آزمونهای ثبات و تغییر اندازه

آزمونهای ثبات و تغییر اندازه

تغییر اندازه و آزمون پایداری روش آزمون برای بررسی و تعیین اینکه آیا مواد صنعتی قادر به حفظ شکل، طول و عرض اصلی خود را در معرض گرما، رطوبت، آب و تمیز کردن هستند.

TS EN 2505 تنش های باقی مانده موجود در اکستروژن محصولات لوله های پلاستیکی می تواند اثرات نامطلوب دراز مدت بر عملکرد محصول داشته باشد. به طور خاص، ESCR و یا ترک خوردگی استرس محیطی در لوله های با قدرت بالا با استرس های داخلی تسریع می شوند. تست برگشت پذیری طولی یک روش تعیین سطح استرس داخلی در لوله است.

این شامل روش استفاده از مایع یا هوا برای تعیین توانایی لوله های گرمانرم برای حفظ وضعیت سابق خود است. در آزمایشگاه ما، روش هواپیما اعمال می شود. تغییر در طول را می توان به تمام لوله های گرمانرم تخت با مقطع ثابت، دیوارهای داخلی و خارجی اعمال کرد. لوله های ترموپلاستیک بدون دیوارهای تخت نمی توانند اعمال شوند. برای لوله های با ضخامت دیواره بیشتر از 16 میلی متر، مناسب برای اندازه گیری نسبت که در آن سابق می تواند گرفته شود مناسب نیست.
یک قطعه لوله از یک طول مشخص در یک کورۀ هوای گرم قرار می گیرد. در اینجا برای یک زمان معین در دمای خاص نگهداری می شود. طول بخش مشخص شده قطعه لوله در شرایط مشابه قبل و بعد از حرارت اندازه گیری می شود. توانایی پیری نسبت طول به طول اولیه است. این به عنوان یک درصد داده می شود. پس از گرم شدن ظاهر سطح قطعه آزمایشی نباید تغییر کند.

TS EN 15818 این آزمون یک روش برای تعیین ثبات ابعادی پوشش های ضخیم بتمنیم پلیمری را در دمای بالا توصیف می کند. پس از پوشش بستر، نمونه در یک موقعیت عمودی با دمای مشخص شده در طی یک دوره حداقل ساعت 2 تحویل داده می شود. پس از این زمان، تصمیم بصری برای اینکه آیا پوشش تغییر کرده است ساخته شده است ساخته شده است. این یک روش آزمایشی است که در آن میزان گسترش یا کوتاه شدن لوله ها در یک فر در یک دوره زمانی خاص بعد از قرار گرفتن در معرض دمای خاص، تجزیه و تحلیل می شود.

روشي براي تعيين پايداري ابعادي در دماهاي بالاي فيلم هاي آسفالتي اصلاح شده پليمر ارائه شده است. این تست برای استفاده در سازه های زیر طبقه در نظر گرفته شده است، مثلا زمانی که ضد آب مناسب است، یعنی ممکن است استفاده های دیگر در بالکن یا مناطق مرطوب داشته باشد.

در آزمایشگاه های ما، زیر آزمایش های پلاستیکی و پلاستیکی انجام می شود.

تعیین تراکم (TS EN ISO 1183)
تعیین میزان جریان ذوب (MFR) (TS EN ISO 1133)
تمدید در شکستن (TS EN ISO 6259)
آزمون فشار هیدرواستاتیک (TS EN ISO 1167-1 / ISO 1167-2)
پراکندگی رنگدانه (TS ISO 18553)
قدرت آزادی (TS ISO 13953)
تست فشار داخلی پس از فشرده سازی (TS EN 12106)
آزمون پایداری ابعاد تحت دما (TS EN ISO 2505)
تحت تست رفتار حرارتی (TS ISO 12091)
آزمون اثر قدرت خارجی خارجی (TS EN 744)
آزمون سختی حلقه (TS EN ISO 9969)
آزمون انعطاف پذیری حلقه (TS EN ISO 13968)
تست تأثیر دما (TS EN ISO 580)
تست مقاومت مقاومت کششی (TS EN ISO 13479)
تست پیشرفت محیط زیست Crack (ASTM D1693)
پلاستیک - تعیین خواص ضربه شارپ (TS EN ISO 179)