علامت CE و تست های درب و ویندوز

علامت CE و تست های درب و ویندوز

اولین قدم در ایده ایجاد یک بازار مشترک در اتحادیه اروپا، توافقنامه رم است که در 1957 امضا شده است. در روند که از این توافقنامه آغاز شد، اروپا قصد داشت به یک بازار واحد تبدیل شود و تلاش ها برای هماهنگ کردن مقررات قانونی مربوط به حذف موانع برای اطمینان از حرکت آزاد کالا در این بازار صورت گرفت.

در این فرآیند، رویکرد کلاسیک در 1969، رویکرد جدید در 1985، رویکرد جهانی در 1989 و رویکرد مدولار در 1989 تصویب شد.

اصول جدید رویکرد معرفی شده در 1985 تلاشهای استاندارد سازی در کشورهای اتحادیه اروپا را به شدت تقویت کرده است. تسهیلات حقوقی مورد نیاز برای هماهنگی با این مطالعات استاندارد سازی تسهیل شده است. علاوه بر این، استانداردها محدودیت های مربوط به سلامت و ایمنی انسان، حفاظت از مصرف کنندگان و به ویژه حفاظت از محیط طبیعی را اعمال کرد.

در سالهای پس از رویکرد جدید، رویکرد جهانی و سپس روش مدولار، هماهنگی استانداردها (استانداردهای هماهنگ)، مطالعات ارزیابی انطباق و مارک مطابقت CE را به تصویب رساند.

دو سازمان ذیربط مسئول تنظیم استانداردهای هماهنگ شده هستند:

  • CEN (کمیته اروپایی استاندارد سازی)
  • CENELEC (کمیته اروپایی استاندارد سازی الکتروتکنیک)

CE اختصار Conformité Européenne است که به معنی پیروی از هنجارهای اروپایی فرانسه است. ویژگی های اصلی این مارک CE، که تحت شرایط خاصی توسط تولید کنندگان در محصولاتی که به طور آزادانه در کشورهای اتحادیه اروپا منتشر می شوند، عبارتند از:

  • علامت CE نشان دهنده این است که محصولات مطابق با شرایط خاص بهداشتی و ایمنی و الزامات مصرف کننده و حفاظت از محیط زیست است.
  • علامت CE نشان دهنده کیفیت این محصولات نیست. با این حال، با توجه به رویکرد کلی، این محصولات نمی توانند به عنوان کیفیت پایین در نظر گرفته شوند.
  • علامت CE نشان می دهد که سازنده مطابق تمامی وظایف دستورالعمل های اتحادیه اروپا و مقررات محلی است.
  • علامت CE نیز نشان دهنده آن است که آن را در فرآیند ارزیابی انطباق ارائه شده توسط دستورالعمل اتحادیه اروپا و مقررات محلی اعمال می شود.
  • بنابراین، محصولات با مارک CE حق حرکت آزاد در کشورهای اتحادیه اروپا را دارند و نمی توان از آنها جلوگیری کرد و هیچگونه محدودیتی اعمال نمی شود.
  • سازنده مسئولیت اعطای CE به محصولات است. با این وجود، اگر سازنده یا نماینده آن خارج از اتحادیه اروپا باشد، این مسئولیت بر عهده وارد کننده است.

دستورالعمل های جدید رویکرد بر اساس درجه خطر در قرار دادن علامت CE در محصولات است. برای محصولات با سطح پایین ریسک، تولید کننده می تواند علامت CE را بر اساس محصول مطابق با اعلام انطباق خود قرار دهد. با این حال، به منظور نشان دادن CE به محصولات با خطر بالا، ارزیابی انطباق توسط موسسات مورد نیاز لازم است. سازمان های ارزیابی سازگاری، سازمان های رسمی یا خصوصی هستند که برای این منظور فعالیت می کنند.

در 2011، پارلمان اروپا مجوز ساخت مواد 305 / 2011 / EU را منتشر کرد. این مقررات پایه برای صدور مصالح ساختمانی است و از 2013 گواهینامه مصالح ساختمانی اجباری است.

ما همچنین مقررات مصالح ساختمانی (2013 / 305 / AB) را در 2011 توسط وزارت محیط و شهرسازی منتشر کردیم. این مقررات ویژگی ها، اعلامیه های عملکرد و اصول برای اعمال مارک CE به این مواد را تنظیم می کند. مطابق با این مقررات، علامت CE برای درب ها و پنجره های مصالح ساختمانی اجباری است.

استاندارد علامت CE در درب ها و پنجره ها به شرح زیر است: TS EN 14351-1: 2006 + A2 ویندوز و درب - استاندارد محصول، ویژگی های عملکرد - بخش 1: ویندوز و درب های آماده ساخته شده برای عبور از عابر پیاده.

شرکت ما با استفاده از زیرساخت های فن آوری قوی و کارکنان، در معرض نمایش های CE در درب ها و پنجره ها قرار می گیرد.