CB (IECEE) تست

CB (IECEE) تست

طرح CB یک برنامه بین المللی است که توسط کمیسیون بین المللی تجهیزات برق (IECEE) ایجاد شده و بر اساس پذیرش نتایج آزمایش برای ایمنی محصول بین آزمایشگاه های شرکت کننده و سازمان های صدور گواهینامه در سراسر جهان است. با تشکر از تست و برنامه صدور گواهینامه CB، تولید کنندگان یک راه ساده برای به دست آوردن چندین گواهینامه ایمنی ملی برای محصولات خود ارائه می شوند. امروزه این برنامه در بیش از پنجاه کشور در سراسر جهان اجرا می شود. کشور ما یکی از کشورهایی است که این برنامه را اجرا می کنند.

به منظور کسب بیش از یک گواهی امنیت ملی برای محصولات خود، تولید کنندگان می توانند از گزارش آزمون CB و گواهینامه مربوطه CB از سازمان های صدور گواهینامه درخواست کنند. در این مورد، تنها گزارش آزمون CB و گواهینامه مربوطه CB بدون نیاز به آزمایش های اضافی کافی است. برای شرکت های با گزارش آزمون CB قبلا صادر شده و گواهینامه مربوطه CB، این اسناد به عنوان پایه ای برای صدور یک کد کتبی در نظر گرفته می شود. در اعلامیه های کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) اعلام شده است که اجزای یکپارچه در دستگاه های قبلا مورد آزمایش پذیرفته شده اند و سازمان ها نمونه های جدید آزمون برای گواهینامه های ملی را درخواست نمی کنند.

اخیرا، هر کشور استانداردهای ایمنی خود را ایجاد کرده است. با این حال، استاندارد هر کشور باید برای معرفی محصولات به بازارهای بین المللی تأیید شود. برای انطباق با گواهی تایید ایمنی، هر استاندارد باید توسط گواهینامه (CB) بر اساس نتایج آزمایش شده توسط آزمایشگاه آزمایشگاه مجاز مورد تایید قرار گیرد.

به عنوان مثال، EN 62368-1 یک استاندارد است که نیازهای ایمنی تجهیزات صوتی، تصویری، اطلاعاتی و ارتباطات را شرح می دهد. با این حال، هر کشوری بخشی از این استاندارد را در برنامه خود تغییر می دهد. این انحراف استاندارد نامیده می شود. در کشور ما این استاندارد توسط موسسه استاندارد ترکیه (TSE) با عنوان EN / 62368-1 صوتی / تصویری، فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شده است. بخش 1: قوانین ایمنی.

اگر یک محصول الکتریکی یا الکترونیکی مورد تایید ایمنی برای چندین کشور باشد، تعداد آزمایش هایی که باید انجام شود کاهش می یابد. با این حال، اگر موضوع آزمون در محدوده استانداردهای مختلف قرار گیرد، صرفه جویی در زمان و هزینه برای ارزیابی ارائه می شود. برای حل این مشکل، کمیته بین المللی الکتروتکنیک (IEC) اعلام کرده است که گزارش آزمون ارائه شده توسط هر مرجع صدور گواهینامه می تواند برای صدور گواهینامه های دیگر استانداردها مورد استفاده قرار گیرد.

در این راستا، مقامات صلاحیتدار گزارش تست CB را برای بسیاری از استانداردهای ایمنی آماده می کنند.

طرح CB مزایای زیر را برای تولید کنندگان و توزیع کنندگان مشغول تجارت بین المللی فراهم می کند:

  • داشتن یک نقطه تست محصول برای دسترسی موثر به بازارهای جهانی
  • پذیرش جهانی از گزارش های آزمایش که منجر به صدور گواهینامه ملی در کشورهای عضو CB می شود
  • پذیرش یک طرفه گزارش های آزمایش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که هنوز به برنامه CB پیوستند

امروز، طرح CB یک شبکه سازمان صدور گواهینامه بین المللی است که در بیش از 50 کشور معتبر است. در هر کشوری که در این سیستم شرکت می کند، سازمان هایی وجود دارند که IECEE در نظر گرفته می شود بعنوان سازمان صدور گواهینامه ملی است.

در فرآیند طرح CB، تجهیزات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بر طبق استانداردهای هماهنگ و تفاوت های ملی در کشورهایی که این محصولات در بازار عرضه می شوند، مورد آزمایش قرار می گیرند. سپس یک گواهی تست CB و یک گزارش تست CB برای کسب گواهینامه های ملی در کشورهای شرکت کننده استفاده می شود. این مدارک و گزارش ها نیازهای تست اضافی را به حداقل می رساند. تفاوت های ملی (انحرافات) شرایط ویژه ای است که برنامه CB اجازه می دهد که برای هر کشور برای رسیدگی به نگرانی های امنیتی محلی.

شرکت ما نیز خدمات تست CB را در حوزه خدمات صدور گواهینامه ارائه می دهد. با تشکر از این خدمات، شرکت ها قادر به تولید محصولات کارآمد، با کارایی بالا و با کیفیت به شیوه ای ایمن، سریع و بدون وقفه می باشند.

خدمات تست CB فقط یکی از خدمات صدور گواهینامه ارائه شده توسط سازمان ما است. بسیاری از خدمات صدور گواهینامه دیگر ارائه می شود.