تست های IMO

تست های سازمان بین المللی دریایی IMO

انجام آزمون های آتش سوزی و مواد قابل اشتعال مواد به منظور مطابقت با الزامات سازمان بین المللی دریایی (IMO) و ایمنی دریایی (SOLAS). آزمایشگاه ما، که توسط اداره اعتباربخشی امارات متحده عربی تأیید شده است، می تواند با شما کار کند تا حسابرسی های اجباری سیستم های کنترل کیفیت اجباری را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که محصولات شما مطابق با نیازهای صنعت مورد نیاز و اطمینان از پیروی از آنها باشد.

گرفتن آزمون و صدور گواهینامه IMO از EUROLAB به شما امکان دسترسی به تخصص و توانایی های تستی که شما نیاز دارید تا با تست های خود و اهداف صدور گواهینامه مواجه شوید. ما می توانیم آزمون های مقاوم در برابر آتش در مقیاس بزرگ، آزمون های اشتعال پذیری مواد متوسط ​​یا کوچک را انجام دهیم یا آزمایش های مخصوص طراحی شده برای تحقیق و توسعه.

تست مقاومت در برابر آتش

انطباق با الزامات مقاومت در برابر آتش را برای صنایع دریایی نشان می دهد. تصمیم بگیرید که آیا شما به دنبال یک منحنی استاندارد دمای زمانی یا یک آزمون برای منحنی درجه حرارت زمانی بالا برای طبقه بندی آتشفشانی هیدروکربن هستید یا اینکه آیا می خواهید مقاومت مقاومت آتش منفعل را به اثرات جت برقی اثبات کنید. نیاز دارند.

تست اشتعال مواد

یاد بگیرید چگونه مواد انتخاب شده خود را واکنش دهید در معرض آتش سوزی. قابلیت های گسترده ما در آزمایش های اشتعال پذیری مواد عبارتند از: تست اشتعال پذیری، آزمون اشتعال پذیری، آزمون دود و سمیت و گسترش شعله و تست توسعه دود.

آزمایش های طراحی ویژه

درک اینکه چگونه محصول شما در صورت انجام آزمون کامل با آزمون های متوسط ​​و کوچک انجام خواهد شد. با طیف گسترده ای از خدمات آزمایش آتش، ما می توانیم آزمایش های سفارشی را برای کمک به تحقیق و توسعه و یا ایجاد طرح های آزمون برای محصول یا نصب شما طراحی کنیم.

تجهیزات تست

 1. کوره لوله
 2. دستگاه تست اسپری نوری و شعله ور (LIFT)
 3. اتاق دود
 4. FTIR Analyzer
 5. کالری سنج مخروطی
 6. تست تست گوشه اتاق
 7. جت آتش تسهیلات
 8. تجهیزات آزمایشگاهی مبلمان اثاثه یا لوازم داخلی
 9. تستر کمکی تحمل
 10. اپلیکیشن نساجی و فیلم پشتیبانی شده عمودی
 11. تینل استینر

استانداردهای IMO آزمون

 • بخش IMO FTP قسمت قسمت 1، بخش قسمت 2، بخش قسمت 3، بخش قسمت 4، قسمت قسمت 5، بخش قسمت 6، بخش قسمت 7، قسمت قسمت 8، قسمت قسمت 9، قسمت قسمت 10، قسمت قسمت 11
 • USCG PFM 2-98
 • ISO 5659-2، 5660-1، 5660-2، 9705، 22899-1
 • ASTM E 84
 • EB413

EUROLAB توسط سازمان بین المللی دریایی (IMO) به عنوان یک آزمایشگاه آزمایش تایید شده برای آزمایش مطابق با دستورالعمل های بین المللی برای روش های تست آتش (IMO 2010 FTP Code) شناخته شده است. این آزمون همچنین می تواند به محصولات Wheelmark مطابق با این دستورالعمل اعمال شود.

IMO 2010 FTP کد در نظر گرفته شده است که توسط اداره و مقامات صلاحیت دولت پرچم مورد استفاده قرار گیرد هنگام صدور محصولات برای نصب در کشتی های کشور خود را مطابق با الزامات بین المللی آتش ایمنی کنوانسیون بین المللی ایمنی زندگی در دریا (SOLAS). )، 1974، به صورت اصلاح شده.

اصلاح کنوانسیون بین المللی ایمنی زندگی در دریا (SOLAS) برای اجرای IMT 2010 FTP کد، 1 در ماه ژوئیه 2012 وارد شد، تقویت قوانین ایمنی آتش در کشتی.

IMO 2010 FTP Code الزامات بین المللی برای آزمون های آزمایشگاهی، تایید نوع و روش های آزمایش آتش را برای محصولات مشخص شده در قسمت SOLAS II-2 فراهم می کند.

شما می توانید آزمایشات IMO را با آزمایشگاه EUROLAB تان انجام دهید.