تست مقاومت در برابر آتش درب

تست مقاومت در برابر آتش درب

توسط وزارت معادن و معادن، مقررات حفاظت آتش نشانی ساختمان ها در 2007 منتشر شد. این مقررات بیانگر اصول سازماندهی و نظارت بر اقداماتی است که باید برای کاهش خطر آتش سوزی و خاموش شدن آتش سوزی احتمالی با کمترین تلفات زندگی و اموال در ساختمان ها، ساختمان ها، تسهیلات و شرکت هایی که توسط افراد یا سازمان های دولتی یا خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین می کند.

با این مقررات، مصالح ساختمانی مورد نیاز برای مقاومت در برابر آتش، و آزمایشات و طبقه بندی های مقاومت آتش آنها ضروری است. با این حال، با وجود این مقررات، سود مورد انتظار هنوز به دست نیامده است. متاسفانه، نمونه های محصول آزمایش شده توسط آزمایشگاه ها و سازمان های آزمایشی و بازرسی نمی توانند ردیابی شوند که آیا آنها با همان کیفیت هستند یا خیر. این وضعیت منجر به رقابت ناعادلانه بین تولید کنندگان می شود.

فرایندهای تست، گزارش دهی و صدور گواهینامه درها که عموما مصالح ساختمانی هستند عبارتند از:

  • تست مقاومت در برابر آتش مطابق با استاندارد TS EN 1634-1 (TS EN 1634-1 تست مقاومت در برابر آتش و کنترل دود برای درب ها و کرکره های کرکره ای، باز کردن پنجره ها و عناصر سخت افزار ساختمان - بخش 1: تست مقاومت در برابر آتش برای درب ها و کرکره های کرکره ای و پنجره های باز)
  • تهیه گزارش آزمایش مقاومت مقاومت آتش
  • تهیه گزارش طبقه بندی بر اساس استاندارد TS EN 13501-1 (TS EN 13501-1 محصولات ساختمانی و عناصر ساختاری، طبقه بندی آتش سوزی - بخش 1: طبقه بندی با استفاده از داده های حاصل از آزمون های رفتاری در برابر آتش)
  • مارک CE با توجه به استاندارد TS EN 16034 (مجموعه های درب مناسب برای پیاده روی عابرین پیاده، صنعتی، تجاری، درب های گاراژ و پنجره های باز - استاندارد، عملکرد و ویژگی های محصول - مقاومت در برابر آتش و / یا ویژگی های کنترل دود
  • تهیه مدارک مونتاژ و بازرسی

در هنگام انجام آزمایشات مقاومت در برابر درب، دربهای مقاوم در برابر آتش شامل کل سیستم درب شامل ایمن، بال و همه لوازم جانبی می شود. نصب درب نیز بخشی از این سیستم است. درب ها ممکن است ساخته شده از چوب یا ساخته شده از شیشه، فلز یا مواد کامپوزیت باشد. آزمايشگاهي كه آزمونهاي مقاومت در برابر درب را انجام ميدهد بايد طبق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 معتبر باشد. این استاندارد الزامات عمومی را برای صلاحیت آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های کالیبراسیون تعیین می کند. تست های تجربه درب های ضد آتش باید بر اساس استاندارد TS EN 1634-1 انجام شود.

طبق مقررات فوق در مورد حفاظت از آتش نشانی ساختمان ها، درب های آتش نشانی بر اساس مکان های استفاده شده طبقه بندی می شوند. این طبقه بندی با توجه به خواص صحیح (E)، عایق (I) و انتشار تابش (W) در درب ساخته شده است. در ضمیمه های این مقررات، دوره های مقاوم در برابر آتش درب ها با توجه به محل استفاده توضیح داده می شود.

بر این اساس، برای مثال

  • در هتل ها، متل ها و خوابگاه ها، درهای راهرو داخلی و بیرونی به عنوان EI30 طبقه بندی می شوند. این به این معنی است که این دروازه ها باید از آتش سوزی، سیگار کشیدن، گازهای سمی و گرما از عبور از دقیقه 30 در طی آتش جلوگیری کنند.
  • طبقه درهای اتاق که به سمت پله های فرار در ساختمان ها می رود EI60 است. بنابراین 60 این درب ها باید مقاومت در برابر آتش را برای چند دقیقه نشان می دهد.
  • کلاس ورودی به سالن ایمنی آتش EI90 است. بنابراین 90 این درب ها باید مقاومت در برابر آتش را برای چند دقیقه نشان می دهد.
  • به طور مشابه، کلاس ورودی به پله فرار EI90 است.

این طبقه بندی درب ها مطابق استاندارد EN 1634-1 برای درب آزمایش شده بر اساس استاندارد TS EN 13501-2 (TS EN 13501-2 محصولات ساختمانی و عناصر ساختمان - طبقه بندی آتش سوزی - بخش 2: طبقه بندی با استفاده از داده های به دست آمده از آزمون های مقاومت در برابر آتش) .

شرکت ما با توجه به زیرساخت های فن آوری قوی و کارکنان، با تست های مقاوم در برابر آتش، به طور دقیق انجام می شود.