سیم کشی تست کابل

تست کابل طناب سیم

شما می دانید که قطعات شما نیاز به نوع بازرسی غیر مخرب دارند، اما هنگامی که این روش تست اعمال می شود، سلامت طناب فولادی و کابل کششی، تکنسین های EUROLAB ما توضیحات مزایا و محدودیت های هر روش NDT که ما با هم استفاده می کنیم، ارائه می کنیم.
التراسونیک بازرسی کابل آسانسور با تست طناب فولادی
تست سیم طناب یک شکل از بازرسی الکترومغناطیسی با استفاده از تجهیزات ویژه برای طناب بافته شده با فولاد است. طناب فولادی در برنامه های مختلف مانند پارک های تفریحی، شفت های معدن، پل های معلق و جرثقیل های سربار استفاده می شود.
این تجهیزات با استفاده از دو آهنربا قدرتمند از یک نوع پوسته جوشکاری که در اطراف طناب محکم می شود. این آهنرباها یک میدان مغناطیسی ثابت در طناب فولادی ایجاد می کنند. از آنجا که میدان مغناطیسی ثابت است، مقدار شار مورد نیاز برای تغذیه طناب عملکردی از سطح مقطعی طناب است.
اگر مقطعی از طناب عبور از دستگاه حاوی نقص هایی مانند سیم های شکسته، نازک شدن یا کشش خوردگی باشد، جریان شار مغناطیسی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این تغییرات بر روی یک صفحه اسیلوسکوپ تفسیر می شود.
با کالیبراسیون مناسب و آموزش، تکنسین می تواند درصد تلفات بر روی مقطع عرضی، سیم های شکست خورده و مقاومت کلی را تعیین کند.
تست کششی برای کابلهای زیردریایی
تقلید EUROLAB کابل را تا شکست انجام نمی دهد بلکه اندازه گیری می کند که چگونه هدایت فیبر نوری در کابل تحت بارهای محوری مختلف تغییر می کند. تخت 41 متر طول دستگاه ارائه می دهد امکان تست کابل های زیردریایی تا 40 متر طول، بر اساس پشتیبانی انعطاف پذیر مفصل با شمارنده قابل تنظیم قابل تنظیم است. در صورت لزوم، دستگاه تست را می توان با یک قرقره سوپاپ توسعه داد تا آزمایشات کابل را تا 80 متر انجام دهد. یک حامل متحرک در پایه آزمون علاوه بر این اجازه می دهد تا آزمون انحراف برای شبیه سازی خم شدن کابل در نقاط مختلف.
تست سختی طناب فولاد
آزمون سختی سیم ها نه تنها بر روی سطح، بلکه بر روی هسته انجام می شود. برای آزمون سختی هسته، سطح مقطع سیم زمین و مقادیر سختی به طور عمده بر اساس (TS EN ISO 6507-1) تعیین می شود. سیم ها نورد می شوند و سیم های قطر کوچکتر کشیده می شوند. این ماده سخت شدن و تغییر در هندسه دانه انجام می شود. اجزای متالوگرافی دراز در سیم های سرامیک سرد ساخته می شوند که می توانند به طور موثری به Knoop (TS EN ISO 4545-1) آزمایش شوند. روش های آزمون سختی مورد استفاده در اینجا با استفاده از آزمون های سختی EUROLAB برای آزمون سختی کم Rockwell و آزمون سختی میکرو راکول انجام می شود.
تست خستگی خمش نوار خم کن
در بسیاری از برنامه های کاربردی، سیم ها تحت تنش های مختلف چرخه قرار می گیرند. استحکام خستگی می تواند به سرعت و به راحتی در آزمون خمش خمشی چرخشی تعیین شود، در حالیکه نمونه به سرعت در حال چرخش (تا حداکثر سرعت چرخش 6000) با نیروی عمود بر محور چرخش بارگذاری می شود. این خمش به علاوه چرخش، بارگیری فشاری کششی سطح نمونه را فراهم می کند. آماده سازی نمونه به ویژه در اینجا مهم است، سطح آسیب دیده ضروری است.