تست های آنتی استاتیک

تست های آنتی استاتیک

آزمایشگاه ما آزمایش، اندازه گیری و کنترل خواص ضد استاتیک در مواد را انجام می دهد.

EUROLAB به مشتریان کمک می کند تا خواص ضد استاتیک مواد را درک کنند. این آزمون در بسیاری از برنامه های کاربردی بسیار مهم است، زیرا این اطلاعات می تواند باعث تخلیه الکتریکی خطرناک و مشکل ساز از انباشت هزینه های استاتیک شود.

توانایی یک ماده برای تخلیه و درنتیجه آسیب رساندن به اتهامات الکتریکی تحت تأثیر خلوص مواد، سطح آلودگی، رطوبت، فرم فیزیکی (شامل زبری سطح) و سایر عوامل تاثیر می گذارد. برای برنامه های کاربردی مهم، مهم است که ارزیابی مناسب این خواص استاتیک را انجام دهیم، نه کاملا به خواص مواد نظری.

EUROLAB روش های آزمون برای ارزیابی خواص ضد استاتیک مواد ارائه می دهد. اندازه گیری معمولا بر روی جامدات انجام می شود.

اندازه گیری های خواص استاتیک:

مقاومت به حجم یک اندازه گیری از خواص الکتریکی مواد اصلی مواد است، اما این نشان دهنده عملکرد آنتی استاتیک خوبی نیست که اثرات سطحی و یا آلودگی غیر همگن می تواند غلبه کند

مقاومت سطح معمولا برای ارزیابی خواص آنتی استاتیک مورد استفاده قرار می گیرد، اما نتایج می تواند نسبتا گمراه کننده باشد - مثلا اگر یک لاک الکل سطحی عایق بندی ورق پلیمری نسبتا رسانا وجود داشته باشد.

 • مواد بسته بندی برای قطعات الکترونیکی
 • مشکلات تولید پلیمر فیلم
 • مشکلات پردازش فیلم و پلیمر (چسبندگی و اتصال)
 • تجزیه و تحلیل پودر و احتراق

خواص الکتریکی پلیمرها

خواص الکتریکی پلاستیک و مواد پلیمری به استانداردهای خاصی برای صنایع مانند محصولات هوا فضا و ساخت و ساز آزمایش شده است.

خواص الکتریکی پلیمرها، الاستومرها، کامپوزیتها و فیلمهای پلاستیکی برای صنایع وسیع مانند خودرو، هوا فضا، محصولات ساختمانی، دریایی، بسته بندی و کالاهای مصرفی بسیار مهم هستند.

آزمایش های الکتریکی به طور کلی اندازه گیری مقاومت، هدایت یا ذخیره سازی شارژ بر روی سطح یا مواد پلاستیکی است.

عوامل مختلفی مانند قدرت دی الکتریک به همراه حجم و مقاومت سطح، برای اندازه گیری ساختار مواد پلیمری، به ویژه از نظر عملکرد و هدایت، بسیار مهم هستند.

خصوصیات آنتی استاتیک پلیمرها

 • فاکتور ثابت / پراکندگی دی الکتریک ASTM D150، IEC 60250
 • قدرت دی الکتریک ASTM D149، IEC 243-1، IEC 60243
 • مقاومت به حجم ASTM D257، IEC 60093
 • مقاومت سطح ASTM D257، IEC 60093

علاوه بر آزمایش های الکتریکی استاندارد، Intertek همچنین بسیاری از تغییرات ویژه ای از این آزمایشات الکتریکی را که توسط کاربردهای پیچیده مهندسی صنایع پلاستیک، الاستومر، کامپوزیت و فیلم مورد نیاز است انجام می دهد.

خصوصیات ضد استاتیک پارچه

مردم؛ اصطکاک هنگام راه رفتن و نشستن؛ در طول فعالیت های روزانه، آنها با (+) یا (-) هزینه های الکتریکی بارگذاری می شوند و اغلب باعث تحریف می شوند. تمام این سازه ها تخلیه بار الکترواستاتیک انباشته شده در انسان است. از آنجایی که استفاده از آنتی استاتیک برای اطمینان از تخلیه ایمن محموله، حفاظت از مردم و دستگاه های حساس به برق استاتیک و فرش های ضد استاتیک از جمله محصولات ترجیح داده شده آغاز شده است.

برای اندازه گیری بار الکتریکی ثابت؛

EUROLAB شروع به استفاده از روش های آزمون زیر در محصولات فرش و کفپوش کرده است.

 • ISO 6356
 • TS EN 1815 / EN 1815
 • TS ISO 10965 / ISO 10965

در آزمایشگاه ما می توانید آزمایشات را برای تعیین خواص آنتی استاتیک فلز، چوب، پلیمر یا پارچه انجام دهید.