمان برای ارزیابی خصوصیات سوختن سطح
 • E2688 تهیه و نصب نوارها برای ارزیابی خصوصیات سوختن سطح
 • E2690 تهیه و نصب نمونه استفاده از گل کلم ها و مواد آب بندی برای ارزیابی خصوصیات سوختن سطح
 • روش آزمون E2768 برای خصوصیات سوختن سطحی طولانی مدت مصالح ساختمانی (30 دقیقه تست تونل)
 • E2988 تهیه و نصب نمونه کاربرد عایق شیشه ای لعاب دار قابل انعطاف برای ارزیابی خصوصیات سوختن سطح در سازه های فلزی