تست خمش و پیچ خوردگی

تست خمش

در طول آزمایشات خمشی ، تغییر شکل در قسمت میانی ماده آزمایش رخ می دهد و نیروی خمشی باعث ایجاد سطح مقعر یا خم شدن از شکستگی می شود. تست های خمشی معمولاً برای تعیین خاصیت انعطاف پذیری یا مقاومت مواد گفته شده در برابر شکستگی انجام می شود. در طی این آزمایشات مواد به شکل خاصی شکل می گیرند. نیرو بر روی نمونه آزمایش در قسمت میانی آن اعمال می شود تا یک سطح مقعر با شعاع انحنای تعیین شده مطابق با استاندارد زیرین تشکیل شود. تست های خمشی در بخش های مختلف به همان اندازه تست کششی ، تست تراکم و تست خستگی معمول است.

آزمایش خم شدن یک ماده امکان تعیین انعطاف پذیری ، استحکام خمشی ، استحکام شکست و مقاومت در برابر شکستگی مواد را فراهم می آورد. این خصوصیات رفتار یک ماده تحت فشار را نشان می دهد. موادی که تحت فشار قرار نمی گیرند ممکن است در آینده عواقب نامطلوب ایجاد کند. به عنوان مثال ، در هر فرآیند ساخت و ساز ، استفاده از مواد چدنی که توسط نیروهای خمشده پر شده اند همیشه یک خطر است. اگر یک ماده در طی آزمایش پیچش در سه یا چهار نقطه شروع به شکستن یا شکستن کامل کند ، اجتناب ناپذیر است که این ماده در هر ساختاری باعث بروز فاجعه شود.

در عمل ، تست های خمشی مختلفی وجود دارد که توسط آزمایشگاه های پیشرفته انجام می شود. یکی از اینها آزمایش پیچش هدایت شده است. نمونه ای که باید آزمایش شود ، به صورت افقی در امتداد دو پشتی قرار می گیرد و سپس نیرویی به قسمت میانی اعمال می شود که نمونه را به شکل U تغییر شکل می دهد. تست خمش یک آزمایش پیچش نیمه راهنمایی است. در طی این آزمایش ، نقطه میانی نمونه با زاویه یا شعاع داخلی خم می شود. روش سوم خمش تست پیچش رایگان است. در اینجا انتهای نمونه به هم فشار داده می شوند ، اما هیچ نیرویی به خود پیچش اعمال نمی شود. سرانجام ، یک آزمایش پیچش دیگر ، یک آزمایش چقرمگی شکستگی است. این روش آزمایش در استاندارد ASTM E399 طراحی شده توسط سازمان تست و مواد آمریكا (ASTM) (روش تست استاندارد ASTM E399 - 17 برای مقاومت در برابر انعطاف پذیری خطی - کششی هواپیما-کششی مواد فلزی) توصیف شده است. در طی این تست که معمولاً به کار رفته است ، از آرماتور خمشی سه نقطه ای استفاده می شود تا نیروی میانی را روی صورت مخالف بدون شکستن اعمال کند و بالاترین مقدار حاصل از شکاف مشخص شده در زیر میانه تعیین می شود.

به طور کلی ، تست های خمش روی فلزات یا مواد فلزی انجام می شود. با این وجود ، سایر مواد که ممکن است در معرض تغییر شکل پلاستیک ، مانند پلیمرها و مواد پلاستیکی قرار گیرند ، ممکن است در این آزمایش نیز کاربرد داشته باشند. چنین مواد ممکن است از هر شکل ممکن باشد ، اما مواد لازم برای انجام آزمایش خمش اکثراً ورق ، نوار ، میله ، روکش و لوله هستند. ماشینهای تست خمشی معمولاً در موادی با قابلیت انعطاف پذیری قابل قبول استفاده می شوند.

از تست های خمشی برای جوشکاری نیز استفاده می شود. هدف از این آزمایشات اطمینان از جوشکاری صحیح جوش در فلز پایه و نشان دادن چگونگی مقاومت جوش در برابر خمش فشارها است. در این روش اطمینان حاصل می شود که جوش نقصی را ندارد كه می تواند باعث شود در هر فشار از بین برود. در طول آزمایش ، نمونه جوش با هدایت تست خم تغییر شکل می یابد تا یک "U" تشکیل شود که هم مواد روی سطح بیرونی را در برابر نیروی کششی و هم فشار فشار مواد روی سطح بیرونی قرار دهد. اگر جوش هیچ نشانه ای از ترک را نشان ندهد ، جوش از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.

EUROLAB همچنین خدمات آزمایش خمشی را در طیف گسترده ای از خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهد. با تشکر از این تست ها ، شرکت ها خدمات آزمایشگاهی با کارآیی ، کارآیی بالاتر و کیفیتی را به دست می آورند و خدمات ایمن ، سریع و بی وقفه ای را به مشتریان خود ارائه می دهند.

علاوه بر خدمات تست خمش ارائه شده در محدوده خدمات آزمایشگاهی ، EUROLAB خدمات آزمایش دیگری نیز ارائه می دهد.