آزمونهای انعطاف پذیر

آزمایشگاه آزمایش الاستیسیته

مدول الاستیسیته (یا مدول یانگ) اندازه گیری میزان تغییر استرس به عنوان عملکرد استرس است. شیب بخش خط مستقیم یک منحنی استرس تنش را نشان می دهد.
این روش آزمون برای تعیین رفتار یک نمونه تحت بار کششی محوری استفاده می شود. نتایج آزمون های کششی مشترک شامل حد الاستیک، استحکام کششی، نقطه عملکرد، مقاومت، طول و مدول جوان است. ماژول یانگ، معمولا N / mm2 (lbs / in2)، به عنوان MPA (psi) گزارش شده است.

مدول الاستیسیته تا حدی کمتر از بتن کنترلی است که با همان نسبت وزن / سانتی متر بتن HVNP ساخته شده با پوزولان طبیعی زئولیت ساخته شده است (Uzal 2007). با این حال ، شناخته شده است که مدول الاستیک بتن HVFA بالاتر از بتن سیمان پرتلند با مقاومت قابل مقایسه است (Malhotra and Ramezanianpour، 1994). این تفاوت بین مخلوط های بتونی HVFA و HVNP ممکن است به تفاوت در ریز ساختار منطقه انتقال سطحی مربوط باشد ، اما نیاز به مطالعه بیشتر دارد. در هر دو نوع بتن پوزولان با حجم زیاد ، مدول الاستیسیته در 28 نزدیک به 30 GPa یا بالاتر است. روز و بنابراین آنها برای کاربردهای ساختاری مناسب هستند.
ماژول ارتجاعی یا "مدول جوان" یک اندازه از میزان تغییر فشار است که به عنوان عملکرد استرس. با توجه به آزمون کششی، می توان آن را Module کششی نامید. شیب بخش خطی یک منحنی استرس تنش را نشان می دهد.
یک تست کششی، همچنین به عنوان آزمون رطوبت شناخته می شود، احتمالا پایه ای ترین نوع تست مکانیکی است که می توانید بر روی ماده انجام دهید. تست کششی ساده، نسبتا ارزان و کاملا استاندارد است. با کشیدن چیزها، شما به سرعت تعیین خواهد کرد که مواد چگونه به نیروهای اعمال شده بر تنش واکنش نشان می دهند. همانطور که مواد کشیده شده است، خواهید دید که چقدر طول خواهد کشید تا قدرت خود را افزایش دهد.
این روش آزمون برای تعیین رفتار یک نمونه تحت بار کششی محوری استفاده می شود. نتایج آزمون های کششی مشترک شامل حد الاستیک، استحکام کششی، نقطه عملکرد، مقاومت، طول و مدول جوان است. ماژول یانگ، معمولا N / mm2 (lbs / in2)، به عنوان MPA (psi) گزارش شده است.
مواد سخت مانند الماس دارای یک مدول یانگ بالا است و شکل آن کمی تحت بار کششی تغییر می کند. یک ماده انعطاف پذیر، مانند لاستیک، دارای یک مدول جوان کم است و به شکل قابل توجهی تغییر شکل می دهد. مواد سفت و سخت نیازمند بارهای زیاد است که به طور انحصاری انعطاف پذیری دارند - نباید با یک ماده قوی، که نیاز به بارهای بالا به طور دائمی تغییر شکل داده یا شکستن، اشتباه گرفته شود. سختی یک جزء بدان معنی است که چقدر آن را تحت یک بار معین متفاوت می کند. این بستگی به مدول یانگ از ماده، و همچنین نحوه بار (تنش یا خم شدن) و شکل و اندازه اجزاء آن است. سختی خاص تقسیم مدول یانگ با تراکم (اما دقیق تر آن باید "مدول خاص" نامیده شود).
سختی تنها در طراحی محصولات مهم است که می تواند با مقدار مشخصی (مثلا پل ها، دوچرخه ها، مبلمان) خم شود. چسبندگی برای چشمه هایی که انرژی کششی دارند (مانند جاروبرقی، طناب های بژجوز) مهم است. برای برنامه های حمل و نقل (مانند هواپیما، دوچرخه های مسابقه ای) حداقل وزن سختی مورد نیاز است. در این موارد، مواد با سختی بالا بهترین هستند.
شما می توانید با آزمایشگاه EUROLAB آزمایشگاه ماژول کشش کار کنید.