تست تراکم

تست تراکم

تست فشرده سازی ، یا تست فشرده سازی ، با اعمال نیرو به ماده ای انجام می شود که آن را از طرف مقابل وارد می کند و باعث فشرده سازی ، خرد شدن یا صاف شدن مواد می شود. هنگام انجام این آزمایش ، نمونه آزمایشی بطور کلی بین دو صفحه قرار می گیرد که بار اعمال شده را در کل سطح دو چهره مقابل توزیع می کند ، که توسط یک دستگاه تست جهانی که باعث مسطح شدن نمونه می شود ، به هم می رسند. نمونه تست فشرده شده به طور کلی در جهت نیروهای اعمال شده کوتاه می شود و در جهت عمود بر نیرو گسترش می یابد. تست فشرده سازی در اصل برعکس تست تنش معمولی است.

هدف اصلی آزمایشات فشرده سازی ، تعیین رفتار و پاسخ یک ماده تحت فشار فشرده سازی با اندازه گیری متغیرهای اساسی مانند استرس و تغییر شکل است. با استفاده از نیروی فشاری که بر روی ماده اعمال می شود ، مدول الاستیک ماده بین مقاومت فشاری ، استحکام عملکرد ، مقاومت نهایی ، مرز الاستیک و سایر پارامترها مشخص می شود. با درک این پارامترهای مختلف و مقادیر مرتبط با یک ماده خاص ، می توان فهمید که آیا این ماده برای کاربردهای خاص مناسب است یا اینکه آیا تحت فشارهای خاصی شکست خواهد خورد یا خیر.

به طور کلی ، یک آزمایش فشرده سازی برای یک ماده نیاز به حداقل دو نیروی متقابل دارد که برای فشرده سازی نمونه بر روی سطح نمونه اعمال می شود. با این حال ، جدا از این نیاز اصلی ، بسیاری از برنامه های مختلف وجود دارد که شامل ترکیبی از متغیرهای مختلف است. به عنوان مثال ، تست های فشرده سازی متداول شامل نیروهایی است که در محورهای مختلف نمونه اعمال می شود و نمونه را در دماهای بالا و پایین آزمایش می کند. نمونه های اصلی تست فشرده سازی تست های تک محوره ، دو محوره ، سه محوره ، دمای سرما ، درجه حرارت بالا ، خستگی و خزش است.

مواد مورد آزمایش تست های فشرده سازی مواردی هستند که عموماً دارای فشار فشاری بالا و نیروی کششی هستند که ارزش کمتری را در نظر می گیرند. در حقیقت ، هر ماده ای ممکن است بسته به منطقه ای که برای آن اعمال می شود ، به نوعی نیروهای فشرده سازی را تجربه کند. به عنوان مثال ، این تست ها برای کامپوزیت ها ، بتن ها ، چوب ، سنگ ، آجر ، ملات ، پلیمر ، پلاستیک ، کف و فلزات اعمال می شود.

تعدادی روش تست فشرده سازی وجود دارد که توسط سازمان آزمون و مواد آمریکایی (ASTM) و سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تهیه شده است. برخی از این استانداردها به شرح زیر است:

  • ASTM D575-91 (2018) روشهای استاندارد تست خصوصیات لاستیک در فشرده سازی
  • ASTM D6641 / D6641M روش تست استاندارد برای خواص فشار مواد کامپوزیت ماتریس پلیمر با استفاده از فیکس تست تست فشار فشرده سازی بارگذاری ترکیبی (CLC)
  • ASTM D695-15 روش تست استاندارد برای خواص فشار پلاستیک های سخت
  • ASTM E9-19 روش های استاندارد تست فشرده سازی مواد فلزی در دمای اتاق
  • TS EN ISO 14126 کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده فیبر - تعیین خواص فشاری هواپیما
  • TS EN ISO 1856 مواد پلیمری متخلخل و متخلخل - تعیین میزان خرد شدن تحت فشار
  • TS EN ISO 844 پلاستیک سخت متخلخل - تعیین خواص فشرده سازی

به طور خلاصه ، تست فشرده سازی یکی از مهمترین آزمایش ها برای تعیین رفتار مواد کامپوزیتی است. با اعمال بار می توان خصوصیات مکانیکی این مواد را تغییر داد ، اما اندازه گیری ویژگی های فشرده سازی کار دشواری است زیرا طراحی مواد مربوط به خواص فشرده سازی مواد ناشی از بار اعمال شده است. لازم است رابطه تنش و کرنش را محاسبه کرده و از این مقدار برای تعیین استحکام فشاری و مدول کشش ماده استفاده کرد.

EUROLAB همچنین خدمات تست فشرده سازی را برای طیف گسترده ای از خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهد. با تشکر از این تست ها ، شرکت ها خدمات آزمایشگاهی با کارآیی ، کارآیی بالاتر و کیفیتی را به دست می آورند و خدمات ایمن ، سریع و بی وقفه ای را به مشتریان خود ارائه می دهند.

علاوه بر خدمات تست فشرده سازی که در محدوده خدمات آزمایشگاهی ارائه می شود ، EUROLAB خدمات آزمایش دیگری نیز ارائه می دهد.