تست مقاومت در برابر ریشه

تست مقاومت در برابر ریشه

تعیین مقاومت در برابر نفوذ ریشه EUROLAB (13948 اروپا استاندارد EN و EN 13948 تست با غشای حفاظت ریشه، سقف و لایه های پرایمر ضد آب و گلخانه برای تست مقاومت در برابر نفوذ مواد مواد سطح مایع مطابق با قوانین FLL برای برنامه ریزی، ساخت و نگهداری سقف سبز، استانداردهای ISO / EN آزمون در شرایط محیطی انجام می شود.

تعیین مقاومت به ریشه با توجه به EN 13948، TSE CEN / TS 14416
EUROLAB مرکز علمی و فنی اروپا، سازمان ثبت اختراع اروپا برای محصولات ساختمانی؛ این تست مقاومت ریشه را برای انجام آزمون مقاومت ریشه بر روی غشاهای ضد آب انجام می دهد با توجه به استاندارد EN 13948.

در طول آزمایش، غشا (قیر، صفحات انعطاف پذیر پلاستیکی و لاستیکی، کیت های کاربردی مایع ...) در معرض نفوذ ریشه در ظروف آزمایش برای یک دوره معینی قرار می گیرند. ظروف در گلخانه ای مدرن برای کنترل آب و هوا نصب می شود. CRITT Horticole ابزارهای تجربی را فراهم می کند و تست را در تسهیلات خود مطابق با الزامات کیفیت استاندارد EN ISO / IEC 17025 انجام می دهد.

EUROLAB به عنوان تست و اداری کار می کند. TÜRCERT به عنوان یک TAB طبق مقررات (UE) N ° 305 / 2011، برای مواد ساختمانی مطلع می شود، بنابراین تامین کنندگان ضد آب می توانند از نتایج آزمون برای مارک CE و سایر روش های تصویب فنی استفاده کنند.
EUROLAB دارای مجوزهای پژوهشی و تحلیلی است.

تعیین مقاومت مقاوم در برابر ریشه با توجه به ISO / IEC EN
EUROLAB همچنین آزمایش مقاومت ریشه در غشا را با توجه به استانداردهای FLL آلمان انجام می دهد. این روش شامل غشاهای حفاظت ریشه، لایه های بام و ضد آب و مواد سقف مایع انواع سقف های سبز (سقف های گسترده و متراکم سبز) و مقاومت به نفوذ ریشه گیاهان مختلف می باشد.

استاندارد اروپایی EN 13948 غشای ضد آب برای عایق سقف، قیر، پلاستیک و غشاء الاستومری - تعیین مقاومت به نفوذ ریشه »جایگزین روش FLL.

برای پوشش های ضد آب که برای باغ های سقف استفاده می شود، مقاومت در برابر نفوذ به سیستم های ریشه مانند ریشه ها یا ریزوم های گیاهان علاوه بر عملکرد اساسی ضد آب نیز مورد نیاز است. بنابراين لازم است كه مقاومت ريشه يك غشا را براي پيشرفت سقفي مناسب ارزيابي كنيم. روش آزمون، که در آن یک درخت یا چمن در یک ظرف که یک غشای تست اعمال شده است و پس از آن برای نفوذ ریشه بررسی می شود، به طور گسترده ای پذیرفته شده است.

با این حال، روش طول می کشد تا یک نتیجه به دست آید، و یک روش آزمون ساده برای هر دو کاربر و تولید کننده باید توسعه یابد. از تجربه ما شناخته شده است که ریزوم های چمن های بامبو برای غشاهای ضد آب بسیار خطرناک هستند.

شما می توانید با EUROLAB آزمایشگاه ما برای آزمون مقاومت ریشه کار کنید.