تست های حفاظتی ضربه IK

تست های حفاظتی ضربه IK

استاندارد اروپایی EN 62262 - معادل با استاندارد بین المللی IEC 62262 (2002) - مربوط به رتبه بندی منابع انسانی است. این یک طبقه بندی عددی بین المللی برای درجه حفاظت برای تجهیزات الکتریکی در برابر اثرات مکانیکی خارجی است. این وسیله تعیین ظرفیت مسکن برای محافظت از محتویات آن از تاثیرات خارجی است. کد HR در ابتدا در استاندارد اروپایی BS EN 50102 (1995، 1998 اصلاح شد) تعریف شد. پس از پذیرش آن به عنوان یک استاندارد بین المللی در 2002، استاندارد اروپایی به EN 62262 تغییر نام یافت.

IK Ratings یک طبقه بندی عددی بین المللی است که نشان دهنده درجه حفاظت ارائه شده برای تجهیزات الکتریکی در برابر ضربه های مکانیکی خارجی است. این وسیله تعیین ظرفیت مسکن برای محافظت از آن از تاثیرات خارجی مطابق با IEC 62262: 2002 و IEC 60068-2-75: 1997 فراهم می کند.
IEC 62262: 2002 و IEC 60068-2-75: میزان حفاظت ارائه شده توسط محوطه تجهیزات الکتریکی در برابر ضربه های مکانیکی خارجی مطابق با 1997.
امتیاز "IK" یا کد یک استاندارد بین المللی است که استاندارد مقاومت و محدوده مقاومت در برابر دستگاه های الکترونیکی را به تأثیر مکانیکی تعریف می کند و این درجه بندی ممکن است هنگام انتخاب یک دوربین یا دوربین در فضای باز در یک منطقه مهم باشد. همچنین باید مقدار IP تجهیزات را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تجهیزات در برابر گرد و غبار یا رطوبت محافظت شده است.

قبل از ظاهر کد IK، یک رقم سوم برای نشان دادن سطح حفاظت از ضربه، مانند IP66، با توجه به کد آی پی برای حفاظت مربوطه اضافه شد. استفاده غیر استاندارد از این سیستم یکی از عواملی است که منجر به توسعه این استاندارد شده است و از دو کد عددی مجزا برای تشخیص آن از سیستم های مختلف استفاده می کند. این استاندارد در اکتبر 1995 به اجرا در آمد و استانداردهای ملی متضاد باید در آوریل 1997 حذف شود.

در حالی که رتبه بندی IK به دسته بندی محصولات با توجه به مقاومت انرژی Kinetic به اثرات، EN 62262 نشان می دهد که چگونه برای نصب محوطه در هنگام انجام آزمایش، شرایط جوی تحت تاثیر قرار، تعداد تاثیرات و (یا حتی) توزیع، اندازه، سبک انواع مختلف چکش طراحی شده برای تولید سطح انرژی مورد نیاز است. ، مواد، اندازه و غیره

کد IK و انرژی ضربه

کد HR

IK00

IK01

IK02

IK03

IK04

IK05

IK06

IK07

IK08

IK09

IK10

انرژی ضربه (ژول)

*

0.14

0.2

0.35

0.5

0.7

1

2

5

10

20

 

ویژگی های آزمون ضربه

کد HR

IK00

IK01 به IK05

IK06

IK07

IK08

IK09

IK10

انرژی ضربه (جول)

*

<1

1

2

5

10

20

R میلی متر (شعاع عنصر قابل توجه)

*

10

10

25

25

50

50

ماده

*

پلی آمید 1

پلی آمید 1

فولاد 2

فولاد 2

فولاد 2

فولاد 2

توده کیلوگرم

*

0.2

0.5

0.5

1.7

5

5

چکش آونگ

*

بله

بله

بله

بله

بله

بله

چکش بهار

*

بله

بله

بله

نه نه

نه نه

نه نه

سقوط آزاد چکش

*

نه نه

نه نه

بله

بله

بله

بله

* توسط استانداردهای محافظت نمی شود

بنابراین، لیست زیر نشان می دهد کد IK، حفاظت از اندازه تاثیر (joule)، و سپس نظرات.

IK00 بدون حفاظت

IK01 0.14 در برابر اثر ژول محافظت می شود.
اثر جرم 56 کیلوگرم به 0,25 میلیمتر بر روی سطح آسیب دیده معادل است.

IK02 0.2 در برابر اثر ژول محافظت می شود.
80 در سطح آسیب دیده، مربوط به اثر جرم 0,25 کیلوگرم از mm است.

IK03 0.35 در برابر اثر ژول محافظت می شود.
اثر جرم 140 کیلوگرم از 0,25 میلی متر بر روی سطح آسیب دیده معادل است.

IK04 0,5 در برابر اثر ژول محافظت می شود.
200 میلی متر بر روی سطح آسیب دیده مربوط به اثر جرم 0,25 کیلوگرم است.

IK05 0.7 در مقابل اثرات جولای محافظت می شود.
اثر جرم 280 کیلوگرم به 0,25 میلیمتر بر روی سطح آسیب دیده معادل است.

IK06 1 در برابر اثر ژول محافظت می شود.
400 میلیمتر بر روی سطح آسیب دیده مربوط به اثر جرم 0,25 کیلوگرم است.

IK07 2 در برابر اثر ژول محافظت می شود.
0,5 mm از سطح آسیب دیده معادل با برخورد 400 کیلوگرم وزن سقوط کرد.

IK08 5 در مقابل اثرات جولای محافظت می شود.
1,7 mm از سطح آسیب دیده، معادل با اثر جرم 300 کیلوگرم است.

IK09 10 در برابر اثر ژول محافظت می شود.
5 کیلوگرم از سطح 200 میلی متر بالاتر از سطح آسیب دیده معادل با تاثیر جرم است.

IK10 20 در برابر اثر ژول محافظت می شود.
5 mm از سطح آسیب دیده کاهش یافته است، که معادل با اثر کیلوگرم 400 است.

اساسا
IK00 هیچ حفاظت از تاثیر مکانیکی ندارد
IK01 محافظت شده در برابر یک شی 0.15 g از 7,5 ارتفاع 200 سانتی متر کاهش یافته است
02 در برابر یک شی 10 g که بین IK200 ارتفاع 0,2 سانتی متر کاهش یافته است محافظت می شود
IK03 200 در برابر یک شیء g 0.35 17,5 سانتی متر کاهش یافته است
IK04 0.5 25 محافظت شده در برابر یک شی از 200 I ارتفاع cm IK05 0.7 محافظت شده در برابر 35 g object که ارتفاع آن کمتر از 200 سانتی متر است
IK06 محافظت شده در برابر شی 20 g که ارتفاع آن از 500 سانتی متر است
IK07 از ارتفاع 500 سانتی متر محافظت شده در برابر سقوط 40 g object
IK08 1,7 محافظت در مقابل یک کیلوگرم شی. ارتفاع آن کمتر از 29,5 سانتی متر است.
IK09 10 20 محافظت شده در برابر شی 5Kg در ارتفاع سانتی متر
IK10 20 40 محافظت شده در مقابل 5 Kg با ارتفاع cm
IK10 + 40 40 در مقابل یک شی 10 کیلوگرم با ارتفاع cm

IK