آزمایشگاه تست زیست شناسی

تست زیست شناسی

زیست شناسی زیست شناسی یک علم است که اثرات منفی شیمیایی محیط زیست را در اکوسیستم بررسی می کند. تست های زیست شناختی آزمایشاتی هستند که اثرات مواد شیمیایی سمی بر موجودات زنده بویژه در جمعیت، جامعه، محیط زیست و سطح بیوسفر را تعیین می کند. به طور خلاصه، سم زدایی یک رشته چند رشته ای است که سم شناسی و محیط زیست را در هم می آمیزد.

آفت کش ها و سایر آلاینده ها که به محیط طبیعی وارد می شوند و فعالیت های کشاورزی بر زندگی طبیعی تاثیر می گذارد. مطالعات اکولوژیک سم شناسی برای بررسی این اثرات انجام شده است. در این راستا، زیست شناسی زیستی ترکیبی از زیست شناسی، سم شناسی، فیزیولوژی، شیمی تحلیلی، زیست شناسی مولکولی و ریاضیات است. سم شناسی زیست شناسی، به بررسی اثرات آلاینده ها، از جمله آفت کش ها، در انسان، جوامع طبیعی و اکوسیستم ها می پردازد. اساسا جوامع زندگی و محیط آنها از اکوسیستم تشکیل شده است. استخرها، رودخانه ها، بیابان ها، مراتع و جنگل ها همیشه عناصر اکوسیستم هستند. به طور خلاصه، مطالعات اکولوژي سم شناسی، اثرات احتمالی مواد شیمیایی، عوامل حفاظت کننده گیاهی و بیوسید ها را بر روی گیاهان و حیوانات بررسی می کند.

آفت کش ها نه تنها در منطقه کاربرد، بلکه در مناطق بسیار دور نیز تاثیر می گذارند. باقی مانده های آفت کش ها می توانند از طریق بارش باران و باد عبور کنند. اشعه های خورشیدی، آب، میکروب ها و هوا، آفت کش ها را از بین می برند. بعضی از آفت کش ها در محيط اطرافشان طولانی تر می شوند و بعد از سال ها ممکن است خطر ابتلا به آن را داشته باشند.

باقی مانده های آفت کش ها در موجودات زنده و شبکه های غذایی انباشته می شوند. اگر این باقی مانده ها سریعتر از ارگانیسم جمع آوری شوند، می توانند آنها را تجزیه و تخریب کنند، و این باعث تشکیل زیستی در ارگانیسم می شود. به این ترتیب، اگر به بدن انسان منتقل شود، می تواند باعث مشکلات بیشتر سلامتی شود.

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه های آزمایش زیست شناسی شامل آزمون های سمیت باکتریایی، آزمایش های مهار رشد جلبک، آزمایش های سمیت کلوفیش، آزمایش های سمیت ماهی، آزمایش های سمیت کرم، آزمایش های پیشگیری از رشد گیاهان و آزمایش های میکرو فلورای خاک انجام شده است.

آفت کشها و آلاينده ها ممکن است تأثيرات بيشتري از قبيل چرخه مواد مغذي يا تشکيل خاک، جمعيت خارج از جانوران و گياهاني که جامعه را تشکيل مي دهند، نشان دهند. علاوه بر این، هنگامی که آفت کش ها بر روی باکتری ها و جوامع قارچی در خاک تاثیر می گذارند، می توانند چرخه نیتروژن را مختل کنند.

بنگاه هایی که این مواد را تولید می کنند، باید کارهای بیشتری انجام دهند تا در مورد چگونگی و نحوه استفاده از آفت کش ها و آفت کش ها بر اکوسیستم تاثیر بگذارد.

با تصمیم گیری در مورد استفاده از یک آفت کش، سود بالقوه باید با اثرات زیست محیطی متعادل شود. برای بررسی اثرات سمی مواد شیمیایی بر محیط زیست و محیط زمین، از آزمایشات زیست شناختی استفاده می شود. هدف از آزمایشات سم شناسی سم شناسی سعی در درک پدیده های ناخواسته در محیط طبیعی و بررسی مواد شیمیایی جدید است که مورد استفاده قرار می گیرد یا به محیط می رسد. در این زمینه، به عنوان مثال، بی مهرگان و ماهی ها در رودخانه ها و رودخانه های آلوده نظارت می شوند و اثرات آنها بر زنجیره غذایی بررسی می شود. علاوه بر این، این آزمایش ها پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی موجودات زنده را پس از قرار گرفتن در معرض آلودگی سمی، بررسی می کند. متابولیسم، انباشت و حرکات مواد شیمیایی طبیعی و مصنوعی از زنجیره های مختلف غذا به وسیله آزمون های زیست شناختی تعیین می شود.

استانداردهای داخلی و خارجی متعددی در آزمایشگاه های آزمایشی زیست شناسی مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا چند مورد از آنها وجود دارد:

  • TS EN 14735 تشخیص زباله - آماده سازی نمونه های زباله برای آزمایش های زیست توده
  • TS 6020 EN ISO 7346 کیفیت آب - تعیین مسمومیت فوری مواد در ماهی های آب شیرین
  • TS EN ISO 22030 کیفیت خاک - روش های بیوشیمی - سمیت مزمن در گیاهان بالا

شرکت ما نیز خدمات آزمایشگاهی آزمایش زیست شناسی را در محدوده سرویس های تست دیگر ارائه می دهد. با تشکر از این خدمات، شرکت ها قادر به تولید محصولات کارآمد، با کارایی بالا و با کیفیت به شیوه ای ایمن، سریع و بدون وقفه می باشند.

خدمات آزمایشگاهی اکولوژیک سم شناسی ارائه شده در محدوده خدمات آزمایشی دیگر تنها یکی از خدمات ارائه شده توسط سازمان ما در این زمینه است. بسیاری از خدمات تست دیگر نیز در دسترس هستند.