آزمونهای IP (تست حفاظت از ورودی)

آزمونهای IP (تست حفاظت از ورودی)

در همه دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی، کد آی پی (Protection Ingress Protection) یک کد اطلاعات بسیار مهم است. سطح حفاظت IP درجه حفاظت است که نشان می دهد که این محصولات به عوامل خارجی چگونه مقاوم هستند. تمام شرکت هایی که دستگاه الکتریکی و الکترونیک تولید می کنند، باید آزمایش کنند، دقیقا شرایطی را که تحت تاثیر این محصولات با خیال راحت کار می کنند، تعیین کند و مصرف کنندگان آنها را مطلع سازد.

سیستم رتبه بندی آی پی معمولا شامل یک عدد دو رقمی است. اولین مرحله از این شماره، سطح محافظت از محصول الکتریکی و الکترونیکی را در مقابل تاثیرات سخت خارجی نشان می دهد، و مرحله دوم سطح حفاظت در مقابل اثرات مایع خارجی را نشان می دهد. محصولات باید سطح مناسب حفاظت را برای اطمینان از ایمنی مصرف کننده از یک طرف و نشان دادن عملکرد عملیاتی و استحکام داشته باشند. همانطور که این رقم ها رشد می کنند، ارزش حفاظتی محصول بالاتر است.

در برخی از دستگاه ها، امتیاز حفاظت IP سه رقمی است. گام سوم نشان دهنده میزان حفاظت دستگاه در برابر تاثیرات مکانیکی است. با این حال، این گام به سختی مورد استفاده قرار می گیرد.

رمزگذاری IP به صورت زیر انجام می شود:

  • درجه حفاظت در برابر اشعه های جامد: به عنوان مثال "0 göster به معنای حفاظت نیست" 1 گوشت نشان می دهد که آن را در برابر دست زدن به حادثه از دست محافظت می شود. "5 kısmen نشان می دهد که آن را به طور جزئی در برابر گرد و غبار محافظت می شود." TAMAMEN 6 نشان می دهد که کاملا ضد گرد و غبار محافظت می شود.
  • درجه حفاظت در برابر مایعات: به عنوان مثال N 0 göstermek به معنای حفاظت نیست، "1" در برابر جریان آب عمودی محافظت می کند، "4" در برابر تمام آبها در برابر آب محافظت می کند و "8 kor محافظت در برابر نفوذ طولانی مدت.

به عنوان مثال، یک محصول با کلاس حفاظت IP68 بدین معنی است که کاملا ضد گرد و غبار محافظت می شود و می تواند مدت زمان طولانی باقی بماند.

سازمان ما، UAF از آژانس اعتباربخشی، بر اساس مجوز اعتباربخشی آن مطابق استاندارد TS EN ISO / IEC 17025، آزمایش IP (Protection Ingress Protection) در محدوده آزمایشات ایمنی الکتریکی انجام می شود.