آزمایشات مقاوم در برابر شیشه مقاوم در برابر آتش

آزمایشات مقاوم در برابر شیشه مقاوم در برابر آتش

اولا معلوم نیست دقیقا چه تاریخی است که شیشه به دست آمده است. با این حال، شناخته شده است که در دوران باستان استفاده می شود. قدیمی ترین نمونه مهره ای از فرعون آمنهوتپ مصر است. شناخته شده است که در زمان ساخت Artukids، یکی از حکومت های قدیمی که در قرن دوازدهم و سیزدهم سلطنت کرد، شیشه در ساخت مساجد و مدرسه ها مورد استفاده قرار گرفت. پس از فتح استانبول در عثمانی، پیشرفت های جدی در تولید شیشه وجود داشت. با این حال، با توسعه تکنولوژی ها، شیشه نه تنها به عنوان لوازم تزئینی و یا وسایل خانگی، بلکه همچنین در طیف وسیعی از زمینه ها مانند تکنولوژی های پزشکی و فضایی استفاده می شود.

در پاسخ به آتش، عینک های تخت در میان مواد غیر قابل احتراق از کلاس A1 قرار دارند. مواد A1 مواد هستند که در آتش سوزی به احتراق کمک نمی کند. با این حال، در بخش ساخت و ساز، خواص مقاوم در برابر آتش برای شیشه، واکنش آتش نشانی مهم است.

این بدان معنی است که پنجره ها مقاوم در برابر آتش هستند، آنها به طور خاص طراحی شده اند و مقاومت های مقاوم در برابر آتش و دوره های عملکرد با آزمایشات انجام می شود. امروزه، عینک های با مقاومت بالا و مقاوم در برابر آتش در ساختمان های بزرگ و ویژه ترجیح داده می شوند. از آنجایی که عینک های تخت به هیچ وجه تعلق ندارند، حتی اگر آنها به صورت خرد شده تولید شوند، عینک های مخصوص تولید باید در صورت لزوم استفاده شوند.

شیشه آتش در داخل ساختمان ها، درها، پنجره ها، راهرو ها و در بخش های مختلف استفاده می شود و در ایجاد راه های امن فرار در صورت آتش سوزی مهم است.

دوره های عملکرد و دوام لعاب شیشه ای که در ساخت آن مورد استفاده قرار می گیرند، آزمایش شده و مستند شده اند در آزمایشگاه های معتبر با مصالح ساختمانی مناسب و مونتاژ. استانداردهای زیر در این مطالعات مورد توجه قرار گرفته است:

  • TS EN 1363-1 تست مقاومت در برابر آتش - قسمت 1 - قوانین عمومی
  • TS EN 1364-1 آزمون مقاومت در برابر آتش در عناصر تحمل کننده بدون بار - بخش 1: دیوار
  • TS EN 13501-2 محصولات ساخت و ساز و عناصر ساختمان - طبقه بندی آتش - بخش 2: طبقه بندی با استفاده از داده ها از آزمون های مقاوم در برابر آتش (به غیر از تاسیسات تهویه)

به عنوان یک نتیجه از آزمایش های آتش سوزی انجام شده مطابق با این استانداردها، عینک به شرح زیر طبقه بندی می شود:

  • کلاس E = یکپارچگی. (این عینک ها شفافیت خود را در طول آتش حفظ می کنند و از عبور شعله و دود جلوگیری می کنند).
  • کلاس EW = یکپارچگی و کاهش تابش. (به لطف پوشش انعکاسی گرما درون این عینک ها، از شعله و دود در آتش جلوگیری می شود، بلکه گرمای شعله ای تولید شده در طول آتش به طرف دیگر منتقل می شود).
  • کلاس EI = یکپارچگی و عایق. (این عینک ها نوعی سپر گرمائی هستند و از آتش، دود، گازهای سمی و گرمای تابشی جلوگیری می کنند و از آتش به طرف دیگر منتقل می شوند. بعد از اینکه درجه حرارت آتش به میزان مشخصی رسیدن، فوم مخصوص بین لایه های شیشه باعث می شود که شیشه مات شود).

به عنوان مثال، عینک های کلاس E30 تنها از عبور شعله های آتش و نیم ساعت برای سیگار کشیدن جلوگیری می کنند و تمامیت آنها را حفظ می کند. لنزهای کلاس EW60 از عبور گرمای تابشی جلوگیری می کنند و شعله و دود را برای یک ساعت جلوگیری می کنند و تمامیت آنها را حفظ می کند. در کلاس EI90، 90 به طور کامل از عبور شعله، دود، گازهای سمی، گرمای تابشی و دما در طی یک دقیقه جلوگیری می کند.

استانداردهای زیر نیز در طول آزمایش مقاومت نسبی شیشه مورد توجه قرار گرفته است:

  • TS EN 15998: شیشه 2010 - مورد استفاده در ساختمان ها - ایمنی در هنگام آتش سوزی، مقاومت در برابر آتش - روش برای آزمایش شیشه برای مقاصد طبقه بندی
  • TS 13478 Glass - مورد استفاده در ساختمان ها - کد عمل برای آتش، ایمنی و بار باد

شرکت ما با توجه به زیرساخت های فن آوری قوی و کارکنان، آزمایشات مقاوم در برابر آتش را به طور کامل انجام می دهد.